15 อันดับหุ้นเด่น กลุ่ม SET100 ราคาปรับตัวเพิ่มมากกว่า 19% ขึ้นไป เมือเทียบกับต้นปี

15 อันดับหุ้นเด่น กลุ่ม SET100 ราคาปรับตัวเพิ่มมากกว่า 19% ขึ้นไป เมือเทียบกับต้นปี

โพสนี้จะมาชวนดูหุ้นใหญ่ในกลุ่ม SET100 กันบ้าง ซึ่งแม้ในภาพรวมดัชนี SET100 ณ วันที่ 6/9/2565 ปิดที่ 2,244.90 จุด จะปิดปรับตัวลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับต้นปี ที่อยู่ที่ 2,265.16 จุด

.

แต่ก็มีหุ้นในกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มได้ เมื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมา โดยสามารถปรับตัวได้สูงสุดถึงกว่า 180% โพสนี้จึงได้คัดมา 15 อันดับหุ้นกลุ่ม SET100 ที่ปิดปรับตัวได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับต้นปี

.

1. FORTH : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 57,840 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/9/2565 ปิดที่ 60.25 บาท เพิ่มขึ้น 39.05 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 184.2% จาก 21.20 บาท เมื่อต้นปี / และตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. (เทียบสิ้นเดือน ส.ค.65) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.88%

– PE เท่ากับ 78.24เท่า, P/B เท่ากับ 30.43 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wgoTLU

.

2. ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,106 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/9/2565 ปิดที่ 13.9 บาท เพิ่มขึ้น 6.55 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 89.1% จาก 7.35 บาท เมื่อต้นปี / และตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. (เทียบสิ้นเดือน ส.ค.65) ปรับตัวลดลง -1.42%

– PE เท่ากับ 3.21เท่า, P/B เท่ากับ 1.44 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gnveQj

.

3. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 171,695 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/9/2565 ปิดที่ 216 บาท เพิ่มขึ้น 75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 53.2% จาก 141.00 บาท เมื่อต้นปี / และตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. (เทียบสิ้นเดือน ส.ค.65) ปรับตัวลดลง 0.00%

– PE เท่ากับ 61.4เท่า, P/B เท่ากับ 9.82 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.49%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

4. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 61,425 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/9/2565 ปิดที่ 45.5 บาท เพิ่มขึ้น 14.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 45.6% จาก 31.25 บาท เมื่อต้นปี / และตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. (เทียบสิ้นเดือน ส.ค.65) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.43%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 3.37 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jFwj60

.

5. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 657,033 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/9/2565 ปิดที่ 165.5 บาท เพิ่มขึ้น 47.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 40.3% จาก 118.00 บาท เมื่อต้นปี / และตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. (เทียบสิ้นเดือน ส.ค.65) ปรับตัวลดลง -1.78%

– PE เท่ากับ 12.8เท่า, P/B เท่ากับ 1.45 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.99%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

6. BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 98,109 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/9/2565 ปิดที่ 14.5 บาท เพิ่มขึ้น 3.9 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 36.8% จาก 10.60 บาท เมื่อต้นปี / และตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. (เทียบสิ้นเดือน ส.ค.65) ปรับตัวลดลง 0.00%

– PE เท่ากับ 3.27เท่า, P/B เท่ากับ 1.04 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.80%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rv6M1n

.

7. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,504 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/9/2565 ปิดที่ 34.5 บาท เพิ่มขึ้น 9.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 36.6% จาก 25.25 บาท เมื่อต้นปี / และตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. (เทียบสิ้นเดือน ส.ค.65) ปรับตัวลดลง -2.13%

– PE เท่ากับ 3.54เท่า, P/B เท่ากับ 0.75 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

.

8. SPRC : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 55,066 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/9/2565 ปิดที่ 12.7 บาท เพิ่มขึ้น 2.9 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 29.6% จาก 9.80 บาท เมื่อต้นปี / และตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. (เทียบสิ้นเดือน ส.ค.65) ปรับตัวลดลง -1.55%

– PE เท่ากับ 3.82เท่า, P/B เท่ากับ 1.14 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39VSly0

.

9. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 236,195 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/9/2565 ปิดที่ 16.9 บาท เพิ่มขึ้น 3.7 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 28% จาก 13.20 บาท เมื่อต้นปี / และตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. (เทียบสิ้นเดือน ส.ค.65) ปรับตัวลดลง 0.00%

– PE เท่ากับ 8.71เท่า, P/B เท่ากับ 0.66 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.49%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

10. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 460,868 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/9/2565 ปิดที่ 29 บาท เพิ่มขึ้น 6 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 26.1% จาก 23.00 บาท เมื่อต้นปี / และตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. (เทียบสิ้นเดือน ส.ค.65) ปรับตัวลดลง -0.85%

– PE เท่ากับ 40.96เท่า, P/B เท่ากับ 5.3 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.54%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

11. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 241,240 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/9/2565 ปิดที่ 40 บาท เพิ่มขึ้น 8 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 25% จาก 32.00 บาท เมื่อต้นปี / และตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. (เทียบสิ้นเดือน ส.ค.65) ปรับตัวลดลง -1.23%

– PE เท่ากับ 85.55เท่า, P/B เท่ากับ 4.04 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

12. AWC : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 182,404 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/9/2565 ปิดที่ 5.7 บาท เพิ่มขึ้น 1.06 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 22.8% จาก 4.64 บาท เมื่อต้นปี / และตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. (เทียบสิ้นเดือน ส.ค.65) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.79%

– PE เท่ากับ 59.31เท่า, P/B เท่ากับ 2.27 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.20%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f25Ejt

.

13. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 657,056 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/9/2565 ปิดที่ 56 บาท เพิ่มขึ้น 10.25 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 22.4% จาก 45.75 บาท เมื่อต้นปี / และตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. (เทียบสิ้นเดือน ส.ค.65) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.27%

– PE เท่ากับ 68.75เท่า, P/B เท่ากับ 6.34 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.86%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

14. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 307,428 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/9/2565 ปิดที่ 68.5 บาท เพิ่มขึ้น 12 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 21.2% จาก 56.50 บาท เมื่อต้นปี / และตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. (เทียบสิ้นเดือน ส.ค.65) ปรับตัวลดลง -1.08%

– PE เท่ากับ 42.97เท่า, P/B เท่ากับ 4.04 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.87%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

15. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 60,331 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/9/2565 ปิดที่ 71.25 บาท เพิ่มขึ้น 11.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 19.2% จาก 59.75 บาท เมื่อต้นปี / และตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. (เทียบสิ้นเดือน ส.ค.65) ปรับตัวลดลง -1.72%

– PE เท่ากับ 7.95เท่า, P/B เท่ากับ 1.14 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.
.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/

#ตลาดหุ้นไทย #outperform #หุ้นSET100 #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจ ง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *