20 อันดับหุ้น ราคาเพิ่มมากกว่า 15% รอบครึ่งเดือน ต.ค.64 (เทียบ สิ้น ก.ย.64)

20 อันดับหุ้น ราคาเพิ่มมากกว่า 15% รอบครึ่งเดือน ต.ค.64 (เทียบ สิ้น ก.ย.64)

หลังจากที่เข้าสู่เดือน ต.ค มาได้ครึ่งเดือน แม้ SET Index จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 2% แต่เมื่อดูหุ้นรายตัว กลับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสูงสุดถึง 70%

.

สำหรับโพสนี้จะมาสรุป 20 หุ้นที่มีการเพิ่มมากสุดในรอบครึ่งเดือน ต.ค.64 โดยจะเป็นการนำราคาปิดของวันที่ 15/10/64 เทียบกับวันที่ 30/9/64

.

❗❗ สิ่งที่ต้องพึงระวังในการลงทุน ก็คือ

หุ้นในกลุ่มนี้มักมีผลการดำเนินงานล่าสุดขาดทุน
หุ้นในกลุ่มนี้มีติดเครื่องหมายไม่พึงประสงค์ ทำให้บางครั้งนักลงทุนมือใหม่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ เข้าไปลงทุนโดยไม่ทันสังเกต เช่น
▪ C ที่หมายถึง บริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ ผู้ลงทุนให้เพิ่มความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

▪NP (Notice Pending) : บริษัทมีข้อมูลที่ต้องรายงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท

ดังนั้น การลงทุนไม่ใช่แค่ดูเรื่องของราคาขึ้นลงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ขอให้ศึกษารายละเอียดและปัจจัยอื่น ๆ ให้รอบคอบก่อนการลงทุนเสมอนะครับ หวังว่าโพสนี้จะช่วยให้นักลงทุนมือใหม่ได้เข้าใจและระมัดระวังในการลงทุน (เก็งกำไร) ในหุ้นเหล่านี้นะครับ

.

รายละเอียดแต่ละหุ้น

.

 1. STAR : บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 409.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 STAR มีราคาปิดที่ 1.2 เพิ่มขึ้น 0.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 71.4 % จากราคา 0.7 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 18.04 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.14 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 269.4%

.

 1. T : บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,226.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 T มีราคาปิดที่ 0.66 เพิ่มขึ้น 0.27 บาท หรือเพิ่มขึ้น 69.2 % จากราคา 0.39 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 77.83 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 66.00 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 295.2%

.

 1. PAF : บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,382.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 PAF มีราคาปิดที่ 2.56 เพิ่มขึ้น 0.97 บาท หรือเพิ่มขึ้น 61 % จากราคา 1.59 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 150.77 ล้านบาท
 • มีค่า PE 15.99 เท่า และ PB 2.31 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 1.84%

.

 1. CI : บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,408.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 CI มีราคาปิดที่ 1.32 เพิ่มขึ้น 0.41 บาท หรือเพิ่มขึ้น 45.1 % จากราคา 0.91 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 428.92 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.01 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 21.43%

.

 1. ARIN : บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,260.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 ARIN มีราคาปิดที่ 2.1 เพิ่มขึ้น 0.61 บาท หรือเพิ่มขึ้น 40.9 % จากราคา 1.49 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 25.26 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.88 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 6.93%

.

 1. SOLAR : บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,589.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 SOLAR มีราคาปิดที่ 2.92 เพิ่มขึ้น 0.84 บาท หรือเพิ่มขึ้น 40.4 % จากราคา 2.08 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 81.85 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 5.21 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 112.99%

.

 1. CMO : บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 501.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 CMO มีราคาปิดที่ 1.96 เพิ่มขึ้น 0.51 บาท หรือเพิ่มขึ้น 35.2 % จากราคา 1.45 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 9.59 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.17 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 28.24%

.

 1. AF : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,192.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 AF มีราคาปิดที่ 1.37 เพิ่มขึ้น 0.26 บาท หรือเพิ่มขึ้น 23.4 % จากราคา 1.11 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 221.39 ล้านบาท
 • มีค่า PE 44.27 เท่า และ PB 4.03 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 26.75%

.

 1. SELIC : บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,750.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 SELIC มีราคาปิดที่ 3.82 เพิ่มขึ้น 0.72 บาท หรือเพิ่มขึ้น 23.2 % จากราคา 3.1 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 62.10 ล้านบาท
 • มีค่า PE 15.98 เท่า และ PB 2.71 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 7.88%

.

 1. SANKO : บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 629.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 SANKO มีราคาปิดที่ 2.04 เพิ่มขึ้น 0.36 บาท หรือเพิ่มขึ้น 21.4 % จากราคา 1.68 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 49.34 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 3.52 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 2.05%

.

 1. COMAN : บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 831.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 COMAN มีราคาปิดที่ 6.2 เพิ่มขึ้น 1 บาท หรือเพิ่มขึ้น 19.2 % จากราคา 5.2 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 122.13 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.03 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 15.33%

.

 1. FANCY : บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 800.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 FANCY มีราคาปิดที่ 1.3 เพิ่มขึ้น 0.2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 18.2 % จากราคา 1.1 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 160.02 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 0.87 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 30.83%

.

 1. TAKUNI : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,152.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 TAKUNI มีราคาปิดที่ 1.44 เพิ่มขึ้น 0.22 บาท หรือเพิ่มขึ้น 18 % จากราคา 1.22 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 55.62 ล้านบาท
 • มีค่า PE 23.66 เท่า และ PB 1.31 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 3.93%

.

 1. TNDT : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 565.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 TNDT มีราคาปิดที่ 2.56 เพิ่มขึ้น 0.38 บาท หรือเพิ่มขึ้น 17.4 % จากราคา 2.18 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 31.35 ล้านบาท
 • มีค่า PE 28.50 เท่า และ PB 1.07 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 2.98%

.

 1. K : บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 540.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 K มีราคาปิดที่ 1.5 เพิ่มขึ้น 0.22 บาท หรือเพิ่มขึ้น 17.2 % จากราคา 1.28 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 18.70 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.59 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 8.48%

.

 1. ROJNA : บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,749.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 ROJNA มีราคาปิดที่ 7.3 เพิ่มขึ้น 1.05 บาท หรือเพิ่มขึ้น 16.8 % จากราคา 6.25 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 130.46 ล้านบาท
 • มีค่า PE 10.64 เท่า และ PB 0.99 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 14.39%

.

 1. CAZ : บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,176.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 CAZ มีราคาปิดที่ 4 เพิ่มขึ้น 0.56 บาท หรือเพิ่มขึ้น 16.3 % จากราคา 3.44 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 242.14 ล้านบาท
 • มีค่า PE 14.80 เท่า และ PB 2.06 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 5.5%

.

 1. YGG : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,978.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 YGG มีราคาปิดที่ 22.1 เพิ่มขึ้น 3 บาท หรือเพิ่มขึ้น 15.7 % จากราคา 19.1 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 33.04 ล้านบาท
 • มีค่า PE 45.89 เท่า และ PB 10.63 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 32.1%

.

 1. CRD : บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 670.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 CRD มีราคาปิดที่ 1.34 เพิ่มขึ้น 0.18 บาท หรือเพิ่มขึ้น 15.5 % จากราคา 1.16 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 13.17 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.89 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 2.11%

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,742.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 15/10/2564 GUNKUL มีราคาปิดที่ 5.6 เพิ่มขึ้น 0.74 บาท หรือเพิ่มขึ้น 15.2 % จากราคา 4.86 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.ย.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 534.79 ล้านบาท
 • มีค่า PE 13.00 เท่า และ PB 4.00 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 25.74%

.

.
.

❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

หุ้นเก็งกำไร

การลงทุน

iYomBizInspiration

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *