20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งมากกว่า 30% ในรอบเดือนแรกของปี 2565

20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งมากกว่า 30% ในรอบเดือนแรกของปี 2565

เข้าเดือนแรกของปี 2565 มาได้สามสัปดาห์เรายังอยู่ในช่วงท่ามกลางโควิด-19 ระบาด (อีกรอบ) ซึ่งดัชนี SET ในวันที่ 21/1/2565 ปิดที่ 1652.73 จุด ลดลงเล็กน้อย -0.3% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 64 ที่ผ่านมา

.

โดยแม้ในภาพรวมดัชนี SET ยังดูหงอยเหงาลงไปในช่วงเริ่มแรกของปี 2565 แต่เมื่อเช็คไปที่ราคาหุ้นรายตัว กลับพบว่าสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างโดดเด่น สูงสุดถึง 141% (ย้ำว่าแค่สัปดาห์เท่านั้น)

.

โพสนี้จึงจะมาสรุป 20 อันดับหุ้น ที่ราคาปรับตัวเพิ่มมากกว่า 30% ในเวลาเพียงแค่สามสัปดาห์แรกของปี 2565 (และผลตอบแทนราคาในปี 2564 ที่ผ่านมาด้วย)

.

 1. PSG : บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 90,989 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 PSG มีราคาปิดที่ 1.4 เพิ่มขึ้น 0.82 บาท หรือเพิ่มขึ้น 141.4% จากราคา 0.58 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 1,350.0%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 140.00 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 455.04%

.

 1. INET : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,600 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 INET มีราคาปิดที่ 9.2 เพิ่มขึ้น 4.58 บาท หรือเพิ่มขึ้น 99.1% จากราคา 4.62 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 11.1%
 • มีค่า PE 28.46 เท่า และ PB 2.17 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 9.47%

.

 1. MONO : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,135 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 MONO มีราคาปิดที่ 2.92 เพิ่มขึ้น 1.4 บาท หรือเพิ่มขึ้น 92.1% จากราคา 1.52 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ -37.2%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 7.68 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 1.82%

.

 1. TNITY : บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,581 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 TNITY มีราคาปิดที่ 16.7 เพิ่มขึ้น 7.7 บาท หรือเพิ่มขึ้น 85.6% จากราคา 9 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 117.4%
 • มีค่า PE 11.51 เท่า และ PB 2.12 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 24.22%

.

 1. CMO : บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,542 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 CMO มีราคาปิดที่ 9.95 เพิ่มขึ้น 4.3 บาท หรือเพิ่มขึ้น 76.1% จากราคา 5.65 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 542.0%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 6.55 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 34.58%

.

 1. FSS : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,564 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 FSS มีราคาปิดที่ 7.85 เพิ่มขึ้น 3.07 บาท หรือเพิ่มขึ้น 64.2% จากราคา 4.78 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 162.6%
 • มีค่า PE 17.53 เท่า และ PB 1.74 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 12.5%

.

 1. NUSA : บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,383 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 NUSA มีราคาปิดที่ 1.54 เพิ่มขึ้น 0.57 บาท หรือเพิ่มขึ้น 58.8% จากราคา 0.97 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 234.5%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.75 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 53.67%

.

 1. OTO : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,360 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 OTO มีราคาปิดที่ 18.5 เพิ่มขึ้น 6.4 บาท หรือเพิ่มขึ้น 52.9% จากราคา 12.1 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 135.0%
 • มีค่า PE 1,806.15 เท่า และ PB 8.37 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 10.88%

.

 1. IMH : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,107 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 IMH มีราคาปิดที่ 19.1 เพิ่มขึ้น 6.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 51.6% จากราคา 12.6 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 478.0%
 • มีค่า PE 14.07 เท่า และ PB 5.77 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 44.24%

.

 1. THREL : บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,964 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 THREL มีราคาปิดที่ 4.94 เพิ่มขึ้น 1.66 บาท หรือเพิ่มขึ้น 50.6% จากราคา 3.28 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 3.8%
 • มีค่า PE 22.00 เท่า และ PB 2.07 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 4.15%

.

 1. NEWS : บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,539 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 NEWS มีราคาปิดที่ 0.06 เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือเพิ่มขึ้น 50% จากราคา 0.04 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 300.0%
 • มีค่า PE 32.41 เท่า และ PB 6.00 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 182.95%

.

 1. SNNP : บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,992 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 SNNP มีราคาปิดที่ 17.7 เพิ่มขึ้น 5.8 บาท หรือเพิ่มขึ้น 48.7% จากราคา 11.9 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 29.3%
 • มีค่า PE 48.12 เท่า และ PB 6.48 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 9.64%

.

 1. DV8 : บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,273 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 DV8 มีราคาปิดที่ 0.89 เพิ่มขึ้น 0.29 บาท หรือเพิ่มขึ้น 48.3% จากราคา 0.6 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 100.0%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.78 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 21.12%

.

 1. UOBKH : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,768 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 UOBKH มีราคาปิดที่ 7.5 เพิ่มขึ้น 2.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 42.9% จากราคา 5.25 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 39.6%
 • มีค่า PE 10.50 เท่า และ PB 0.96 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 23.84%

.

 1. AQUA : บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,612 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 AQUA มีราคาปิดที่ 0.78 เพิ่มขึ้น 0.22 บาท หรือเพิ่มขึ้น 39.3% จากราคา 0.56 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 36.6%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 0.83 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 10.1%

.

 1. TBSP : บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,250 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 TBSP มีราคาปิดที่ 35.5 เพิ่มขึ้น 9.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 37.9% จากราคา 25.75 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 106.0%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 7.35 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 48.38%

.

 1. CGH : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,170 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 CGH มีราคาปิดที่ 1.79 เพิ่มขึ้น 0.48 บาท หรือเพิ่มขึ้น 36.6% จากราคา 1.31 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 89.9%
 • มีค่า PE 10.97 เท่า และ PB 1.23 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 47.77%

.

 1. JTS : บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 125,749 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 JTS มีราคาปิดที่ 178 เพิ่มขึ้น 47 บาท หรือเพิ่มขึ้น 35.9% จากราคา 131 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 6,687.6%
 • มีค่า PE 755.41 เท่า และ PB 206.98 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 14.95%

.

 1. SABUY : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,246 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 SABUY มีราคาปิดที่ 33.5 เพิ่มขึ้น 8.8 บาท หรือเพิ่มขึ้น 35.6% จากราคา 24.7 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 1,264.6%
 • มีค่า PE 238.68 เท่า และ PB 14.82 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 10.42%

.

 1. GBX : บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,960 ล้านบาท]
 • วันที่ 24/01/2565 GBX มีราคาปิดที่ 1.8 เพิ่มขึ้น 0.45 บาท หรือเพิ่มขึ้น 33.3% จากราคา 1.35 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 164.7%
 • มีค่า PE 15.10 เท่า และ PB 1.29 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 0.4%

.
.

❗ หมายเหตุ :

 1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นเด้ง #หุ้นซิ่ง #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *