13 หุ้นกลุ่มเหล็ก วิ่งกระฉูด รับราคาเหล็กตลาดโลกนิวไฮรอบ 7 ปี

13 หุ้นกลุ่มเหล็ก วิ่งกระฉูด รับราคาเหล็กตลาดโลกนิวไฮรอบ 7 ปี

หุ้นกลุ่มเหล็ก แม้จะมีมูลค่าตลาดไม่ถึงแสนล้านบาท แต่ถือว่าในช่วงที่ผ่านมาของปีนี้ มูลค่าตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นมากจนเป็นที่สนใจ โดย ณ วันที่ 9/4/2564 มูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มเหล็กทั้งหมด อยู่ที่ประมาณ 7 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 2.4 หมื่นล้านบาท หรือ 52% จากสิ้นปี 2563

.

ซึ่งนอกจากได้รับประโยชน์จากโครงการเมกะโปรเจคภาครัฐ เหมือนกับหุ้นกลุ่มรับเหมาที่กล่าวไว้ในโพสที่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญ นั่นคือ การที่ราคาเหล็กในตลาดโลก ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี จนมาทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 ปี ในช่วงต้นเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา

.

จึงทำให้หุ้นในกลุ่มเหล็กต่างวิ่งกระฉูด ขานรับปัจจัยดังกล่าวกันถั่วหน้า โพสนี้จึงจะมาสำรวจราคาหุ้นกลุ่มเหล็กที่น่าสนใจ 13 ตัว ว่าราคาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

.

(เรียงลำดับตาม %การเพิ่มขึ้นมากสุด)

.

1. INOX : บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 0.94 บาท เพิ่มขึ้น 0.51 บาท จาก 0.43 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 118.6% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก มีผลการดำเนินงานล่าสุดขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sp7YUq

.

2. PERM : บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 2.86 บาท เพิ่มขึ้น 1.52 บาท จาก 1.34 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 113.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 76.01 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xaq6Fs

.

3. MILL : บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 1.63 บาท เพิ่มขึ้น 0.72 บาท จาก 0.91 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 79.1% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก มีผลการดำเนินงานล่าสุดขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3spR20d

.

4. THE : บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 2.46 บาท เพิ่มขึ้น 0.99 บาท จาก 1.47 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 67.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก มีผลการดำเนินงานล่าสุดขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wT4z3M

.

5. TSTH : บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 1.03 บาท เพิ่มขึ้น 0.36 บาท จาก 0.67 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 53.7% โดยมีค่า PE เท่ากับ 26.74 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ORSsmn

.

6. GJS : บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 0.24 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท จาก 0.16 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 50% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก มีผลการดำเนินงานล่าสุดขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dpr5tA

.

7. TMT : บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 9.85 บาท เพิ่มขึ้น 2.65 บาท จาก 7.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 36.8% โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.95 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rAuvy2

.

8. BSBM : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 1.37 บาท เพิ่มขึ้น 0.34 บาท จาก 1.03 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 33% โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.28 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3geuGw9

.

9. SSSC : บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 2.8 บาท เพิ่มขึ้น 0.46 บาท จาก 2.34 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 19.7% โดยมีค่า PE เท่ากับ 23.76 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tB0mQ4

.

10. PAP : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 4.32 บาท เพิ่มขึ้น 0.66 บาท จาก 3.66 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 18% โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.05 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3tayr9j

.

11. TYCN : บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 2.64 บาท เพิ่มขึ้น 0.26 บาท จาก 2.38 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 10.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก มีผลการดำเนินงานล่าสุดขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dkVNUn

.

12. SMIT : บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 4.18 บาท เพิ่มขึ้น 0.28 บาท จาก 3.9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 7.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.04 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nhjMpc

.

13. MCS : บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 13.8 บาท เพิ่มขึ้น 0.8 บาท จาก 13 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 6.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 6.9 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2KH1GPV

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *