ไทยส่งออกสินค้าอะไรมากสุด ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย. 65)

ไทยส่งออกสินค้าอะไรมากสุด ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย. 65)

การส่งออกของไทยเราในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย. 65) ยังเติบโตอย่างโดดเด่น ส่วนหนึ่งเกิดจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว และที่สำคัญเกิดจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง

.

โดยยอดส่งออกรวมครึ่งแรกของปี 2565 รวมอยู่ที่ 4.945 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น +23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (และเมื่อคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งออกมูลค่า 1.49 แสนล้านเหรียญดอลลาร์ เพิ่มขึ้น +12.7)

.

ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยครึ่งแรกของปี 2565 ณ สิ้นเดือน มิ.ย.65 อยู่ที่ 33.66 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง ประมาณ 9% เมื่อเทราบกับอัคราแลกเปลี่ยน เฉลี่ยในครึ่งแรกของปี 2564 ที่อยู่ที่ 30.94 ดอลลาร์สหรัฐฯ

.

โพสนี้จะมาดูกันว่าในรอบครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ไทยส่งออกสินค้าอะไรมากทีสุด 10 อันดับแรก เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่บ้าง

.

อันดับที่ 1: รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.65) เท่ากับ 4.50 แสนล้านบาท ลดลง -0.36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 9.10% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ ออสเตรเลีย 19%, ญี่ปุ่น 7% และ ฟิลิปปินส์ 6%

.

อันดับที่ 2: เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.65) เท่ากับ 3.49 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.79% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 7.06% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ สหรัฐฯ 40%, จีน 15% และฮ่องกง 11%


.

อันดับที่ 3: อัญมณีและเครื่องประดับ

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.65) เท่ากับ 2.87 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 109.63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 5.81% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ สวิตเซอร์แลนด์ 28%, สิงคโปร์ 15% และสหรัฐฯ 11%

.

อันดับที่ 4: ผลิตภัณฑ์ยาง

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.65) เท่ากับ 2.41 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ยาง มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 4.87% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ สหรัฐฯ 33%, จีน 23% และญี่ปุ่น 4%

.

อันดับที่ 5: เม็ดพลาสติก

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.65) เท่ากับ 1.98 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าเม็ดพลาสติก มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 4.00% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ จีน 28%, อินเดีย 11% และ อินโดนีเซีย 10%

.

อันดับที่ 6: น้ำมันสำเร็จรูป

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.65) เท่ากับ 1.82 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าน้ำมันสำเร็จรูป มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 3.67% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ กัมพูชา 20%, สิงคโปร์ 19% และ เวียดนาม 13%

.

อันดับที่ 7: เคมีภัณฑ์

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.65) เท่ากับ 1.71 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 3.46% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ จีน 17%, อินเดีย 12% และญี่ปุ่น 11%

.

อันดับที่ 8: แผงวงจรไฟฟ้า

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.65) เท่ากับ 1.54 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าแผงวงจรไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 3.12% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ ฮ่องกง 23%, สิงคโปร์ 13% และฟิลิปปินส์ 8%

.

อันดับที่ 9: เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.65) เท่ากับ 1.49 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 3.01% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ สหรัฐฯ 16%, ญี่ปุ่น 12% และจีน 9%

.

อันดับที่ 10: เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

– มูลค่าส่งออก 6 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.65) เท่ากับ 1.24 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.81% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

– โดยกลุ่มสินค้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 2.52% ของยอดรวมการส่งออกทั้งหมด

สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ สหรัฐฯ 21%, เวียดนาม 8% และ ออสเตรเลีย 7%

.

Reference
: กระทรวงพาณิชย์ (http://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx)

#การส่งออกไทย #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจ ง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *