2 หุ้น IPO น้องใหม่ (MAI)
ที่เพิ่งเข้าเทรดตลาดวันที่ 5 พ.ค.2565

2 หุ้น IPO น้องใหม่ (MAI)ที่เพิ่งเข้าเทรดตลาดวันที่ 5 พ.ค.2565

สำหรับ EP38 จะมาเจาะลึกถึง 2 หุ้น IPO น้องใหม่ ที่เพิ่งเข้าเทรดในตลาด MAI ทั้งเรื่องรายละเอียดการระดุมทุน รวมทั้งผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี อีกทั้งยังเจาะถึงโครงสร้างรายได้ และงบดุลว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง
.
พร้อมทั้งสรุปภาพรวมของหุ้น IPO ในปี 2565 ที่ผ่านมา รวมทั้ง บริษัทที่กำลังเตรียมเปิดขาย IPO กันภายในปี 2565 นี้
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *