กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.65) 13 หุ้นซอฟต์แวร์ และผลตอบแทนราคาเทียบต้นปี

กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.65) 13 หุ้นซอฟต์แวร์ และผลตอบแทนราคาเทียบต้นปี

แม้ตลาดหุ้นบ้านเรา จะไม่มีหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เหมือนต่างประเทศ แต่ก็มีหุ้นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจ นั่นคือ หุ้นในกลุ่มซอฟต์แวร์ แม้จะไม่ได้เป็นบริษัทขนาดใหญ่ (หุ้นใหญ่สุดในกลุ่มมี มูลค่าตลาดประมาณ 31,000 ล้านบาท) แต่ก็ถือว่า ประเภทซอฟท์แวร์หรือ Know How ต่างๆ ที่แต่ละบริษัทเชี่ยวชาญ ก็ล้วนมีความสำคัญกับการประกอบธุกิจในยุคดิจิทัลมากขึ้น

.

ไม่ว่าจะเป็น

– ซอฟต์แวร์ประเภท การจัดการข้อมูลภายในบริษัท ทั้งในเรื่องการบริหารภายใน การขาย การตลาด เพื่อให้เกิด Business Intelligence ต่างๆ

– ซอฟต์แวร์ทางด้านดิจิทัลต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการพัฒนาองค์กรหรือธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล (Digital Business Technology) หรือการป้องกันภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น

– ซอฟต์แวร์งานทางด้านกราฟฟิคและเกมส์ ที่จะช่วยให้ผลงานของบริษัทไทยเราก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้

.

โพสนี้จึงได้สรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปี 2565 ของทั้ง 13 หุ้นซอฟต์แวร์ และประเภทซอฟท์แวร์หรอ Know How ที่แต่ละบริษัทถนัดมาให้ดูกัน พร้อมทั้งอัปเดตผลตอบแทนราคาหุ้น วันที่ 5/9/65 เมื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร

.

(ข้อมูลเรียงลำดับตามหุ้นที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิครึ่งปีแรก มากสุดไปยังน้อยสุด)

.

.

1. BBIK : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,000 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 60.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.6 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 05/9/2565 อยู่ที่ 98.5 บาท เพิ่มขึ้น 21.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 103.4 เท่า และ P/B อยู่ที่ 17.7 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3249eW0

.

2. IIG : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,700 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 51.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.51 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 05/9/2565 อยู่ที่ 46 บาท ลดลง -8.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 47.74 เท่า และ P/B อยู่ที่ 8.32 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.87%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38T1UvR

.

3. DITTO : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,151 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 121.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.2642 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 05/9/2565 อยู่ที่ 59.25 บาท เพิ่มขึ้น 160.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 128.45 เท่า และ P/B อยู่ที่ 27.06 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.02%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x1jF79

.

4. YGG : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,900 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 66.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.16 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 05/9/2565 อยู่ที่ 9.5 บาท ลดลง -71.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 44.8 เท่า และ P/B อยู่ที่ 10 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.74%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pDogbx

.

5. BOL : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,682 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 139.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.169 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 05/9/2565 อยู่ที่ 11.6 บาท ลดลง -25.6% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 38.42 เท่า และ P/B อยู่ที่ 12.42 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.20%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NvWiki

.

.

6. AS : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,688 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 190.90 ล้านบาท ลดลง -11.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.41 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 05/9/2565 อยู่ที่ 18.4 บาท ลดลง -18.6% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 19.08 เท่า และ P/B อยู่ที่ 9.79 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.55%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qzs9Oy

.

7. VCOM : บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,689 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 59.93 ล้านบาท ลดลง -11.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.2 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 05/9/2565 อยู่ที่ 5.5 บาท ลดลง -25.7% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.24 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.94 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3m7eUEu

.

8. NETBAY : บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,750 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 71.66 ล้านบาท ลดลง -13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.36 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 05/9/2565 อยู่ที่ 28.75 บาท เพิ่มขึ้น 21.8% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 37.15 เท่า และ P/B อยู่ที่ 14.67 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cvw0IN

.

9. HUMAN : บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,756 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 74.08 ล้านบาท ลดลง -18.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.11 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 05/9/2565 อยู่ที่ 12.3 บาท เพิ่มขึ้น 0.8% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 70.18 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.18 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 1.02%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pK1iQq

.

10. APP : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 974 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 16.53 ล้านบาท ลดลง -37.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.06 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 05/9/2565 อยู่ที่ 3.42 บาท ลดลง -21.6% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 20.1 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.08 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.85%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fnPeSr

.

11. SECURE : บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,890 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 17.39 ล้านบาท ลดลง -58.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.17 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 05/9/2565 อยู่ที่ 18.4 บาท ลดลง -40.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 58.7 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.3 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.98%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2VDhN6P

.

12. BIZ : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,629 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 59.54 ล้านบาท ลดลง -69.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.1 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 05/9/2565 อยู่ที่ 4.4 บาท ลดลง -52.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.17 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.84 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 10.26%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w4s2i2

.

13. COMAN : บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 824 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ -5.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ปีที่แล้วขาดทุนอยู่ -11 ล้านบาท) โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.04 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 05/9/2565 อยู่ที่ 6.15 บาท ลดลง -12.8% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.17 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 1.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hy8FsZ

❗ หมายเหตุ :

1. หุ้นในกลุ่มซอฟท์แวร์ทั้ง 13 หุ้น เป็นการรวบรวมจากแอดเองนะครับ ถ้าเกิดขาดตกบริษัทใดไปต้องขออภัยมาไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

2. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นเทค #หุ้นซอฟต์แวร์ #กำไรสุทธิ #ผลการดำเนินงาน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

.

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *