15 หุ้นกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ ที่ราคาเพิ่มสูงสุด ณ สิ้นเดือน เม.ย.64 (เทียบสิ้นปี 63 และ มี.ค.64)

15 หุ้นกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ ที่ราคาเพิ่มสูงสุด ณ สิ้นเดือน เม.ย.64 (เทียบสิ้นปี 63 และ มี.ค.64)

กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN) เป็นอีกกลุ่มที่มูลค่าตลาดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าตลาดโดยรวม (Outperform) โดย มูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2564 อยู่ที่ 8.2 แสนล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นถึง 24.6% จาก 6.6 แสนล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2563 (มูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้นเพียง 10%)

.

โดยเมื่อมาทำการส่องหุ้นในกลุ่มนี้ทั้ง 36 ตัว มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีสูงถึง 31 ตัว และที่สำคัญมีหุ้นที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวถึง 5 ตัว (เกิน 100%)

.

โพสนี้จึงจะมาสรุป 15 หุ้นในกลุ่มนี้ที่ราคาเพิ่มสูงสุดเทียบกับสิ้นปี 2563

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %การเปลี่ยนแปลงสูงไปต่ำสุด เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563)

.

1. AEC : บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 0.79 บาท เพิ่มขึ้น 0.62 บาท จาก 0.17 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 364.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 23.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qDOUBB

.

2. ZMICO : บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 4.24 บาท เพิ่มขึ้น 3.17 บาท จาก 1.07 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 296.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 13.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3kF1TBk

.

3. GBX : บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 1.45 บาท เพิ่มขึ้น 0.94 บาท จาก 0.51 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 184.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 28.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 36.55 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3buUYHU

.

4. NCAP : บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 15.7 บาท เพิ่มขึ้น 10.1 บาท จาก 5.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 180.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 20.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 70.03 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3n1lgE4

.

5. FSS : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 3.76 บาท เพิ่มขึ้น 1.94 บาท จาก 1.82 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 106.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 32.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 26.53 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mgPnss

.

6. CHAYO : บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 15.4 บาท เพิ่มขึ้น 7.2 บาท จาก 8.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 87.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 36.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 78.85 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3eC1U

.

7. MICRO : บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 9.05 บาท เพิ่มขึ้น 4.19 บาท จาก 4.86 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 86.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 1.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 62.64 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2MbbthZ

.

8. BFIT : บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 52 บาท เพิ่มขึ้น 22.5 บาท จาก 29.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 76.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 56.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.29 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qFRo2j

.

9. UOBKH : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 6.5 บาท เพิ่มขึ้น 2.74 บาท จาก 3.76 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 72.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.62 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3l1MY48

.

10. CGH : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 1.19 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 บาท จาก 0.69 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 72.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 16.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 33.53 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wns6d7

.

11. ASP : บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 3.46 บาท เพิ่มขึ้น 1.28 บาท จาก 2.18 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 58.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 31.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.52 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3thserM

.

12. AMANAH : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 6.2 บาท เพิ่มขึ้น 2.26 บาท จาก 3.94 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 57.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 1.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 22.01 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL09pw

.

13. TNITY : บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 6.45 บาท เพิ่มขึ้น 2.31 บาท จาก 4.14 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 55.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 5.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.6 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3duOOaq

.

14. ECL : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 1.7 บาท เพิ่มขึ้น 0.56 บาท จาก 1.14 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 49.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 30.56 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL0BnI

.

15. FNS : บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 5.65 บาท เพิ่มขึ้น 1.85 บาท จาก 3.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 48.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 22.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.75 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Y3x9iY

.
.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *