15 อันดับหุ้นกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์
ผลตอบแทนราคาสูงสุดจากต้นปี 2565

15 อันดับหุ้นกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ผลตอบแทนราคาสูงสุดจากต้นปี 2565

หุ้นในกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ แม้ในภาพรวมดัชนีกลุ่มนี้ ตัวย่อ คือ FIN ณ วันที่ 4/2/2565 ปิดที่ 5,578.68 จุด ปรับตัวลดลงจากต้นปีมาประมาณ 2% ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกับตลาด SET ที่ดูจะซบเซาไปบ้างในช่วงเริ่มตั้งแต่ปีใหม่มา

.

แต่เมื่อส่องมาดูไส้ในของหุ้นในกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ กลับพบว่า สร้างผลตอบแทนราคามาได้อย่างโดดเด่นเมื่อเทียบจากต้นปี 65 สวนทางกับตลาดโดยรวม (Outperform) โดยทำได้สูงสุดถึง 66%

.

โพสนี้จึงจะมาสรุป 15 อันดับหุ้นในกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ ที่สร้างผลตอบแทนสูงสุดจากต้นปี 65 มาให้ดูกันครับ

.

 1. TNITY : บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,195 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 14.9 บาท เพิ่มขึ้น 5.9 บาท จาก 9.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 65.6%
 • PE เท่ากับ 10.26เท่า, P/B เท่ากับ 1.9 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 3.55%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 24.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3duOOaq

.

 1. UOBKH : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,919 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 7.8 บาท เพิ่มขึ้น 2.55 บาท จาก 5.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 48.6%
 • PE เท่ากับ 10.92เท่า, P/B เท่ากับ 0.99 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 1.34% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 23.84%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 23.84%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3l1MY48

.

 1. CGH : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,250 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 1.81 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 บาท จาก 1.31 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 38.2%
 • PE เท่ากับ 11.09เท่า, P/B เท่ากับ 1.25 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 0.00% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 47.77%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 47.77%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wns6d7

.

 1. FSS : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,750 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 6.45 บาท เพิ่มขึ้น 1.67 บาท จาก 4.78 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 34.9%
 • PE เท่ากับ 14.4เท่า, P/B เท่ากับ 1.43 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 0.94% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 12.50%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 12.5%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mgPnss

.

 1. TK : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,900 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 11.8 บาท เพิ่มขึ้น 2.65 บาท จาก 9.15 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 29%
 • PE เท่ากับ 12.77เท่า, P/B เท่ากับ 1.07 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 3.56% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 23.00%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 23%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twot2w

.

 1. GBX : บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,819 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 1.67 บาท เพิ่มขึ้น 0.32 บาท จาก 1.35 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 23.7%
 • PE เท่ากับ 14.01เท่า, P/B เท่ากับ 1.19 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 1.78% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 0.40%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 0.4%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3buUYHU

.

 1. FNS : บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,577 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 4.56 บาท เพิ่มขึ้น 0.56 บาท จาก 4.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 14%
 • PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 0.59 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 14.13% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ -3.97%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีผลขาดทุนสุทธิ -3.97%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Y3x9iY

.

 1. NCAP : บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,170 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 11.3 บาท เพิ่มขึ้น 1.35 บาท จาก 9.95 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 13.6%
 • PE เท่ากับ 35.57เท่า, P/B เท่ากับ 5.36 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 0.00% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 22.63%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 22.63%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3n1lgE4

.

 1. ECL : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,637 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 3.28 บาท เพิ่มขึ้น 0.38 บาท จาก 2.90 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 13.1%
 • PE เท่ากับ 24.48เท่า, P/B เท่ากับ 2.06 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 3.03% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 23.01%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 23.01%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL0BnI

.

 1. ASP : บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,170 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 3.88 บาท เพิ่มขึ้น 0.42 บาท จาก 3.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 12.1%
 • PE เท่ากับ 9เท่า, P/B เท่ากับ 1.69 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 4.71% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 32.25%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 32.25%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3thserM

.

 1. KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 170,170 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 66 บาท เพิ่มขึ้น 6.75 บาท จาก 59.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 11.4%
 • PE เท่ากับ 28.59เท่า, P/B เท่ากับ 6.66 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 1.34% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 29.28%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 29.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sODcpJ

.

 1. ASK : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,336 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 48 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท จาก 44.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 8.5%
 • PE เท่ากับ 23.45เท่า, P/B เท่ากับ 2.84 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 2.42% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 26.99%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 26.99%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gctM3o

.

 1. PL : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,706 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 2.86 บาท เพิ่มขึ้น 0.22 บาท จาก 2.64 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 8.3%
 • PE เท่ากับ 15.55เท่า, P/B เท่ากับ 0.56 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 2.86% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 3.63%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 3.63%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sratG7

.

 1. IFS : บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,698 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 3.44 บาท เพิ่มขึ้น 0.26 บาท จาก 3.18 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 8.2%
 • PE เท่ากับ 11.83เท่า, P/B เท่ากับ 1.08 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 4.02% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 38.43%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 38.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gBCU0t

.

 1. KGI : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,544 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 04-02-2565 ปิดที่ 6.8 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 บาท จาก 6.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2564 หรือ เพิ่มขึ้น 7.9%
 • PE เท่ากับ 6.96เท่า, P/B เท่ากับ 1.88 เท่า, อัตราปันผล เท่ากับ 3.70% และผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 36.45%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 36.45%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nfzaTc

.
.

❗ หมายเหตุ :

 1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #Ourperform #ผลตอบแทน #กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ #หุ้นโบรกเกอร์ #หุ้นลิสซิ่ง #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *