10 หุ้นแบงก์ กำไรสุทธิปี 2565 เพิ่มสูงสุดกว่า 50%

10 หุ้นแบงก์ กำไรสุทธิปี 2565 เพิ่มสูงสุดกว่า 50%

เป็นประจำที่หุุ้นกลุ่มแบงก์ (ฺBANK) จะเป็นหุ้นกลุ่มแรกที่มีการประกาศผลการดำเนินงานมาก่อนหน้าใครเพื่อน และสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ทั้ง 10 หุ้นกลุ่มแบงก์ก็ได้ประกาศเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

.

โดยในภาพรวม กำไรสุทธิทั้ง 10 แบงก์ ประจำปี 2565 เท่ากับ 2.01 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% หรือเพิ่มขึ้น 17,730 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อยู่ที่ 1.83 แสนล้านบาท

.

สำหรับแบงก์ที่ทำกำไรสูงสุด 3 อันดับแรก คือ

1. SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กำไรสุทธิ เท่ากับ 37,546 ล้านบาท

2. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 35,769.49 ล้านบาท

3. KTB : ธนาคารกรุงไทย กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 33,697.74 ล้านบาท

.

ซึ่งแบงก์ที่มีกำไรเพิ่มขึ้นมากสุด 3 อันดับแรก คือ

1. KTB : ธนาคารกรุงไทย

– กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 33,697.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.1% หรือเพิ่มขึ้น 12,109.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อยู่ที่ 21,588.29 ล้านบาท

2. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต

– กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 14,195.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.5% หรือเพิ่มขึ้น 3,721.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อยู่ที่ 10,474.05 ล้านบาท

3. CIMBT : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

– กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 3,033.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.3% หรือเพิ่มขึ้น 592.51 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อยู่ที่ 2,440.56 ล้านบาท

.

ในส่วนแบงก์ที่มีกำไรสุทธิปรับตัวลดลงมี 2 แบงก์ คือ

1. BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธย

– กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 30,712.99 ล้านบาท ลดลง -9.1% หรือลดลง -3,081.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อยู่ที่ 33,794.19 ล้านบาท

2. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย

– กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 35,769.49 ล้านบาท ลดลง -6.0% หรือลดลง -2,283.23 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อยู่ที่ 38,052.72 ล้านบาท

.

นอกจากนี้ ยังมีผลตอบแทนราคาในปี 2565 ทั้ง 10 หุ้นกลุ่มแบงก์ ว่าเป็นอย่างไร อีกทั้ง ยังมีราคาปิดล่าสุด วันที่ 20/1/2566 เทียบกับสิ้นปี 65 ที่ผ่านมา ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วบ้าง

.

1. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 238,991 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 33,697.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.1% หรือเพิ่มขึ้น 12,109.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อยู่ที่ 21,588.29 ล้านบาท

– ราคาปิดเมื่อสิ้นปี 2565 เท่ากับ 17.70 บาท เพิ่มขึ้น 34.09% จากสิ้นปี 64 ที่อยู่ที่ 13.20 บาท/หุ้น

– ในขณะที่ราคาปิดล่าสุด วันที่ 20/1/2566 อยู่ที่ 17.10 บาท ลดลง -3.39% จากสิ้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.83 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.66 เท่า และ อัตราปันผลที่ 2.40%

.

2. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 136,454 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 14,195.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.5% หรือเพิ่มขึ้น 3,721.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อยู่ที่ 10,474.05 ล้านบาท

– ราคาปิดเมื่อสิ้นปี 2565 เท่ากับ 1.41 บาท ลดลง -4.08% จากสิ้นปี 64 ที่อยู่ที่ 1.47 บาท/หุ้น

– ในขณะที่ราคาปิดล่าสุด วันที่ 20/1/2566 อยู่ที่ 1.41 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง 0.00% จากสิ้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.38 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.64 เท่า และ อัตราปันผลที่ 2.67%

.

3. CIMBT : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,947 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 3,033.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.3% หรือเพิ่มขึ้น 592.51 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อยู่ที่ 2,440.56 ล้านบาท

– ราคาปิดเมื่อสิ้นปี 2565 เท่ากับ 0.83 บาท ลดลง -6.74% จากสิ้นปี 64 ที่อยู่ที่ 0.89 บาท/หุ้น

– ในขณะที่ราคาปิดล่าสุด วันที่ 20/1/2566 อยู่ที่ 0.86 บาท เพิ่มขึ้น 3.61% จากสิ้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.45 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.67 เท่า และ อัตราปันผลที่ 1.16%

.

4. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 60,331 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 7,602.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.3% หรือเพิ่มขึ้น 1,284.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อยู่ที่ 6,318.05 ล้านบาท

– ราคาปิดเมื่อสิ้นปี 2565 เท่ากับ 73.75 บาท เพิ่มขึ้น 23.43% จากสิ้นปี 64 ที่อยู่ที่ 59.75 บาท/หุ้น

– ในขณะที่ราคาปิดล่าสุด วันที่ 20/1/2566 อยู่ที่ 71.25 บาท ลดลง -3.39% จากสิ้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.36 เท่า, P/B อยู่ที่ 1.13 เท่า และ อัตราปันผลที่ 4.03%

.

5. LHFG : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,632 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 1,578.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.1% หรือเพิ่มขึ้น 195.04 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อยู่ที่ 1,383.72 ล้านบาท

– ราคาปิดเมื่อสิ้นปี 2565 เท่ากับ 1.23 บาท ลดลง -8.89% จากสิ้นปี 64 ที่อยู่ที่ 1.35 บาท/หุ้น

– ในขณะที่ราคาปิดล่าสุด วันที่ 20/1/2566 อยู่ที่ 1.21 บาท ลดลง -1.63% จากสิ้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 29.77 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.72 เท่า และ อัตราปันผลที่ 3.35%

.

6. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 289,190 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 29,305.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6% หรือเพิ่มขึ้น 2,798.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อยู่ที่ 26,507.04 ล้านบาท

– ราคาปิดเมื่อสิ้นปี 2565 เท่ากับ 148.00 บาท เพิ่มขึ้น 21.81% จากสิ้นปี 64 ที่อยู่ที่ 121.50 บาท/หุ้น

– ในขณะที่ราคาปิดล่าสุด วันที่ 20/1/2566 อยู่ที่ 151.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.36% จากสิ้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.31 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.57 เท่า และ อัตราปันผลที่ 2.27%

.

7. TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 82,066 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 7,221.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.4% หรือเพิ่มขึ้น 437.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อยู่ที่ 6,784.59 ล้านบาท

– ราคาปิดเมื่อสิ้นปี 2565 เท่ากับ 99.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.39% จากสิ้นปี 64 ที่อยู่ที่ 96.00 บาท/หุ้น

– ในขณะที่ราคาปิดล่าสุด วันที่ 20/1/2566 อยู่ที่ 102.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.27% จากสิ้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.37 เท่า, P/B อยู่ที่ 2 เท่า และ อัตราปันผลที่ 6.94%

.

8. SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 365,331 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 37,546.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% หรือเพิ่มขึ้น 1,956.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อยู่ที่ 35,589.99 ล้านบาท

– ราคาปิดเมื่อสิ้นปี 2565 เท่ากับ 107.00 บาท ลดลง -15.75% จากสิ้นปี 64 ที่อยู่ที่ 127.00 บาท/หุ้น

– ในขณะที่ราคาปิดล่าสุด วันที่ 20/1/2566 อยู่ที่ 108.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.40% จากสิ้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.01 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.8 เท่า และ อัตราปันผลที่ 0.00%

.

9. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 342,368 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 35,769.49 ล้านบาท ลดลง -6.0% หรือลดลง -2,283.23 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อยู่ที่ 38,052.72 ล้านบาท

– ราคาปิดเมื่อสิ้นปี 2565 เท่ากับ 147.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.87% จากสิ้นปี 64 ที่อยู่ที่ 142.00 บาท/หุ้น

– ในขณะที่ราคาปิดล่าสุด วันที่ 20/1/2566 อยู่ที่ 144.50 บาท ลดลง -2.03% จากสิ้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.06 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.68 เท่า และ อัตราปันผลที่ 2.12%

.

10. BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 229,868 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 30,712.99 ล้านบาท ลดลง -9.1% หรือลดลง -3,081.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อยู่ที่ 33,794.19 ล้านบาท

– ราคาปิดเมื่อสิ้นปี 2565 เท่ากับ 30.75 บาท ลดลง -13.38% จากสิ้นปี 64 ที่อยู่ที่ 35.50 บาท/หุ้น

– ในขณะที่ราคาปิดล่าสุด วันที่ 20/1/2566 อยู่ที่ 31.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.63% จากสิ้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.74 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.69 เท่า และ อัตราปันผลที่ 2.70%

.

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

.

#หุ้นแบงก์ #หุ้นธนาคาร #ตลาดหุ้นไทย #กำไรสุทธิ #กลุ่มแบงก์ #งบปี2565 #การลงทุน #ผลการดำเนินงาน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

website : https://iyom-bizinspiration.com/

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *