เปิดโผ 26 หุ้น กำไรปี 2563 โตกระฉูด เกินเท่าตัว

เปิดโผ 26 หุ้น กำไรปี 2563 โตกระฉูด เกินเท่าตัว

อย่างที่เราทราบกันดีว่า ปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งปีที่หลายธุรกิจ ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก จากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น รวมทั้งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะรายใหญ่ รายเล็กต่างก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า ส่งผลให้กำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาปรับตัวลดลง

.

แต่อย่างที่เขาบอก ในวิกฤตย่อมมีโอกาส โพสนี้จึงได้ทำการสำรวจบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีกำไรปี 2563 เติบโตขึ้น และเติบโตแบบไม่ธรรมดาด้วยนะ แต่โตแบบกระฉูดมากกว่าเท่าตัว (> 100% ขึ้นไป) ซึ่งมีทั้งหมด 26 บริษัท (หุ้น)

.

นอกจากนี้ทางแอดยังเพิ่มมิติของราคาหุ้น, PE, %ปันผล และ %การเพิ่มลดของราคาปิดวันที่ 5-3-2564 เทียบกับสิ้นปี 2563 ในแต่ละหุ้น เพื่อให้ได้เห็นภาพการลงทุนประกอบกันไปด้วย เพราะหุ้นที่แม้ผลการดำเนินงานดี กำไรเติบโต อาจจะไม่ใช่โอกาสที่ดีในการลงทุนเสมอไปนะครับ

.

(ข้อมูลเรียงลำดับตาม %การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิปี 2563 เทียบกับปี 2562)

.

1. AS : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 307.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 302.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 6958% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 4.35 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น AS วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 6.85 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 18.1% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 9.25 เท่า และอัตราปันผลที่ 4.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qzs9Oy

.

2. UPF : บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 66.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 6323% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 1.04 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น UPF วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 66.5 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลง 5% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 7.47 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.19%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cavaQc

.

3. SUTHA : บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 207.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 2788% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 7.17 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น SUTHA วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 4 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 1.01% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 5.8 เท่า และอัตราปันผลที่ 7.11%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qzkEao

.

4. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 14400.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13766.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 2170% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 634.3 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น STGT วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 40 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงมาแล้ว 47.37% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 7.94 เท่า และอัตราปันผลที่ 6.6%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/351eVlX

.

5. UOBKH : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 239.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 223.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 1404% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 15.93 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น UOBKH วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 4 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 6.38% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 8.39 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.54%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3l1MY48

.

6. STARK : บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 1608.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1484.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 1198% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 123.92 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น STARK วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 4.16 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลง 2.35% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 30.79 เท่า และอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3kZtX2r

.

7. APURE : บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 319.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 290.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 997% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 29.14 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น APURE วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 3.3 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 55.66% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 9.6 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3q2gCXW

.

8. JTS : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 44.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 619% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 6.14 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น JTS วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 3.26 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 68.91% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 52.15 เท่า และอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3vdHuYH

.

9. ASIAN : บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 818.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 685.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 516% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 132.7 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น ASIAN วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 14.4 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 46.94% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 9.55 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3r87v9x

.

10. GGC : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 560.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 466.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 496% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 94.02 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น GGC วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 9.95 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 5.85% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 18.19 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.5%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3s23vr2

.

11. CTW : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 298.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 221.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 287% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 77.24 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น CTW วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 7.75 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 14.81% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 10.32 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.56%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38tBVvI

.

12. ESTAR : บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 188.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 135.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 258% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 52.65 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น ESTAR วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 0.47 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 9.3% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 12.52 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.17%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3eoViJX

.

13. PCSGH : บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 253.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 177.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 234% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 75.92 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น PCSGH วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 4.82 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 1.69% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 28.96 เท่า และอัตราปันผลที่ 5.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rtrek9

.

14. GBX : บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 43.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 192% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 14.79 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น GBX วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 0.72 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 41.18% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 18.15 เท่า และอัตราปันผลที่ 4.17%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3buUYHU

.

15. PAP : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 203.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 131.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 184% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 71.52 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น PAP วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 3.96 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 8.2% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 12.87 เท่า และอัตราปันผลที่ 4.64%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3tayr9j

.

16. SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 443.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 277.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 167% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 165.89 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น SINGER วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 32 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 23.08% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 32.86 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qxPHDy

.

17. AI : บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 749.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 454.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 154% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 295.4 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น AI วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 2.22 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 12.12% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 8.3 เท่า และอัตราปันผลที่ 6.7%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2PQSZ8o

.

18. PRIN : บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 302.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 182.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 152% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 120.11 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น PRIN วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 1.94 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 7.18% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 7.83 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.58%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cnYsv8

.

19. COTTO : บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 420.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 252.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 150% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 168.17 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น COTTO วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 1.37 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงมาแล้ว 17.47% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 19.44 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.1%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38tCpSy

.

20. NKI : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 71.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 141% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 29.65 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น NKI วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 49 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 0% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 24.04 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38qGxCu

.

21. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 7101.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4141.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 140% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 2959.96 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น DELTA วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 372 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงมาแล้ว 23.46% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 65.35 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.89%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.

22. TMT : บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 537.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 307.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 134% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 229.95 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น TMT วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 7.8 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 8.33% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 12.63 เท่า และอัตราปันผลที่ 6.49%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rAuvy2

.

23. TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 481.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 274.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 132% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 207.67 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น TIPCO วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 10.4 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 45.45% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 10.42 เท่า และอัตราปันผลที่ 8.32%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3q8OfHq

.

24. TC : บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 247.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 130% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 107.36 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น TC วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 4.42 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 2.79% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 5.9 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ck6q8i

.

25. PMTA : บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 93.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 113% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 44.09 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น PMTA วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 11.2 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 22.4% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 12.07 เท่า และอัตราปันผลที่ 6.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/30wULxz

.

26. BROCK : บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

โดยกำไรสุทธิ ปี 2563 เท่ากับ 34.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 112% จาก ปี 2562 ที่ระดับ 16.22 ล้านบาท

ในส่วนราคาหุ้น BROCK วันที่ 5-3-2564 ปิดที่ 1.72 บาท (ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 8.18% จากสิ้นปี 2563) มีค่า PE เท่ากับ 51.21 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2N3e7XT

หมายเหตุ :

1.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

Reference
– https://www.set.or.th /

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *