15 หุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่ราคาเพิ่มสูงสุดในรอบครึ่งปีแรก ณ สิ้นเดือน มิ.ย.2564

15 หุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่ราคาเพิ่มสูงสุดในรอบครึ่งปีแรก ณ สิ้นเดือน มิ.ย.2564

หุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง (CONMAT) ถือเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์จากเมกะโปรเจคภาครัฐฯ เช่นเดียวกัน จึงทำให้มูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มนี้ ในครึ่งปีแรก 2564 อยู่ที่ 8.1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 16.3% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 63 (อยู่ที่ 7 แสนล้านบาท)

.

แม้ในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมา (พ.ค.-มิ.ย.) หุ้นในกลุ่มจะย่อตัวลงไปบ้าง ทำให้มูลค่าตลาดรวมปรับตัวลดลงไป 3.4%

.

โพสนี้จึงจะมาสรุป 15 หุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ในรอบครึ่งปีแรก 2564 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้าง

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %เพิ่มมากสุดเมื่อเที่ยบกับสิ้นปี 63)

.

 1. SKN : บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,520 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-6-2564 ปิดที่ 5.65 บาท เพิ่มขึ้น 3.61 บาท จาก 2.04 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 177% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -2.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 20.61 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QO6HKa

.

 1. VNG : บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,453 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-6-2564 ปิดที่ 6.6 บาท เพิ่มขึ้น 3.3 บาท จาก 3.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 100% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3uxKQFv

.

 1. DCON : บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,747 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-6-2564 ปิดที่ 0.51 บาท เพิ่มขึ้น 0.21 บาท จาก 0.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 70% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -12.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 27.4 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ejFtUv

.

 1. EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,800 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-6-2564 ปิดที่ 11 บาท เพิ่มขึ้น 3.9 บาท จาก 7.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 54.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 25.27 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3q308j5

.

 1. COTTO : บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,668 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-6-2564 ปิดที่ 2.46 บาท เพิ่มขึ้น 0.8 บาท จาก 1.66 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 48.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -6.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 30.4 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38tCpSy

.

 1. CCP : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,744 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-6-2564 ปิดที่ 0.63 บาท เพิ่มขึ้น 0.2 บาท จาก 0.43 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 46.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -7.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 27.36 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33e6dQ7

.

 1. UMI : บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,196 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-6-2564 ปิดที่ 1.43 บาท เพิ่มขึ้น 0.45 บาท จาก 0.98 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 45.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -12.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vE1ByP

.

 1. GEL : บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,943 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-6-2564 ปิดที่ 0.36 บาท เพิ่มขึ้น 0.1 บาท จาก 0.26 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 38.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -14.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rm2opc

.

 1. DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,742 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-6-2564 ปิดที่ 3.04 บาท เพิ่มขึ้น 0.82 บาท จาก 2.22 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 36.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -1.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 16.22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3luwOPB

.

 1. DRT : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,840 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-6-2564 ปิดที่ 8 บาท เพิ่มขึ้น 2.15 บาท จาก 5.85 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 36.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.69 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2St4RPh

.

 1. SCCC : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,660 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-6-2564 ปิดที่ 170 บาท เพิ่มขึ้น 34.5 บาท จาก 135.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 25.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -6.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.93 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rVD1Y8

.

 1. TCMC : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,511 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-6-2564 ปิดที่ 1.98 บาท เพิ่มขึ้น 0.29 บาท จาก 1.69 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 17.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vKsmBQ

.

 1. WIIK : บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,444 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-6-2564 ปิดที่ 2.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.32 บาท จาก 2.18 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 14.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -4.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.11 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xP1qmc

.

 1. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 518,400 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-6-2564 ปิดที่ 432 บาท เพิ่มขึ้น 54 บาท จาก 378 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 14.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -1.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.32 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

 1. Q-CON : บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,140 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-6-2564 ปิดที่ 5.35 บาท เพิ่มขึ้น 0.57 บาท จาก 4.78 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 11.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -2.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 19.3 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x5bLsK

.
.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

#หุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *