เปิดโผ 35 หุ้น SET100 ROE สูงมากกว่า 15% แบ่งตามความเสี่ยงหนี้ (DE)

เปิดโผ 35 หุ้น SET100 ROE สูงมากกว่า 15% แบ่งตามความเสี่ยงหนี้ (DE)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือที่เราเรียกติดปากว่า ROE เป็นอัตราส่วนที่สำคัญตัวหนึ่ง ที่จะใช้วัดคุณภาพของหุ้นที่เราต้องการลงทุน
(จากโพส หาหุ้นคุณภาพลงทุน ด้วย 6 อัตราส่วนทางการเงิน > https://bit.ly/3gVwc5h)
.


ทำให้ ROE มักจะเป็นอัตราส่วนสำคัญ ที่นักลงทุนใช้ในการคัดเลือกหุ้นที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูง ๆ และตัวเลขที่มักจะใช้เป็นเกณฑ์เพื่อคัดเลือกหุ้นคุณภาพ คือ ROE ต้องมากกว่า 15%

.


แต่อย่างที่บอกไว้ว่า ROE ที่สูง ไม่ได้แปลว่า จะเป็นหุ้นที่มีคุณภาพเสมอไป เพราะบางครั้งกับดักของ ROE ที่สูง อาจจะเกิดจากการก่อหนี้ที่เพิ่มสูง (DE สูง) ทำให้นักลงทุนที่ไม่ทราบอาจจะตัดสินใจลงทุนไป โดยไม่ได้เข้าใจในตัวเลขของ ROE ที่แท้จริงว่า เกิดจากผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ดีขึ้น หรือจากการก่อร่างสร้างด้วยหนี้


(ไปทำความเข้าใจเรื่อง ROE ได้ที่ ROE คืออะไร ? บอกอะไรนักลงทุน > https://bit.ly/35vHmrT)


.


โพสนี้จึงได้คัดเลือกหุ้นมา 35 หุ้น จาก SET100 ที่มี ROE สูงมากกว่า 15% และที่สำคัญการดูความความเสี่ยงของหนี้สินประกอบด้วย (ค่า DE) โดยได้แบ่งกลุ่มหุ้นทั้ง 35 หุ้นตามความเสียงหนี้สินเป็น 3 ระดับ คือ


กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ (DE < 1 เท่า)

กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง (DE ระหว่าง 1-2 เท่า)

กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง (DE > 2 เท่า)


.


(หุ้นแต่ละกลุ่มเรียงลำดับจากค่า DE ต่ำไปสูง)

.

.

กลุ่มที่ 1 เสี่ยงต่ำ : DE < 1 เท่า

.

1. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 210,032 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 31.31% และมี DE อยู่ที่ 0.22 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 65.5 บาท เพิ่มขึ้น 9.25 บาท จาก 56.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 16.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 19.15 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.85%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

2. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 111,890 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 18.25% และมี DE อยู่ที่ 0.34 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 37.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท จาก 35.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 31.23 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

.

3. TASCO : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,409 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 33.97% และมี DE อยู่ที่ 0.43 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 19.9 บาท เพิ่มขึ้น 2.4 บาท จาก 17.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 13.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 6.55 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 7.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YU86PD

.

4. TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 68,986 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 20.09% และมี DE อยู่ที่ 0.45 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 34 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 บาท จาก 33.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 1.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -9.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 30.26 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.56%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/392luXr

.

5. TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,280 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 21.17% และมี DE อยู่ที่ 0.48 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 32.5 บาท ลดลง -1.25 บาท จาก 33.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -3.7% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง -2.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.85 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 5.15%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JoBqtd

.

6. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,500 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 23.08% และมี DE อยู่ที่ 0.5 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 3.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.04 บาท จาก 2.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 42.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -0.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 40.88 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.42%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

7. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,632 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 15.84% และมี DE อยู่ที่ 0.51 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 4.48 บาท เพิ่มขึ้น 0.2 บาท จาก 4.28 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.18 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 6.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

8. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 673,586 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 23.55% และมี DE อยู่ที่ 0.52 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 540 บาท เพิ่มขึ้น 54 บาท จาก 486 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 11.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -6.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 84.18 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.62%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.

9. MEGA : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,131 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 20.78% และมี DE อยู่ที่ 0.66 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 38 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท จาก 35.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 6.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 23.57 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.42%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36sBgJG

.

10. TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,077 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 21.68% และมี DE อยู่ที่ 0.67 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 12.3 บาท ลดลง -0.1 บาท จาก 12.4 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -0.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 16.27 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 4.96%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ltNiY7

.

.

กลุ่มที่ 1 เสี่ยงต่ำ : DE < 1 เท่า (ต่อ)

.

11. PRM : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,125 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 21.37% และมี DE อยู่ที่ 0.68 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 7.25 บาท ลดลง -0.75 บาท จาก 8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -9.4% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง -2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.87 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.4%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2P0leRJ

.

12. CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 133,500 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 36.83% และมี DE อยู่ที่ 0.7 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 133.5 บาท เพิ่มขึ้น 19 บาท จาก 114.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 16.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 38.98 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.78%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NOmfLP

.

13. SPRC : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,660 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 15.28% และมี DE อยู่ที่ 0.76 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 10.3 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท จาก 8.05 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 28% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.45 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39VSly0

.

กลุ่มที่ 2 เสี่ยงปานกลาง : DE ระหว่าง 1-2 เท่า

.

14. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,369 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 17.38% และมี DE อยู่ที่ 1.01 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 8.7 บาท เพิ่มขึ้น 1.45 บาท จาก 7.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 5.46 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 5.23%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

15. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 61,824 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 42.16% และมี DE อยู่ที่ 1.04 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 40.25 บาท เพิ่มขึ้น 13.75 บาท จาก 26.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 51.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -6.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 4.23 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 5.63%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dL9fQJ

.

16. TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,700 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 28.46% และมี DE อยู่ที่ 1.06 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 119 บาท ลดลง -15.5 บาท จาก 134.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -11.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 49.29 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/30RV4Dg

.

17. RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,243 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 24.76% และมี DE อยู่ที่ 1.25 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 23.9 บาท เพิ่มขึ้น 6.6 บาท จาก 17.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 38.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -5.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 47.48 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rGNoPx

.

18. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 100,240 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 22.83% และมี DE อยู่ที่ 1.27 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 73 บาท เพิ่มขึ้น 7.25 บาท จาก 65.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 11% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 20.72 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.48%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

.

กลุ่มที่ 2 เสี่ยงปานกลาง : DE ระหว่าง 1-2 เท่า (ต่อ)

.

19. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 52,119 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 18.83% และมี DE อยู่ที่ 1.29 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 20.9 บาท เพิ่มขึ้น 7.3 บาท จาก 13.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 53.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 40.27 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

20. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 84,300 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 43.94% และมี DE อยู่ที่ 1.39 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 70.25 บาท เพิ่มขึ้น 31.25 บาท จาก 39 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 80.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -1.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 47.67 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.44%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tvdBlQ

.

21. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,493 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 20.27% และมี DE อยู่ที่ 1.49 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 43.5 บาท เพิ่มขึ้น 7.5 บาท จาก 36 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -2.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 42.29 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.79%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3uKtFke

.

22. HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 193,323 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 23.49% และมี DE อยู่ที่ 1.6 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 14.7 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท จาก 13.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 7.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 36.82 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra6AEy

.

23. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 232,193 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 19.09% และมี DE อยู่ที่ 1.76 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 62.25 บาท เพิ่มขึ้น 13 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 44.96 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.49%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

24. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,689 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 25.76% และมี DE อยู่ที่ 1.91 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 9.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.7 บาท จาก 7.55 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 22.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.84 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 5.33%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

25. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 59,822 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 15.37% และมี DE อยู่ที่ 1.93 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 25.5 บาท เพิ่มขึ้น 11.5 บาท จาก 14 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 82.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 54.75 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.


กลุ่มที่ 3 เสี่ยงสูง : DE > 2 เท่า

.

26. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,347 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 30.09% และมี DE อยู่ที่ 2.72 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 4.88 บาท เพิ่มขึ้น 2.36 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 93.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 39.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.98 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 4.27%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

27. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 127,730 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 27.16% และมี DE อยู่ที่ 2.73 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 60.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท จาก 59 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -2.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 23.87 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.62%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

28. KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 171,459 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 23.26% และมี DE อยู่ที่ 2.88 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 66.5 บาท เพิ่มขึ้น 7 บาท จาก 59.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 11.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -8.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 32.2 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.32%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sODcpJ

.

29. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,710 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 19.41% และมี DE อยู่ที่ 3.48 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 4.54 บาท เพิ่มขึ้น 0.38 บาท จาก 4.16 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 9.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 8.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.11 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twoBPy

.

30. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 515,976 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 40.13% และมี DE อยู่ที่ 3.63 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 173.5 บาท ลดลง -2.5 บาท จาก 176 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -1.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.89 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 4.01%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

31. PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,897 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 29.02% และมี DE อยู่ที่ 4.32 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 19.1 บาท เพิ่มขึ้น 3.2 บาท จาก 15.9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -1.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.35 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.62%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qWVe6I

.

32. AEONTS : บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,250 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 19.53% และมี DE อยู่ที่ 4.57 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 193 บาท ลดลง -10 บาท จาก 203 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -4.9% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง -4.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.08 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.33%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qBfg78

.

33. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,866 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 23.45% และมี DE อยู่ที่ 5.12 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 36 บาท เพิ่มขึ้น 16 บาท จาก 20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 80% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -9.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 35.91 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.77%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36zYSMQ

.

34. TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 72,859 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 15.4% และมี DE อยู่ที่ 5.98 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 91 บาท เพิ่มขึ้น 2.5 บาท จาก 88.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.49 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 7.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Rc4db

.

35. DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 75,178 ล้านบาท]

– ROE เท่ากับ 20.64% และมี DE อยู่ที่ 6.17 เท่า

– โดยราคาหุ้นวันที่ 18-6-2564 ปิดที่ 31.75 บาท ลดลง -1.5 บาท จาก 33.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -4.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 16.98 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 9.42%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3d7LtPj

.

❗หมายเหตุ :

  1. ค่า DE บางครั้งอาจขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจ เช่น DE ของกลุ่มธนาคามักจะอยู่ในระดับสูง ทำให้การเปรียบเทียบข้ามประเภทธุรกิจจะต้องระมัดระวัง
  2. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂
    .
    Reference
    – https://www.set.or.th /
    .
#หุ้นSET100
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *