20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งแรงเกิน 50% ไตรมาสที่ 1 / 2565

20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งแรงเกิน 50% ไตรมาสที่ 1 / 2565

สำหรับสิ้นไตรมาสที่ 1/65 อย่างที่ทราบกันว่าแม้ภาพรวมตลาดหุ้น ดัชนี SET จะปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 2.3% เท่านั้น เมื่อเทียบกับสิ้นปี 64

.

แต่เมื่อมาสำรวจหุ้นรายตัวกลับพบว่า มีผลตอบแทนราคาสูงเวอร์กันเลยทีเดียว โดยมีหุ้นปรับตัวเพิ่มมากเกินกว่าเท่าตัว (มากกว่า 100%) ถึง 9 ตัวเลยทีเดียว

.

สำหรับโพสนี้ เราจึงจะมาสำรวจหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มมากสุด 20 อันดับแรก ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 (31/3/65) เทียบกับสิ้นปี 64 (30/12/64) ซึ่งราคาพุ่งแรงเกิน 50% ทั้งหมด

.

โดยหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสุด 5 อันดับแรก คือ

1. JTS +181.7% (ปิดที่ 369.0 บาท จาก 131.0 บาท เพิ่มขึ้น 238 บาท)

2. DITTO +176.9% (ปิดที่ 63. บาท จาก 22.75 บาท เพิ่มขึ้น 40.258 บาท)

3. HYDRO +175.0% (ปิดที่ 0.99 บาท จาก 0.36 บาท เพิ่มขึ้น 0.63บาท)

4. THANA +148.1% (ปิดที่ 3.30 บาท จาก 1.30 บาท เพิ่มขึ้น 1.97 บาท)

5. THG +123.5% (ปิดที่ 83.3 บาท จาก 37.25 บาท เพิ่มขึ้น 46.0 บาท)

.

ลองไปดูกันครับว่า หุ้นที่เหลือมีอะไรอีกบ้าง

.

1. JTS : บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 260,683 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 JTS มีราคาปิดที่ 369 เพิ่มขึ้น 238 บาท หรือเพิ่มขึ้น 181.7% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 131 บาท

– มีค่า PE 1,179.34 เท่า และ PB 384.38 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 14.59%

.

2. DITTO : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,720 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 DITTO มีราคาปิดที่ 63 เพิ่มขึ้น 40.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 176.9% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 22.75 บาท

– มีค่า PE 165.75 เท่า และ PB 32.14 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 18.35%

.

3. HYDRO : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 618 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 HYDRO มีราคาปิดที่ 0.99 เพิ่มขึ้น 0.63 บาท หรือเพิ่มขึ้น 175% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 0.36 บาท

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 19.80 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 6.82%

.

4. THANA : บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 836 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 THANA มีราคาปิดที่ 3.3 เพิ่มขึ้น 1.97 บาท หรือเพิ่มขึ้น 148.1% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 1.33 บาท

– มีค่า PE 36.32 เท่า และ PB 2.10 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 6.34%

.

5. THG : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 70,552 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 THG มีราคาปิดที่ 83.25 เพิ่มขึ้น 46 บาท หรือเพิ่มขึ้น 123.5% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 37.25 บาท

– มีค่า PE 52.75 เท่า และ PB 7.68 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 12.36%

.

6. QLT : บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 843 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 QLT มีราคาปิดที่ 8.55 เพิ่มขึ้น 4.43 บาท หรือเพิ่มขึ้น 107.5% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 4.12 บาท

– มีค่า PE 126.09 เท่า และ PB 1.92 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 1.67%

.

7. PSG : บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 77,991 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 PSG มีราคาปิดที่ 1.2 เพิ่มขึ้น 0.62 บาท หรือเพิ่มขึ้น 106.9% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 0.58 บาท

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 60.00 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 141.6%

.

8. JUTHA : บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,694 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 JUTHA มีราคาปิดที่ 1.27 เพิ่มขึ้น 0.62 บาท หรือเพิ่มขึ้น 95.4% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 0.65 บาท

– มีค่า PE 39.08 เท่า และ PB 3.85 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 23.17%

.

9. TH : บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,163 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 TH มีราคาปิดที่ 5.35 เพิ่มขึ้น 2.61 บาท หรือเพิ่มขึ้น 95.3% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 2.74 บาท

– มีค่า PE 53.72 เท่า และ PB 4.02 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 62.72%

.

10. TEAMG : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,910 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 TEAMG มีราคาปิดที่ 5.75 เพิ่มขึ้น 2.71 บาท หรือเพิ่มขึ้น 89.1% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 3.04 บาท

– มีค่า PE 35.05 เท่า และ PB 3.86 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 6.26%

.

11. BGT : บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 800 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 BGT มีราคาปิดที่ 2.2 เพิ่มขึ้น 0.97 บาท หรือเพิ่มขึ้น 78.9% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 1.23 บาท

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.02 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 4.92%

.

12. MONO : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,164 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 MONO มีราคาปิดที่ 2.64 เพิ่มขึ้น 1.12 บาท หรือเพิ่มขึ้น 73.7% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 1.52 บาท

– มีค่า PE 202.64 เท่า และ PB 6.60 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 2.06%

.

13. INET : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,975 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 INET มีราคาปิดที่ 7.95 เพิ่มขึ้น 3.33 บาท หรือเพิ่มขึ้น 72.1% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 4.62 บาท

– มีค่า PE 24.40 เท่า และ PB 1.84 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 8.64%

.

14. JSP : บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,250 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 JSP มีราคาปิดที่ 1.25 เพิ่มขึ้น 0.52 บาท หรือเพิ่มขึ้น 71.2% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 0.73 บาท

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.39 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 26.72%

.

15. ZIGA : บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,475 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 ZIGA มีราคาปิดที่ 7.3 เพิ่มขึ้น 3 บาท หรือเพิ่มขึ้น 69.8% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 4.3 บาท

– มีค่า PE 21.91 เท่า และ PB 4.51 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 16.88%

.

16. NBC : บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,091 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 NBC มีราคาปิดที่ 1.86 เพิ่มขึ้น 0.76 บาท หรือเพิ่มขึ้น 69.1% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 1.1 บาท

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 3.38 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 24.71%

.

17. THREL : บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,240 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 THREL มีราคาปิดที่ 5.4 เพิ่มขึ้น 2.12 บาท หรือเพิ่มขึ้น 64.6% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 3.28 บาท

– มีค่า PE 32.90 เท่า และ PB 2.20 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 3.52%

.

18. TRT : บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,515 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 TRT มีราคาปิดที่ 4.92 เพิ่มขึ้น 1.92 บาท หรือเพิ่มขึ้น 64% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 3 บาท

– มีค่า PE 20.86 เท่า และ PB 1.32 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 3.4%

.

19. CMO : บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,312 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 CMO มีราคาปิดที่ 9.05 เพิ่มขึ้น 3.4 บาท หรือเพิ่มขึ้น 60.2% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 5.65 บาท

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 6.07 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 23.69%

.

20. NUSA : บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,303 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 NUSA มีราคาปิดที่ 1.53 เพิ่มขึ้น 0.56 บาท หรือเพิ่มขึ้น 57.7% เมื่อเทียบกับราปิดสิ้นปี 2564 (30/12/64) ที่ 0.97 บาท

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.89 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 53.1%

.
.

❗ หมายเหตุ :

1. หุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) ท้ายหุ้ย หมายถึง บริษัทมีความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน งบการเงินหรือลักษณะธุรกิจ ฉะนั้น นักลงทุนควรเพิ่มความระมัดระวังและศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

2. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/ /

.

#ตลาดหุ้นไทย#outperform#หุ้นเด้ง#หุ้นซิ่ง#ผลตอบแทน#การลงทุน#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *