20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งมากที่สุด ประจำเดือน พ.ค.65 (เทียบสิ้น เม.ย.65)

20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งมากที่สุด ประจำเดือน พ.ค.65 (เทียบสิ้น เม.ย.65)

แม้ดัชนี SET ในรอบเดือนจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย -0.2% จากสินเดือน เม.ย.65 มาปิดที่ 1,663.41 จุด

.

แต่เมื่อมาส่องหุ้นรายตัว พบว่า ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีผลตอบแทนราคาปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างโดดเด่น โดยปรับตัวสูงสุดถึง 510% เพียงแค่เดือนเดียว (สิ้นเดือน พ.ค.65 เทียบกับ สิ้นเดือน เม.ย.65)

.

โพสนี้จึงได้สรุป 20 อันดับหุ้น ที่ราคาพุ่งมากที่สุด ประจำเดือน พ.ค.65 มาให้ดูกันครับ บอกไว้ก่อนเลยว่า ทั้ง 20 อันดับปรับตัวสูงกว่า 20% ขึ้นไปทั้งนั้น (พร้อมอัตราผลตอบแทนราคาเมือ่เทียบกับต้นปี 65 ด้วย)

.

1. CPH : บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 948 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 CPH มีราคาปิดที่ 23.7 เพิ่มขึ้น 19.82 บาท หรือเพิ่มขึ้น 510.8% จากราคา 3.88 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 520.4%

– มีค่า PE 9.91 เท่า และ PB 1.32 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 9.67%

.

2. TVD : บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,567 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 TVD มีราคาปิดที่ 1.75 เพิ่มขึ้น 0.72 บาท หรือเพิ่มขึ้น 69.9% จากราคา 1.03 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 59.1%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 3.80 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 25.73%

.

3. NC : บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 229 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 NC มีราคาปิดที่ 15.3 เพิ่มขึ้น 6.2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 68.1% จากราคา 9.1 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 66.3%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 0.49 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 2.27%

.

4. TCJ : บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 723 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 TCJ มีราคาปิดที่ 6.85 เพิ่มขึ้น 2.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 67.1% จากราคา 4.1 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 52.2%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 0.50 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 3.29%

.

5. AFC : บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 674 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 AFC มีราคาปิดที่ 14.8 เพิ่มขึ้น 5.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 63.5% จากราคา 9.05 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 34.5%

– มีค่า PE 18.12 เท่า และ PB 0.56 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 1.83%

.

6. BTNC : บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 167 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 BTNC มีราคาปิดที่ 13.9 เพิ่มขึ้น 4.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 51.9% จากราคา 9.15 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 29.9%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 0.39 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 13.61%

.

7. PRINC : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,184 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 PRINC มีราคาปิดที่ 6.35 เพิ่มขึ้น 1.85 บาท หรือเพิ่มขึ้น 41.1% จากราคา 4.5 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 34.0%

– มีค่า PE 36.54 เท่า และ PB 2.36 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 21.19%

.

8. LDC : บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,104 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 LDC มีราคาปิดที่ 1.84 เพิ่มขึ้น 0.53 บาท หรือเพิ่มขึ้น 40.5% จากราคา 1.31 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 32.4%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 5.03 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 8.89%

.

9. D : บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,646 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 D มีราคาปิดที่ 5.45 เพิ่มขึ้น 1.51 บาท หรือเพิ่มขึ้น 38.3% จากราคา 3.94 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 39.0%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 3.24 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 4.7%

.

10. KCAR : บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,925 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 KCAR มีราคาปิดที่ 11.7 เพิ่มขึ้น 3.2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 37.6% จากราคา 8.5 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 41.0%

– มีค่า PE 12.54 เท่า และ PB 1.26 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 9.35%

.

11. LHK : บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,164 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 LHK มีราคาปิดที่ 5.65 เพิ่มขึ้น 1.39 บาท หรือเพิ่มขึ้น 32.6% จากราคา 4.26 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 51.9%

– มีค่า PE 10.31 เท่า และ PB 1.45 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 9.1%

.

12. PG : บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 941 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 PG มีราคาปิดที่ 9.8 เพิ่มขึ้น 2.3 บาท หรือเพิ่มขึ้น 30.7% จากราคา 7.5 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 47.4%

– มีค่า PE 42.71 เท่า และ PB 0.66 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 8.93%

.

13. TMI : บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 866 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 TMI มีราคาปิดที่ 1.29 เพิ่มขึ้น 0.3 บาท หรือเพิ่มขึ้น 30.3% จากราคา 0.99 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 11.2%

– มีค่า PE 113.52 เท่า และ PB 4.30 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 4.96%

.

14. BKD : บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,573 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 BKD มีราคาปิดที่ 3.32 เพิ่มขึ้น 0.76 บาท หรือเพิ่มขึ้น 29.7% จากราคา 2.56 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 53.7%

– มีค่า PE 41.62 เท่า และ PB 2.46 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 3.9%

.

15. CPL : บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,073 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 CPL มีราคาปิดที่ 2.44 เพิ่มขึ้น 0.54 บาท หรือเพิ่มขึ้น 28.4% จากราคา 1.9 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 22.0%

– มีค่า PE 19.48 เท่า และ PB 1.05 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 4.89%

.

16. ASAP : บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,686 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 ASAP มีราคาปิดที่ 3.7 เพิ่มขึ้น 0.74 บาท หรือเพิ่มขึ้น 25% จากราคา 2.96 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 49.2%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.59 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 0.46%

.

17. TCMC : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,404 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 TCMC มีราคาปิดที่ 1.84 เพิ่มขึ้น 0.36 บาท หรือเพิ่มขึ้น 24.3% จากราคา 1.48 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 8.9%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 0.61 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 2.21%

.

18. TNL : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,520 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 TNL มีราคาปิดที่ 21 เพิ่มขึ้น 4 บาท หรือเพิ่มขึ้น 23.5% จากราคา 17 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 16.7%

– มีค่า PE 38.64 เท่า และ PB 0.63 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 4.81%

.

19. TKT : บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 509 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 TKT มีราคาปิดที่ 2.14 เพิ่มขึ้น 0.4 บาท หรือเพิ่มขึ้น 23% จากราคา 1.74 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 20.2%

– มีค่า PE 37.23 เท่า และ PB 1.14 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 2.35%

.

20. TFG : บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,066 ล้านบาท]

– วันที่ 31/05/2565 TFG มีราคาปิดที่ 5.15 เพิ่มขึ้น 0.95 บาท หรือเพิ่มขึ้น 22.6% จากราคา 4.2 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย.65 (30/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 6.0%

– มีค่า PE 39.56 เท่า และ PB 2.38 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 5.92%

.
.

❗ หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/ /

.

#ตลาดหุ้นไทย#outperform#หุ้นเด้ง#หุ้นซิ่ง#ผลตอบแทน#การลงทุน#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *