10 หมวดธุรกิจมูลค่าตลาดสูงสุด เปลี่ยนแปลงอย่างไร ณ สิ้น มิ.ย.64

10 หมวดธุรกิจมูลค่าตลาดสูงสุด เปลี่ยนแปลงอย่างไร ณ สิ้น มิ.ย.64

โดยหมวดธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 10 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกหมวด แต่จะมี Outperform ตลาดอยู่ 5 หมวด คือ พลังงานและสาธารณูปโภค, อาหารและเครื่องดื่ม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วัสดุก่อสร้าง, การแพทย์

.

[มูลค่าตลาด (Market Cap.) ของตลาดรวม ปิดที่ 18.25 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 1.88 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.5% จากปิดสิ้นปี 2563 (16.36 ล้านล้านบาท) ]

.

และแม้ทั้ง 10 หมวดธุรกิจจะเพิ่มสูงขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่านมา แต่มีเพียง 5 หมวดธุรกิจเท่านั้น ที่ยังปรับเพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) คือ พลังงานและสาธารณูปโภค,อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการแพทย์ ที่เหลือปรับตัวลดลง

.

โพสนี้จึงมาสรุป 10 หมวดธุรกิจมูลค่าตลาดสูงสุด เปลี่ยนแปลงอย่างไร ณ สิ้น พ.ค.64 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

.

(ตารางเรียงลำดับ ตามหมวดธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด)

.

  1. พลังงานและสาธารณูปโภค

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.64 เท่ากับ 3,975,923 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 13.6% หรือเพิ่มขึ้น 474,700 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 3,501,223 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 9.7 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : PTT (-8%), PTTEP (+19%), GULF (0%)

.

  1. พาณิชย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.64 เท่ากับ 1,674,082 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 9.4% หรือเพิ่มขึ้น 144,127 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,529,955 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -0.4 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : CPALL (+3%), CRC (+9%), HMPRO (+5%)

.

  1. ธนาคาร

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.64 เท่ากับ 1,526,542 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 3.3% หรือเพิ่มขึ้น 48,363 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,478,179 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -2.1 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : SCB (+12%), KBANK (+4%), BAY (0%)

.

  1. ขนส่งและโลจิสติกส์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.64 เท่ากับ 1,420,657 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 6% หรือเพิ่มขึ้น 79,836 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,340,821 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -1.5 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : AOT (-0.4%), BEM (-2%), BTS (+1%)

.

  1. อาหารและเครื่องดื่ม

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.64 เท่ากับ 1,183,508 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 15.8% หรือเพิ่มขึ้น 161,764 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,021,744 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.4 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : CPF (-1%), MINT (+17%), CBG (+24%)

.

  1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.64 เท่ากับ 1,095,356 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 6.9% หรือเพิ่มขึ้น 71,030 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,024,326 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.8 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : ADVANC (-3%), INTUCH (+16%), TRUE (-8%)

.

  1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.64 เท่ากับ 994,812 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 8.9% หรือเพิ่มขึ้น 81,553 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 913,259 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -0.8 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : CPN (+10%), AWC (-5%), LH (0%)

.

  1. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.64 เท่ากับ 923,382 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 27.5% หรือเพิ่มขึ้น 199,328 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 724,054 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.8 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : DELTA (+19%), KCE (+86%), HANA (+79%)

.

  1. วัสดุก่อสร้าง

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.64 เท่ากับ 813,709 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 16.3% หรือเพิ่มขึ้น 113,784 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 699,925 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -3.4 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : SCC (+14%), TOA (-2%), SCCC (+25%)

.

  1. การแพทย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.64 เท่ากับ 796,166 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 17.2% หรือเพิ่มขึ้น 116,984 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 679,182 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.5 %

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : BDMS (+11%), BH (+7%), BCH (+71%)

.
.

❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

#หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุด
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *