15 หุ้น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ที่เพิ่มขึ้นสูงสุด (ณ ก.พ.64 เทียบกับสิ้นปี 63)

15 หุ้น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ที่เพิ่มขึ้นสูงสุด (ณ ก.พ.64 เทียบกับสิ้นปี 63)

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่ม ที่มูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ก.พ.64 ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 10.8% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ในขณะที่ SET ปรับเพิ่มขึ้นเพียง 3.3% เท่านั้น ซึ่งต้องยอมรับว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้หุ้นในกลุ่มนี้คึกคักมากตั้งแต่ต้นปี คือ การปลดล็อค กัญชง (Hemp) ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ ทำให้หุ้นในกลุ่มต่างวิ่งดีดตอบรับกันถั่วหน้า นำโดย RBF, TIPCO, ICHI, CBG, NRF เป็นต้น

ส่วนอีกปัจจัย คือ ราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี ทำให้หุ้นในกลุ่มผู้ผลิตน้ำตาล ล้วนปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเช่นเดียวกัน เช่น KSL, KTIS, BRR เป็นต้น

วันนี้จึงมาดูว่า 15 หุ้นในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ณ สิ้นเดือน ก.พ.64 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 จะมีอะไรบ้าง

1. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 14.6 บาท เพิ่มขึ้น 5.3 บาท จาก 9.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 57% โดยมีค่า PE เท่ากับ 59 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MpLJie

2. TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 10.4 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท จาก 7.15 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 45.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ 10 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3q8OfHq

3. KSL : บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 3.3 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท จาก 2.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 43.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/383WkY2

4. KTIS : บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 4.1 บาท เพิ่มขึ้น 1.22 บาท จาก 2.88 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 42.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 17 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3e0toE4

5. APURE : บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 2.94 บาท เพิ่มขึ้น 0.82 บาท จาก 2.12 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 38.7% โดยมีค่า PE เท่ากับ 9 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3q2gCXW

6. NRF : บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 8.55 บาท เพิ่มขึ้น 2.35 บาท จาก 6.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 37.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 120 เท่า (ตกใจแพร๋บ)

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38NPk0U

7. ASIAN : บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 13.4 บาท เพิ่มขึ้น 3.6 บาท จาก 9.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 36.7% โดยมีค่า PE เท่ากับ 12 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3r87v9x

8. ICHI : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 12.3 บาท เพิ่มขึ้น 3.05 บาท จาก 9.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 33% โดยมีค่า PE เท่ากับ 31 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Mlp7j2

9. SAPPE : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 25.5 บาท เพิ่มขึ้น 6.2 บาท จาก 19.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 32.1% โดยมีค่า PE เท่ากับ 22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NV3c2H

10. F&D : บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 26.25 บาท เพิ่มขึ้น 4.95 บาท จาก 21.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 23.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sAqNVa

11. BRR : บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 3.76 บาท เพิ่มขึ้น 0.7 บาท จาก 3.06 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 22.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2O9JqR4

12. CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 139 บาท เพิ่มขึ้น 24.5 บาท จาก 114.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 21.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 39 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NOmfLP

13. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 30.25 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท จาก 25.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 17.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Of1R72

14. CPI : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 2.06 บาท เพิ่มขึ้น 0.26 บาท จาก 1.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 14.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 18 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3e1EaKa

15. SST : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-2-2564 ปิดที่ 2.64 บาท เพิ่มขึ้น 0.32 บาท จาก 2.32 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 13.8% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3e6h1q9

❗ หมายเหตุ :

1. บริษัทที่มีค่า PE เท่ากับ NA หมายถึง การที่บริษัทที่ผลขาดทุนจากการดำเนินงานในงวดล่าสุด

2. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂

Reference
– https://www.set.or.th /


สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *