10 หมวดธุรกิจมูลค่าตลาดสูงสุด เปลี่ยนแปลงอย่างไร ณ สิ้น มี.ค.64

10 หมวดธุรกิจมูลค่าตลาดสูงสุด เปลี่ยนแปลงอย่างไร ณ สิ้น มี.ค.64

สำหรับโพสที่แล้ว ผมได้สรุปมูลค่าตลาดของ 10 หมวดธุรกิจที่เพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดโดยรวม (Outperform) ไปแล้ว วันนี้จะมาดูหมวดธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 10 อันดับแรก ในวันที่ 31/3/64 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา

.

[มูลค่าตลาด (Market Cap.) ของตลาดรวม ปิดที่ 18.02 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 1.66 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.1% จากปิดสิ้นปี 2563 (16.36 ล้านล้านบาท) ]

.

โดยสรุป หมวดธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 10 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกหมวด แต่จะมี Outperform ตลาดอยู่ 7 หมวด คือ พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชย์, ธนาคาร, ขนส่งและโลจิสติกส์, อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และหมวดสุดท้ายเงินทุนและหลักทรัพย์

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

.

(ตารางเรียงลำดับ ตามหมวดธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด

1.พลังงานและสาธารณูปโภค

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มี.ค.64 เท่ากับ 4,043,728 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 15.5% หรือเพิ่มขึ้น 542,505 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 3,501,223 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : PTT (-4%), PTTEP (+16%), GULF (-2%)

2. พาณิชย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มี.ค.64 เท่ากับ 1,776,483 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 16.1% หรือเพิ่มขึ้น 246,528 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,529,955 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : CPALL (+19%), CRC (+21%), HMPRO (+8%)

.

3. ธนาคาร

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มี.ค.64 เท่ากับ 1,759,489 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 19% หรือเพิ่มขึ้น 281,310 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,478,179 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : SCB (+27%), KBANK (+28%), BAY (+20%)

.

4. ขนส่งและโลจิสติกส์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มี.ค.64 เท่ากับ 1496354 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 11.6% หรือเพิ่มขึ้น 155533 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1340821 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : AOT (+11%), BEM (+5%), BTS (+4%)

5. อาหารและเครื่องดื่ม

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มี.ค.64 เท่ากับ 1,170,628 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 14.6% หรือเพิ่มขึ้น 148,884 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,021,744 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : CPF (+10%), MINT (+26%), CBG (+13%)

.

6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มี.ค.64 เท่ากับ 1,069,905 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 4.4% หรือเพิ่มขึ้น 45,579 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 1,024,326 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : ADVANC (-1%), INTUCH (+3%), TRUE (-1%)

7. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มี.ค.64 เท่ากับ 1,050,967 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 15.1% หรือเพิ่มขึ้น 137,708 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 913,259 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : CPN (+22%), AWC (+12%), LH (+8%)

8. เงินทุนและหลักทรัพย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มี.ค.64 เท่ากับ 817,749 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 25.2% หรือเพิ่มขึ้น 164,467 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 653,282 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : KTC (+33%), MTC (+20%), SAWAD (+30%)

.

9. วัสดุก่อสร้าง

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มี.ค.64 เท่ากับ 758,691 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 8.4% หรือเพิ่มขึ้น 58,766 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 699,925 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : SCC (+6%), TOA (-5%), SCCC (+23%)

.

10. การแพทย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มี.ค.64 เท่ากับ 726,902 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 7% หรือเพิ่มขึ้น 47,720 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 ที่ 679,182 ล้านบาท

หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่ม : BDMS (+4%), BH (+13%), SVH (+3%)

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

Reference
– https://www.set.or.th /

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *