20 อันดับหุ้น กลุ่ม SET100
ราคาร่วงมากสุด จากต้นเดือน

20 อันดับหุ้น กลุ่ม SET100ราคาร่วงมากสุด จากต้นเดือน

ช่วงนีดัชนี SET กลับมาย่อเอาย่อเอาจากต้นเดือนเรื่อยๆ จนมาปิดที่ 1,546.80 จุด เมื่อวันที่ 12/7/65 ที่ผ่านมา ซึ่งลดลง -1.4% มาเทียบกับต้นเดือน หันมาดูดัชนีในกลุ่มหุ้นใหญ่กันบ้าง คือ SET100 ปิดที่ 2,142.45 ซึ่งลดลง -0.8% เมื่อเทียบกับต้นเดือน

.

แม้เมื่อดูภาพรวม เหมือนตลาดจะลงไม่ลึกตั้งแต่ต้นเดือน แต่เมื่อส่องไปดูหุ้นในกลุ่ม SET100 เห็นว่ามีหลายตัวลดลงไปแบบไม่ธรรมดา โดยหุ้นที่ลดลงมากสุด 3 อันดับแรก คือ

.

1. SINGER ราคาปิด 36.25 (-23.4% จากต้นเดือน)

2. JMART ราคาปิด 44.00 (-18.5% จากต้นเดือน)

3. ONEE ราคาปิด 9.10 (-15.0% จากต้นเดือน)

.

ลองไปดู ทั้ง 20 หุ้นกันได้เลย

.

1. SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,715 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 SINGER มีราคาปิดที่ 36.25 ลดลง -11.25 บาท หรือลดลง -23.7% จากราคา 47.5 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -31.6%

– มีค่า PE 38.30 เท่า และ PB 1.96 เท่า อัตราปันผล 1.76%

.

2. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 62,752 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 JMART มีราคาปิดที่ 44 ลดลง -10 บาท หรือลดลง -18.5% จากราคา 54 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -23.5%

– มีค่า PE 25.52 เท่า และ PB 3.49 เท่า อัตราปันผล 3.29%

.

3. ONEE : บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 21,669 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 ONEE มีราคาปิดที่ 9.1 ลดลง -1.6 บาท หรือลดลง -15% จากราคา 10.7 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -15.7%

– มีค่า PE 24.46 เท่า และ PB 3.05 เท่า อัตราปันผล 0.76%

.

4. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,400 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 RBF มีราคาปิดที่ 13.2 ลดลง -2.3 บาท หรือลดลง -14.8% จากราคา 15.5 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -41.3%

– มีค่า PE 51.97 เท่า และ PB 6.04 เท่า อัตราปันผล 1.14%

.

5. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,857 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 DOHOME มีราคาปิดที่ 14.4 ลดลง -2.2 บาท หรือลดลง -13.3% จากราคา 16.6 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -38.2%

– มีค่า PE 24.13 เท่า และ PB 3.69 เท่า อัตราปันผล 0.13%

.

6. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 97,031 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 JMT มีราคาปิดที่ 66.5 ลดลง -9.75 บาท หรือลดลง -12.8% จากราคา 76.25 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -2.9%

– มีค่า PE 65.36 เท่า และ PB 4.21 เท่า อัตราปันผล 1.07%

.

7. BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,800 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 BEC มีราคาปิดที่ 12.4 ลดลง -1.8 บาท หรือลดลง -12.7% จากราคา 14.2 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -12.1%

– มีค่า PE 31.13 เท่า และ PB 3.90 เท่า อัตราปันผล 2.02%

.

8. PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,676 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 PLANB มีราคาปิดที่ 6 ลดลง -0.8 บาท หรือลดลง -11.8% จากราคา 6.8 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -21.6%

– มีค่า PE 195.61 เท่า และ PB 3.20 เท่า อัตราปันผล 0%

.

9. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 64,705 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 KCE มีราคาปิดที่ 54.75 ลดลง -7.25 บาท หรือลดลง -11.7% จากราคา 62 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -37.8%

– มีค่า PE 25.75 เท่า และ PB 4.63 เท่า อัตราปันผล 2.92%

.

10. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 64,800 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 COM7 มีราคาปิดที่ 27 ลดลง -3.25 บาท หรือลดลง -10.7% จากราคา 30.25 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -33.9%

– มีค่า PE 22.75 เท่า และ PB 10.67 เท่า อัตราปันผล 1.85%

.

11. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 66,804 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 TIDLOR มีราคาปิดที่ 26.75 ลดลง -3 บาท หรือลดลง -10.1% จากราคา 29.75 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -26.7%

– มีค่า PE 20.09 เท่า และ PB 2.86 เท่า อัตราปันผล 0.95%

.

12. VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,599 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 VGI มีราคาปิดที่ 4.52 ลดลง -0.48 บาท หรือลดลง -9.6% จากราคา 5 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -31.5%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.74 เท่า อัตราปันผล 0.78%

.

13. TIPH : บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,429 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 TIPH มีราคาปิดที่ 56.25 ลดลง -5.75 บาท หรือลดลง -9.3% จากราคา 62 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -26.9%

– มีค่า PE 18.44 เท่า และ PB 3.25 เท่า อัตราปันผล 0%

.

14. AEONTS : บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 39,375 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 AEONTS มีราคาปิดที่ 157.5 ลดลง -15 บาท หรือลดลง -8.7% จากราคา 172.5 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -16.4%

– มีค่า PE 11.19 เท่า และ PB 1.85 เท่า อัตราปันผล 3.27%

.

15. GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 81,149 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 GLOBAL มีราคาปิดที่ 16.9 ลดลง -1.6 บาท หรือลดลง -8.6% จากราคา 18.5 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -15.5%

– มีค่า PE 22.96 เท่า และ PB 3.92 เท่า อัตราปันผล 1.45%

.

16. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 54,000 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 CENTEL มีราคาปิดที่ 40 ลดลง -3.75 บาท หรือลดลง -8.6% จากราคา 43.75 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 28.0%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.99 เท่า อัตราปันผล 0%

.

17. SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,490 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 SYNEX มีราคาปิดที่ 17.1 ลดลง -1.5 บาท หรือลดลง -8.1% จากราคา 18.6 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -53.2%

– มีค่า PE 16.15 เท่า และ PB 3.51 เท่า อัตราปันผล 4.09%

.

18. MAJOR : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,714 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 MAJOR มีราคาปิดที่ 19.8 ลดลง -1.7 บาท หรือลดลง -7.9% จากราคา 21.5 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -1.0%

– มีค่า PE 10.27 เท่า และ PB 2.43 เท่า อัตราปันผล 8.08%

.

19. PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,599 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 PSL มีราคาปิดที่ 17.7 ลดลง -1.5 บาท หรือลดลง -7.8% จากราคา 19.2 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 6.6%

– มีค่า PE 5.12 เท่า และ PB 1.85 เท่า อัตราปันผล 9.89%

.

20. TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,550 ล้านบาท]

– วันที่ 12/07/2565 TQM มีราคาปิดที่ 44.25 ลดลง -3.75 บาท หรือลดลง -7.8% จากราคา 48 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -8.8%

– มีค่า PE 29.42 เท่า และ PB 9.37 เท่า อัตราปันผล 2.77%

.
.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/ /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นใหญ่ #หุ้นกลุ่มSET100 #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *