ไทยส่งออกสินค้าอะไรมากสุด ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย. 64)

ไทยส่งออกสินค้าอะไรมากสุด ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย. 64)

แม้ในภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศจะอยู่ในภาวะวิกฤต ทำให้กำลังซื้อในประเทศหดหาย พร้อมมาทั้งภาระหนี้สินที่มากขึ้น แต่อีกหนึ่งเครื่องจักรที่ยังช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยเราได้นั่นคือ การส่งออก ที่ยังโตสวนกระแส

.

ซึ่งตัวเลขการส่งออกไทยล่าสุด ในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มีมูลค่า 23,699 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวสูงถึง 43.82% ทำสถติสูงสุดในรอบ 11 ปี ซึ่งด้วยยอดการส่งออก ที่เราสามารถทำได้เหนือระดับ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน จึงเป็นสัญญาณการฟื้นตัวของภาคการส่งออก ที่เกิดจากภาคการผลิตและตลาดการส่งออกโลก

.

ทำให้ตัวเลขการส่งออกในครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.2564) รวมอยู่ที่ 132,335 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึง 16% เมือ่เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

.

โพสนี้จะมาดูกันว่าในรอบครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ไทยส่งออกสินค้าอะไรมากทีสุด และเติบโตเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน

.

อันดับ 1 : รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

 • ยอดส่งออกรวม ม.ค.-มิ.ย. 2564 เท่ากับ 14,900.20 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 55.46% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 • สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ ออสเตรเลีย 20%, ญี่ปุ่น 8%, เวียดนาม 7%

.

อันดับ 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

 • ยอดส่งออกรวม ม.ค.-มิ.ย. 2564 เท่ากับ 10,486.92 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 19.06% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 • สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ สหรัฐฯ 32%, ฮ่องกง 15%, จีน 14%

.

อันดับ 3 : ผลิตภัณฑ์ยาง

 • ยอดส่งออกรวม ม.ค.-มิ.ย. 2564 เท่ากับ 7,603.94 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 39.77% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 • สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ สหรัฐฯ 34%, จีน 14%, ญี่ปุ่น 4%

.

อันดับ 4 : เม็ดพลาสติก

 • ยอดส่งออกรวม ม.ค.-มิ.ย. 2564 เท่ากับ 5,343.94 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 40.68% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 • สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ จีน 29%, เวียดนาม 10%, อินโดนีเซีย 10%

.

อันดับ 5 : เคมีภัณฑ์

 • ยอดส่งออกรวม ม.ค.-มิ.ย. 2564 เท่ากับ 4,553.99 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 39.65% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 • สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ จีน 25%, ญี่ปุ่น 11%, เวียดนาม 10%

.

อันดับ 6 : อัญมณีและเครื่องประดับ

 • ยอดส่งออกรวม ม.ค.-มิ.ย. 2564 เท่ากับ 4,496.50 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น -55.37% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 • สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ สิงคโปร์ 16%, ฮ่องกง 15%, สหรัฐฯ 15%

.

อันดับ 7 : แผงวงจรไฟฟ้า

 • ยอดส่งออกรวม ม.ค.-มิ.ย. 2564 เท่ากับ 4,074.93 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 18.33% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 • สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ ฮ่องกง 28%, สิงคโปร์ 12%, จีน 9%

.

อันดับ 8 : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล

 • ยอดส่งออกรวม ม.ค.-มิ.ย. 2564 เท่ากับ 3,896.38 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 26.00% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 • สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ สหรัฐฯ 16%, สิงคโปร์ 12%, จีน 9%

.

อันดับ 9 : น้ำมันสำเร็จรูป

 • ยอดส่งออกรวม ม.ค.-มิ.ย. 2564 เท่ากับ 3,778.99 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 32.56% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 • สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ กัมพูชา 25%, มาเลเซีย 14%, สิงคโปร์ 11%

.

อันดับ 10 : เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

 • ยอดส่งออกรวม ม.ค.-มิ.ย. 2564 เท่ากับ 3,640.51 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 28.09% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 • สัดส่วนส่งออกไปยัง 3 ประเทศหลัก คือ สหรัฐฯ 16%, เวียดนาม 11%, ออสเตรเลีย 8%

.
.

หมายเหตุ !

 1. โดยเงินบาทอ่อนค่าลงจาก 29.87 บาทต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ (30/12/2563) มาอยู่ที่ 31.88 บาทต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ (30/6/2564) หรืออ่อนค่าลง 6.8%

.

Reference

 • http://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx
 • www.bot.or.th

.

#การส่งออกไทย

#การลงทุน

#iYomBizInspiration

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *