14 หุ้นปันผลจ่อขึ้น XD วันที่ 20-24 มี.ค. ปี 2566 มีอัตราปันผลรอบนี้กว่า 9% (ณ ราคาวันที่ 14/03/2566)

14 หุ้นปันผลจ่อขึ้น XD วันที่ 20-24 มี.ค. ปี 2566 มีอัตราปันผลรอบนี้กว่า 9% (ณ ราคาวันที่ 14/03/2566)

สำหรับครั้งนี้ จะเป็นหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD วันที่ 20-24 มี.ค. ซึ่งมีหุ้นทั้งหมด 14 ตัว และยังมีอัตราปันผลที่จ่ายในรอบนี้่ เทียบกับราคาวันที่ 14 มี.ค.66 ที่ผ่านมา สูงสุดกว่า 9%

.

และจากหุ้นทั้งหมดในรอบนี้ แอดได้คัดมา 4 หุ้นที่มีอัตราปันผลที่จ่ายในรอบนี้สูงตั้งแต่ 3% ขึ้นไป และอีกหนึ่งหุ้นที่น่าสนใจ สามารถตามไปดูว่ามีหุ้นอะไรบ้าง และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานล่าสุด รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดการจ่ายปันผลได้ที่

.

.

XD วันที่ 20 มี.ค.66

.

1. KCAR : บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,025 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 20 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 66

– วันที่ 14/3/2566 KCAR มีราคาปิดที่ 8.10 บาท, PE 11.05 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.98 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.7 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AL1Jz4

 . 

2. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 53,188 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 20 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 66

– วันที่ 14/3/2566 KCE มีราคาปิดที่ 45.00 บาท, PE 22.96 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.42 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.33 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

 . 

3. LANNA : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,347 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 1.55 บาท วันที่ขึ้น XD 20 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66

– วันที่ 14/3/2566 LANNA มีราคาปิดที่ 15.90 บาท, PE 2.82 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 18.52 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 9.75 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36ZwlQE

 . 

4. PATO : บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,452 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.41 บาท วันที่ขึ้น XD 20 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 66

– วันที่ 14/3/2566 PATO มีราคาปิดที่ 10.20 บาท, PE 32.33 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.98 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.02 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sRZqZV

 . 

5. WINMED : บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,728 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.057 บาท วันที่ขึ้น XD 20 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 14/3/2566 WINMED มีราคาปิดที่ 4.32 บาท, PE 28.48 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.3 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.32 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jgiBIv

 . 

XD วันที่ 21 มี.ค.66

.

6. ADD : บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,184 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 21 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 พ.ค. 66

– วันที่ 14/3/2566 ADD มีราคาปิดที่ 7.40 บาท, PE 25.9 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.25 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.81 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gYcLtw

 . 

7. TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,215 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.22 บาท วันที่ขึ้น XD 21 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 66

– วันที่ 14/3/2566 TTA มีราคาปิดที่ 7.80 บาท, PE 4.35 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.8 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.82 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z1IQam

 . 

XD วันที่ 22 มี.ค.66

.

8. CMAN : บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,074 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 22 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 66

– วันที่ 14/3/2566 CMAN มีราคาปิดที่ 2.16 บาท, PE 13.66 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.8 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.85 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2W8Tkq0

 . 

.

XD วันที่ 23 มี.ค.66

.

9. CMR : บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,219 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.066 บาท วันที่ขึ้น XD 23 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66

– วันที่ 14/3/2566 CMR มีราคาปิดที่ 2.54 บาท, PE 21.12 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.48 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.6 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36eYXVR

 . 

10. STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,606 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 23 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 66

– วันที่ 14/3/2566 STEC มีราคาปิดที่ 12.20 บาท, PE 21.7 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.88 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.46 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fOKqpq

 . 

11. TMILL : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,547 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.13 บาท วันที่ขึ้น XD 23 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66

– วันที่ 14/3/2566 TMILL มีราคาปิดที่ 3.88 บาท, PE 14.14 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.25 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.35 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w62T9k

 . 

12. TSTE : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,817 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.14 บาท วันที่ขึ้น XD 23 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 66

– วันที่ 14/3/2566 TSTE มีราคาปิดที่ 7.35 บาท, PE 18.16 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.58 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.9 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ieURlI

 . 

XD วันที่ 24 มี.ค.66

.

13. LEE : บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,139 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 24 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66

– วันที่ 14/3/2566 LEE มีราคาปิดที่ 2.32 บาท, PE 72.09 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.47 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.29 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/34GzyXH

 . 

14. TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,016 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.85 บาท วันที่ขึ้น XD 24 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 14/3/2566 TVO มีราคาปิดที่ 27.00 บาท, PE 14.97 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.27 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.15 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JoBqtd

 . 

.

❗ หมายเหตุ :

  1. ข้อมูลราคาตลาดในคลิปทั้ง 5 หุ้น และข้อมูลหน้าสรุปหุ้นที่ขึ้น XD ที่อยู่ในคลิป เป็นข้อมูลวันที่ 10/03/2566 ซึ่งโพสนี้เป็นการ update ราคา ณ วันที่ 14/3/2566
  2. หน้าสรุปหุ้นที่ขึ้น XD ที่อยู่ในคลิปมีเพียง 11 หุ้น แต่จากการ update ข้อมูลล่าสุด มีหุ้นขึ้น XD เข้ามาใหม่อีก 3 หุ้น รวมเป้น 14 หุ้น
  3. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/

.

หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นขึ้นXD #ฤดูกาลปันผล #วิเคราะห์หุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration
website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *