20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งมากที่สุด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งมากที่สุดประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ที่เพิ่งผ่านไปนี้ ดัชนี SET ปิดที่ 1,685.18 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมในรอบเดือน 2.2% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ม.ค.65 (%YTD 1.7%)
.

แต่ถึงอย่างนั้น เมื่อมาสำรวจหุ้นรายตัวในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด กลับพบว่า มีหลายตัวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง โดยปรับตัวสูงสุดแค่เดือนเดียวถึง 83% (สิ้นเดือน ก.พ.65 เทียบกับ สิ้นเดือน ม.ค.65)

.

โพสนี้จึงได้สรุป 20 อันดับหุ้น ที่ราคาพุ่งมากที่สุด ประจำเดือน ก.พ.65 มาให้ดูกันครับ บอกไว้ก่อนเลยว่า ทั้ง 20 อันดับปรับตัวสูงกว่า 20% ขึ้นไปทั้งนั้น

.

 1. ZIGA : บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,670 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 ZIGA มีราคาปิดที่ 9.25 เพิ่มขึ้น 4.2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 83.2% จากราคา 5.05 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 115.1%
 • มีค่า PE 27.76 เท่า และ PB 5.71 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 16.88%

.

 1. UPA : บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,010 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 UPA มีราคาปิดที่ 0.61 เพิ่มขึ้น 0.26 บาท หรือเพิ่มขึ้น 74.3% จากราคา 0.35 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 64.9%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.10 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 5.48%

.

 1. NEWS : บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,052 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 NEWS มีราคาปิดที่ 0.08 เพิ่มขึ้น 0.03 บาท หรือเพิ่มขึ้น 60% จากราคา 0.05 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 100.0%
 • มีค่า PE 62.22 เท่า และ PB 8.00 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 96.51%

.

 1. JTS : บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 185,092 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 JTS มีราคาปิดที่ 262 เพิ่มขึ้น 92 บาท หรือเพิ่มขึ้น 54.1% จากราคา 170 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 100.0%
 • มีค่า PE 837.36 เท่า และ PB 272.92 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 14.59%

.

 1. TPCS : บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,538 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 TPCS มีราคาปิดที่ 23.5 เพิ่มขึ้น 7.7 บาท หรือเพิ่มขึ้น 48.7% จากราคา 15.8 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 48.7%
 • มีค่า PE 20.91 เท่า และ PB 1.07 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 10.57%

.

 1. ARIN : บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,716 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 ARIN มีราคาปิดที่ 2.86 เพิ่มขึ้น 0.9 บาท หรือเพิ่มขึ้น 45.9% จากราคา 1.96 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 37.5%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 3.97 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 29.31%

.

 1. FORTH : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,440 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 FORTH มีราคาปิดที่ 26.5 เพิ่มขึ้น 7.1 บาท หรือเพิ่มขึ้น 36.6% จากราคา 19.4 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 25.0%
 • มีค่า PE 34.18 เท่า และ PB 16.46 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 10.93%

.

 1. PAP : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,488 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 PAP มีราคาปิดที่ 6.8 เพิ่มขึ้น 1.82 บาท หรือเพิ่มขึ้น 36.5% จากราคา 4.98 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 44.1%
 • มีค่า PE 8.09 เท่า และ PB 1.53 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 5.71%

.

 1. UAC : บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,740 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 UAC มีราคาปิดที่ 7.1 เพิ่มขึ้น 1.9 บาท หรือเพิ่มขึ้น 36.5% จากราคา 5.2 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 14.5%
 • มีค่า PE 15.81 เท่า และ PB 2.90 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 15.91%

.

 1. ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,826 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 ETC มีราคาปิดที่ 3.94 เพิ่มขึ้น 1.04 บาท หรือเพิ่มขึ้น 35.9% จากราคา 2.9 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 33.1%
 • มีค่า PE 47.11 เท่า และ PB 3.23 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 25.77%

.

 1. DITTO : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,390 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 DITTO มีราคาปิดที่ 37.25 เพิ่มขึ้น 9 บาท หรือเพิ่มขึ้น 31.9% จากราคา 28.25 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 36.7%
 • มีค่า PE 110.77 เท่า และ PB 17.01 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 15.1%

.

 1. AGE : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,293 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 AGE มีราคาปิดที่ 4.44 เพิ่มขึ้น 1 บาท หรือเพิ่มขึ้น 29.1% จากราคา 3.44 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 41.4%
 • มีค่า PE 6.73 เท่า และ PB 1.74 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 4.94%

.

 1. SEAOIL : บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,351 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 SEAOIL มีราคาปิดที่ 3.62 เพิ่มขึ้น 0.72 บาท หรือเพิ่มขึ้น 24.8% จากราคา 2.9 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 21.5%
 • มีค่า PE 28.70 เท่า และ PB 1.53 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 1.65%

.

 1. SKN : บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,600 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 SKN มีราคาปิดที่ 9.5 เพิ่มขึ้น 1.85 บาท หรือเพิ่มขึ้น 24.2% จากราคา 7.65 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 46.2%
 • มีค่า PE 9.78 เท่า และ PB 2.41 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 18.53%

.

 1. BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,000 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 BEC มีราคาปิดที่ 16.5 เพิ่มขึ้น 3.2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 24.1% จากราคา 13.3 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 17.0%
 • มีค่า PE 43.33 เท่า และ PB 5.32 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 13.29%

.

 1. MVP : บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,391 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 MVP มีราคาปิดที่ 5.6 เพิ่มขึ้น 1.08 บาท หรือเพิ่มขึ้น 23.9% จากราคา 4.52 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 30.8%
 • มีค่า PE 94.34 เท่า และ PB 6.22 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 0.61%

.

 1. QLT : บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 513 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 QLT มีราคาปิดที่ 5.2 เพิ่มขึ้น 1 บาท หรือเพิ่มขึ้น 23.8% จากราคา 4.2 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 26.2%
 • มีค่า PE 77.60 เท่า และ PB 1.18 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 1.67%

.

 1. INSURE : บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 500 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 INSURE มีราคาปิดที่ 50 เพิ่มขึ้น 9.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 23.5% จากราคา 40.5 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 35.1%
 • มีค่า PE 35.53 เท่า และ PB 2.93 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 4.29%

.

 1. TRT : บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,177 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 TRT มีราคาปิดที่ 3.82 เพิ่มขึ้น 0.7 บาท หรือเพิ่มขึ้น 22.4% จากราคา 3.12 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 27.3%
 • มีค่า PE 7.49 เท่า และ PB 1.04 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 3.92%

.

 1. AKP : บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,147 ล้านบาท]
 • วันที่ 28/02/2565 AKP มีราคาปิดที่ 2.84 เพิ่มขึ้น 0.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 21.4% จากราคา 2.34 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ม.ค.65 (31/1/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 34.0%
 • มีค่า PE 18.35 เท่า และ PB 1.97 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 12.94%

.
.

❗ หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นเด้ง #หุ้นซิ่ง #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *