20 อันดับหุ้น ราคาเพิ่มมากกว่า 15% ภายใน 6 วันทำการ (เทียบ สิ้น ก.ย.64)

20 อันดับหุ้น ราคาเพิ่มมากกว่า 15% ภายใน 6 วันทำการ (เทียบ สิ้น ก.ย.64)

หลังจากที่เข้าสู่เดือน ต.ค มาได้ 6 วันทำการของตลาดหุ้น แม้ SET Index จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 2% แต่เมื่อดูหุ้นรายตัว กลับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสูงสุดถึง 90%

.

สำหรับโพสนี้จะมาสรุป 20 หุ้นที่มีการเพิ่มมากสุดในรอบ 6 วันทำการหลังจากเข้าเดือน ต.ค.64 โดยจะเป็นการนำราคาปิดของวันที่ 8/10/64 เทียบกับวันที่ 30/9/64

.

❗❗ สิ่งที่ต้องพึงระวังในการลงทุน ก็คือ

 1. หุ้นในกลุ่มนี้มักมีผลการดำเนินงานล่าสุดขาดทุน
 2. หุ้นในกลุ่มนี้มีติดเครื่องหมายไม่พึงประสงค์ ทำให้บางครั้งนักลงทุนมือใหม่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ เข้าไปลงทุนโดยไม่ทันสังเกต เช่น

▪ C ที่หมายถึง บริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ ผู้ลงทุนให้เพิ่มความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

▪NP (Notice Pending) : บริษัทมีข้อมูลที่ต้องรายงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท

ดังนั้น การลงทุนไม่ใช่แค่ดูเรื่องของราคาขึ้นลงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ขอให้ศึกษารายละเอียดและปัจจัยอื่น ๆ ให้รอบคอบก่อนการลงทุนเสมอนะครับ หวังว่าโพสนี้จะช่วยให้นักลงทุนมือใหม่ได้เข้าใจและระมัดระวังในการลงทุน (เก็งกำไร) ในหุ้นเหล่านี้นะครับ

.

รายละเอียดแต่ละหุ้น

.

 1. STAR : บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 453.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 STAR มีราคาปิดที่ 1.33 เพิ่มขึ้น 0.63 บาท หรือเพิ่มขึ้น 90 % จากราคา 0.7 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 18.85 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.38 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 269.4%

.

 1. CMO : บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 598.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 CMO มีราคาปิดที่ 2.34 เพิ่มขึ้น 0.89 บาท หรือเพิ่มขึ้น 61.4 % จากราคา 1.45 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 97.83 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.40 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 28.24%

.

 1. PAF : บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,339.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 PAF มีราคาปิดที่ 2.48 เพิ่มขึ้น 0.89 บาท หรือเพิ่มขึ้น 56 % จากราคา 1.59 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 840.69 ล้านบาท
 • มีค่า PE 15.49 เท่า และ PB 2.23 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 1.84%

.

 1. T : บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,350.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 T มีราคาปิดที่ 0.58 เพิ่มขึ้น 0.19 บาท หรือเพิ่มขึ้น 48.7 % จากราคา 0.39 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 199.65 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 58.00 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 295.2%

.

 1. ARIN : บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,248.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 ARIN มีราคาปิดที่ 2.08 เพิ่มขึ้น 0.59 บาท หรือเพิ่มขึ้น 39.6 % จากราคา 1.49 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 341.70 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.85 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 6.93%

.

 1. CAZ : บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,358.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 CAZ มีราคาปิดที่ 4.62 เพิ่มขึ้น 1.18 บาท หรือเพิ่มขึ้น 34.3 % จากราคา 3.44 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 1,285.75 ล้านบาท
 • มีค่า PE 17.09 เท่า และ PB 2.38 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 5.5%

.

 1. UBIS : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,400.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 UBIS มีราคาปิดที่ 19.3 เพิ่มขึ้น 4.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 30.4 % จากราคา 14.8 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 212.99 ล้านบาท
 • มีค่า PE 40.23 เท่า และ PB 8.32 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 8.71%

.

 1. SANKO : บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 654.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 SANKO มีราคาปิดที่ 2.12 เพิ่มขึ้น 0.44 บาท หรือเพิ่มขึ้น 26.2 % จากราคา 1.68 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 248.60 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 3.66 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 2.05%

.

 1. CRD : บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 720.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 CRD มีราคาปิดที่ 1.44 เพิ่มขึ้น 0.28 บาท หรือเพิ่มขึ้น 24.1 % จากราคา 1.16 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 203.33 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.03 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 2.11%

.

 1. SELIC : บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,750.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 SELIC มีราคาปิดที่ 3.82 เพิ่มขึ้น 0.72 บาท หรือเพิ่มขึ้น 23.2 % จากราคา 3.1 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 38.88 ล้านบาท
 • มีค่า PE 15.98 เท่า และ PB 2.71 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 7.88%

.

 1. VPO : บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,331.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 VPO มีราคาปิดที่ 2.48 เพิ่มขึ้น 0.46 บาท หรือเพิ่มขึ้น 22.8 % จากราคา 2.02 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 361.11 ล้านบาท
 • มีค่า PE 35.99 เท่า และ PB 4.13 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 4.39%

.

 1. PLANET : บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,342.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 PLANET มีราคาปิดที่ 3.58 เพิ่มขึ้น 0.66 บาท หรือเพิ่มขึ้น 22.6 % จากราคา 2.92 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 261.80 ล้านบาท
 • มีค่า PE 202.40 เท่า และ PB 2.22 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 1.57%

.

 1. UREKA : บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,363.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 UREKA มีราคาปิดที่ 3.78 เพิ่มขึ้น 0.62 บาท หรือเพิ่มขึ้น 19.6 % จากราคา 3.16 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 143.83 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 11.81 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 352.16%

.

 1. AJA : บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,087.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 AJA มีราคาปิดที่ 0.69 เพิ่มขึ้น 0.11 บาท หรือเพิ่มขึ้น 19 % จากราคา 0.58 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 145.56 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 4.60 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 22.19%

.

 1. BOL : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,077.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 BOL มีราคาปิดที่ 13.5 เพิ่มขึ้น 2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 17.4 % จากราคา 11.5 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 16.37 ล้านบาท
 • มีค่า PE 53.33 เท่า และ PB 15.00 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 36.3%

.

 1. XPG : บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,433.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 XPG มีราคาปิดที่ 3.54 เพิ่มขึ้น 0.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 16.4 % จากราคา 3.04 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 402.60 ล้านบาท
 • มีค่า PE 746.57 เท่า และ PB 5.90 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 129.78%

.

 1. TAKUNI : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,136.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 TAKUNI มีราคาปิดที่ 1.42 เพิ่มขึ้น 0.2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 16.4 % จากราคา 1.22 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 307.90 ล้านบาท
 • มีค่า PE 23.33 เท่า และ PB 1.29 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 3.93%

.

 1. UKEM : บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,080.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 UKEM มีราคาปิดที่ 3.3 เพิ่มขึ้น 0.46 บาท หรือเพิ่มขึ้น 16.2 % จากราคา 2.84 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 594.93 ล้านบาท
 • มีค่า PE 30.69 เท่า และ PB 3.84 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 5.16%

.

 1. SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,191.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 SKR มีราคาปิดที่ 13.6 เพิ่มขึ้น 1.8 บาท หรือเพิ่มขึ้น 15.3 % จากราคา 11.8 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 13.46 ล้านบาท
 • มีค่า PE 62.44 เท่า และ PB 6.60 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 10.99%

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,742.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 08/10/2564 GUNKUL มีราคาปิดที่ 5.6 เพิ่มขึ้น 0.74 บาท หรือเพิ่มขึ้น 15.2 % จากราคา 4.86 เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 1,276.33 ล้านบาท
 • มีค่า PE 13.00 เท่า และ PB 4.00 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 25.74%

.

.
.

❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

#หุ้นเก็งกำไร

#การลงทุน

#iYomBizInspiration

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *