โผ 15 หุ้น เพิ่มมากกว่า 30% กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ ณ สิ้นเดือน มี.ค.64

โผ 15 หุ้น เพิ่มมากกว่า 30% กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ ณ สิ้นเดือน มี.ค.64

กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ Outperform ตลาดหุ้นโดยรวม ซึ่งมูลค่าตลาดหุ้นโดยรวม (Market Cap) ในวันที่ 31-3-2564 ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบกับสิ้นไป แต่มูลค่าตลาดของกลุ่มเงินทุน และหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึง 25.5% มาอยู่ที่ 8.18 แสนล้านบาท

.

โดยเมื่อเจาะลึกเข้าไปในหุ้นกลุ่มนี้ พบว่าจากหุ้นทั้งหมด 36 ตัว สามารถปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีถึง 31 ตัว และ มีถึง 15 ตัว ที่ทำผลตอบแทนได้โดดเด่นปรับตัวเพิ่ม มากกว่า 30%

.

วันนี้เลยจะมาดูโผหุ้นกลุ่มนี้สักหน่อยว่า 15 ตัวที่ว่ามีอะไรบ้าง

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %การเปลี่ยนแปลงสูงไปต่ำสุด)

.

1. ZMICO : บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 4.92 บาท เพิ่มขึ้น 3.85 บาท จาก 1.07 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 359.8% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA (เนื่องจากปี 2563 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน)

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3kF1TBk

.

2. AEC : บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 0.64 บาท เพิ่มขึ้น 0.47 บาท จาก 0.17 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 276.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA (เนื่องจากปี 2563 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน)

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qDOUBB

.

3. NCAP : บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 13 บาท เพิ่มขึ้น 7.4 บาท จาก 5.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 132.1% โดยมีค่า PE เท่ากับ 58 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3n1lgE4

.

4. GBX : บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 1.13 บาท เพิ่มขึ้น 0.62 บาท จาก 0.51 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 121.6% โดยมีค่า PE เท่ากับ 28 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3buUYHU

.

5. MICRO : บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 9.15 บาท เพิ่มขึ้น 4.29 บาท จาก 4.86 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 88.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 63 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2MbbthZ

.

6. ASAP : บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 2.98 บาท เพิ่มขึ้น 1.2 บาท จาก 1.78 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 67.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA (เนื่องจากปี 2563 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน)

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2MCk6CO

.

7. TNITY : บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 6.8 บาท เพิ่มขึ้น 2.66 บาท จาก 4.14 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 64.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 11 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3duOOaq

.

8. UOBKH : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 6.05 บาท เพิ่มขึ้น 2.29 บาท จาก 3.76 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 60.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 13 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3l1MY48

.

9. AMANAH : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 6.3 บาท เพิ่มขึ้น 2.36 บาท จาก 3.94 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 59.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL09pw

.

10. FSS : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 2.84 บาท เพิ่มขึ้น 1.02 บาท จาก 1.82 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 56% โดยมีค่า PE เท่ากับ 20 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mgPnss

.

11. CGH : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 1.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.33 บาท จาก 0.69 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 47.8% โดยมีค่า PE เท่ากับ 31 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wns6d7

.

12. ECL : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 1.66 บาท เพิ่มขึ้น 0.52 บาท จาก 1.14 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 45.6% โดยมีค่า PE เท่ากับ 30 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL0BnI

.

13. CHAYO : บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 11.3 บาท เพิ่มขึ้น 3.1 บาท จาก 8.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 37.8% โดยมีค่า PE เท่ากับ 51 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3eC1U

.

14. KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 79 บาท เพิ่มขึ้น 19.5 บาท จาก 59.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 32.8% โดยมีค่า PE เท่ากับ 38 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sODcpJ

.

15. SAK : บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 11 บาท เพิ่มขึ้น 2.55 บาท จาก 8.45 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 30.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 41 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/382TZwJ

.

❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ 🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /
.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *