เปิดโผ 9 หุ้น อัตราปันผลสูง กำไรยังโต (9 เดือนแรก)

เปิดโผ 9 หุ้น อัตราปันผลสูง กำไรยังโต (9 เดือนแรก)

และแล้วเราก็มาถึงเดือนสุดท้ายของปี 2563 ที่ถือว่าเป็นอีกปีที่เศรษฐกิจวิกฤตหนักสุดๆ ทำให้นักลงทุนยากต่อการที่จะหาหุ้นลงทุนทางแอดมินจึงได้จัดทำโผ 9 หุ้น ที่มีอัตราปันผลย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปีสูง (5-7%) และที่สำคัญกำไร 9 เดือนแรกก็ยังโตจากปีที่แล้วด้วย เผื่อใครมีเงินเหลือ อยากจะหาหุ้นที่ดูปลอดภัยและมีแนวโน้มกำไรที่ยังโต เก็บเข้าพอร์ตไว้กระจายความเสี่ยง ลดความผันผวนในอีกสองสามปีนี้สักหน่อย ซึ่งจะมีอะไรบ้างลองไปดูกัน

คำอธิบาย

– EPS คือ กำไรต่อหุ้น ในรูปเป็นการนำ EPS ของ 9 เดือนแรกปี 2563 เทียบกับ 9 เดือนแรกของปี 2562

– ปันผลเฉลี่ย คือ อัตราปันผลย้อนหลัง เฉลี่ย 10 ปี

– ข้อมูลบริษัท เรียงจากอัตราปันผลเฉลี่ยจากมากไปน้อย

💰 1. GC : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม (ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติก และปิโตรเคมีรวมถึงสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก และปิโตรเคมีอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีล่าสุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกจึงทำให้สามารถให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในด้านการผลิต

– กำไรต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกปี 2563 ที่ 0.46 เพิ่มขึ้น 0.03 หรือเพิ่มขึ้น 7% จาก 0.43 บาทต่อหุ้น ใน 9 เดือนแรกของปี 2562

– P/E ปัจจุบันอยู่ที่ 9.43 เท่า

– อัตราปันผลย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 7.72%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2HTrRly

💰 2. WINNER : บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ (MAI)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร และเบเกอรี่อย่างครบวงจร ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำระดับและภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เช่น ผลิตภัณฑ์แป้งมันฝรั่ง ตรา AVEBE ผลิตภัณฑ์ไข่ผง ตรา IGRECA และผลิตภัณ์โกโก้ ตรา JB Cocoa และเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภคภายใต้ตราสินค้าชั้นนำ เช่น ป๊อปคอร์นสำหรับไมโครเวฟ ตรา POP Secret ธัญพืชแท่ง ตรา Nature Valley และแป้งเบเกอรี่สำเร็จรูป ตรา Betty Crocker

– กำไรต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกปี 2563 ที่ 0.16 เพิ่มขึ้น 0.03 หรือเพิ่มขึ้น 23% จาก 0.13 บาทต่อหุ้น ใน 9 เดือนแรกของปี 2562

– P/E ปัจจุบันอยู่ที่ 10.83 เท่า

– อัตราปันผลย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 7.39%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39otcMw

💰 3. TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (อาหารและเครื่องดื่ม)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ กากถั่วเหลือง, ดีฮัล ซอยมีล, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัล ฟูลแฟตซอย รวมทั้ง เลซิติน ซอยฮัล น้ำมันข้าวโพด น้ำมันทานตะวัน น้ำมันคาโนลา และน้ำมันมะกอก

– กำไรต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกปี 2563 ที่ 1.47 เพิ่มขึ้น 0.22 หรือเพิ่มขึ้น 18% จาก 1.25 บาทต่อหุ้น ใน 9 เดือนแรกของปี 2562- P/E ปัจจุบันอยู่ที่ 16.71 เท่า

– อัตราปันผลย้อนหลัง เฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 6.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JoBqtd

💰 4. MCS : บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม (เหล็ก)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Fabricated Steel) โดยเฉพาะโครงสร้างเหล็กที่เป็นคาน (Beam) และเสา (Column Box) ที่มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่

– กำไรต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกปี 2563 ที่ 1.53 เพิ่มขึ้น 0.72 หรือเพิ่มขึ้น 89% จาก 0.81 บาทต่อหุ้น ใน 9 เดือนแรกของปี 2562

– P/E ปัจจุบันอยู่ที่ 6.52 เท่า

– อัตราปันผลย้อนหลัง เฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 6.34%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2KH1GPV

💰 5. PDG : บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม (MAI)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการนำขวด PET ไปใช้งาน ได้แก่ 1)กลุ่มบรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด 2)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช 3)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด และ 4)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำปลาและเครื่องปรุงรส

– กำไรต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกปี 2563 ที่ 0.29 เพิ่มขึ้น 0.08 หรือเพิ่มขึ้น 38% จาก 0.21 บาทต่อหุ้น ใน 9 เดือนแรกของปี 2562

– P/E ปัจจุบันอยู่ที่ 10.6 เท่า

– อัตราปันผลย้อนหลัง เฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 6.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3muUBjA

💰 6. SENA : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ อาคารชุด และอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า community mall ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

– กำไรต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกปี 2563 ที่ 0.52 เพิ่มขึ้น 0.24 หรือเพิ่มขึ้น 88% จาก 0.28 บาทต่อหุ้น ใน 9 เดือนแรกของปี 2562

– P/E ปัจจุบันอยู่ที่ 3.92 เท่า- อัตราปันผลย้อนหลัง เฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 5.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33QXzrx

💰 7. KIAT : บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ (MAI)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริการ ขนส่งวัสดุอันตราย ขนส่งสารเคมี ขนส่งข้ามแดน ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์พิเศษอื่น ๆ ด้วยความสามารถเฉพาะทาง และความเป็นมาตรฐานสูงสุด ด้วยสาขาครอบคลุมทั่วประเทศและรถที่มีมากกว่า 700 คัน

– กำไรต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกปี 2563 ที่ 0.044 เพิ่มขึ้น 0.020 หรือเพิ่มขึ้น 81% จาก 0.024 บาทต่อหุ้น ใน 9 เดือนแรกของปี 2562

– P/E ปัจจุบันอยู่ที่ 10.86 เท่า

– อัตราปันผลย้อนหลัง เฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 5.29%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >https://bit.ly/39xEOg5

💰 8. TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร (พลังงานและสาธารณูปโภค)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยบริษัทดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ อ.เมืองสมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับบริษัทย่อยดำเนินการในเขต จ. ปทุมธานี

– กำไรต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกปี 2563 ที่ 0.57 เพิ่มขึ้น 0.02 หรือเพิ่มขึ้น 36% จาก 0.55 บาทต่อหุ้น ใน 9 เดือนแรกของปี 2562

– P/E ปัจจุบันอยู่ที่ 15.6 เท่า

– อัตราปันผลย้อนหลัง เฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 5.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >https://bit.ly/3ltNiY7

💰 9. DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : สังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (วัสดุก่อสร้าง)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคทั้งปูพื้นและบุผนัง โดยรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ผลิตจากบริษัทย่อย รวมทั้งสั่งซื้อสุขภัณฑ์ บัวกาบกล้วยและกาวยาแนว มาจัดจำหน่าย และทำตลาดขายปลีกเองในรูป สาขาไดนาสตี้ – ไทล์ท้อป

– กำไรต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกปี 2563 ที่ 0.16 เพิ่มขึ้น 0.05 หรือเพิ่มขึ้น 49% จาก 0.11 บาทต่อหุ้น ใน 9 เดือนแรกของปี 2562

– P/E ปัจจุบันอยู่ที่ 12.79 เท่า

– อัตราปันผลย้อนหลัง เฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 5.17%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >https://bit.ly/3luwOPB

หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

ใครยังสนใจหาหุ้นลงทุน ลองไปดูต่อได้ที่ส่อง 9 หุ้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ น่าลงทุนไหม ?> https://bit.ly/3gpC322

Reference- https://www.set.or.th / https://www.finnomena.com/

—————————————————

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration/

Leave a Reply

Your email address will not be published.