13 หุ้นซอฟต์แวร์ กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 และผลตอบแทนราคาหุ้นเทียบกับต้นปี 2565 (ณ วันที่ 06/12/2565)

13 หุ้นซอฟต์แวร์ กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 และผลตอบแทนราคาหุ้นเทียบกับต้นปี 2565 (ณ วันที่ 06/12/2565)

สำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้ว่าในตลาดหุ้นบ้านเรา ถึงแม้ไม่มีบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เหมือนต่างประเทศ แต่เราก็ยังมี หุ้นในกลุ่มที่ถือว่าอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีเช่นกัน นั่นคือ หุ้นซอฟต์แวร์

.

โพสนี้จึงได้สรปุมาให้ดูว่า ทั้ง 13 หุ้นซอฟต์แวร์ ที่อยู่ในตลาดตอนนี้ ทำธุรกิจหรือลักษณะซอฟต์แวร์ เป็นประเภทไหน รวมทั้งมา update ผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี2565 พร้อมทั้งผลตอบแทนราคาหุ้น ณ วันที่ 6/12/2565 เทียบกับต้นปี (%YTD) มาฝากกันด้วย

.

(โดยข้อมูลหุ้นชุดนี้ จะเรียงตามอันดับหุ้นที่กำไรสุทธิ 9 เดือนปี 65 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากสุดไปยังน้อยสุด)

.

.

1. BBIK : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,350 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 96.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 45.53 ล้านบาท

– ราคา วันที่  06/12/2565 อยู่ที่ 123.50 บาท เพิ่มขึ้น 52.00% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 105.02 เท่า, P/B อยู่ที่ 20.48 เท่า และ อัตราปันผลที่ 0.31%

.

2. DITTO : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,796 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 192.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 128.82 ล้านบาท

– ราคา วันที่  06/12/2565 อยู่ที่ 64.00 บาท เพิ่มขึ้น 181.32% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 128 เท่า, P/B อยู่ที่ 27.59 เท่า และ อัตราปันผลที่ 0.01%

.

3. IIG : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,650 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 69.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 56.39 ล้านบาท

– ราคา วันที่  06/12/2565 อยู่ที่ 36.50 บาท ลดลง -27.00% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 39.65 เท่า, P/B อยู่ที่ 6.27 เท่า และ อัตราปันผลที่ 1.06%

.

4. BOL : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,369 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 228.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 196.62 ล้านบาท

– ราคา วันที่  06/12/2565 อยู่ที่ 10.20 บาท ลดลง -34.62% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 31.59 เท่า, P/B อยู่ที่ 10.97 เท่า และ อัตราปันผลที่ 2.48%

.

5. YGG : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,568 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 86.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 76.82 ล้านบาท

– ราคา วันที่  06/12/2565 อยู่ที่ 9.25 บาท ลดลง -72.18% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 45.77 เท่า, P/B อยู่ที่ 9.16 เท่า และ อัตราปันผลที่ 0.79%

.

.

6. NETBAY : บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,200 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 109.60 ล้านบาท ลดลง -9.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 120.50 ล้านบาท

– ราคา วันที่  06/12/2565 อยู่ที่ 26.00 บาท เพิ่มขึ้น 10.17% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 33.62 เท่า, P/B อยู่ที่ 12.09 เท่า และ อัตราปันผลที่ 3.06%

.

7. VCOM : บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,658 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 87.69 ล้านบาท ลดลง -11.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 99.17 ล้านบาท

– ราคา วันที่  06/12/2565 อยู่ที่ 5.40 บาท ลดลง -27.03% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.4 เท่า, P/B อยู่ที่ 2.9 เท่า และ อัตราปันผลที่ 4.91%

.

8. HUMAN : บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,282 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 105.88 ล้านบาท ลดลง -17.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 127.59 ล้านบาท

– ราคา วันที่  06/12/2565 อยู่ที่ 10.70 บาท ลดลง -12.30% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 62.66 เท่า, P/B อยู่ที่ 2.75 เท่า และ อัตราปันผลที่ 1.14%

.

9. AS : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,627 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 258.72 ล้านบาท ลดลง -24.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 343.57 ล้านบาท

– ราคา วันที่  06/12/2565 อยู่ที่ 16.20 บาท ลดลง -28.32% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 19.34 เท่า, P/B อยู่ที่ 9.2 เท่า และ อัตราปันผลที่ 4.00%

.

10. APP : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 896 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 27.97 ล้านบาท ลดลง -30.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 40.03 ล้านบาท

– ราคา วันที่  06/12/2565 อยู่ที่ 3.20 บาท ลดลง -26.61% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 19.31 เท่า, P/B อยู่ที่ 2.71 เท่า และ อัตราปันผลที่ 6.21%

.

.

11. SECURE : บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,695 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 25.40 ล้านบาท ลดลง -48.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 49.67 ล้านบาท

– ราคา วันที่  06/12/2565 อยู่ที่ 16.50 บาท ลดลง -46.34% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 46.01 เท่า, P/B อยู่ที่ 2.92 เท่า และ อัตราปันผลที่ 1.09%

.

12. BIZ : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,583 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 145.27 ล้านบาท ลดลง -63.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 395.11 ล้านบาท

– ราคา วันที่  06/12/2565 อยู่ที่ 4.30 บาท ลดลง -53.26% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.15 เท่า, P/B อยู่ที่ 3.39 เท่า และ อัตราปันผลที่ 10.50%

.

13. COMAN : บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 651 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ -35.31 ล้านบาท ลดลง -107.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ -17.03 ล้านบาท

– ราคา วันที่  06/12/2565 อยู่ที่ 4.86 บาท ลดลง -31.06% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า, P/B อยู่ที่ 1.86 เท่า และ อัตราปันผลที่ 1.78%

.

❗ หมายเหตุ :

  1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นซอฟต์แวร์ #หุ้นtech #กำไรสุทธิ #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *