20 อันดับหุ้น ราคาเพิ่มมากสุด
ในรอบครึ่งเดือน พ.ย.64

20 อันดับหุ้น ราคาเพิ่มมากสุดในรอบครึ่งเดือน พ.ย.64

ปิดสัปดาห์ที่สองของเดือน พ.ย.64 และถือว่าอยู่ในรอบครึ่งเดือนพอดี สำรวจตลาดหุ้นดูพบว่า มีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงเกิน 15% ถึง 20 ตัว โดยสูงสุดสามารถปรับตัวได้ถึง 47% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา

.

โพสนี้จึงสรุป 20 อันดับหุ้น ที่ปรับตัวสูงสุด เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ต.ค.64 (12/11/64 เทียบกับ 29/10/64) ว่ามีหุ้นตัวไหนบ้าง

.

 1. SVI : บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,908 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 SVI มีราคาปิดที่ 8.25 เพิ่มขึ้น 2.65 บาท หรือเพิ่มขึ้น 47.3 % จากราคา 5.6 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 1,184.76 ล้านบาท
 • มีค่า PE 18.98 เท่า และ PB 4.32 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 7.09%

.

 1. COMAN : บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,112 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 COMAN มีราคาปิดที่ 8.3 เพิ่มขึ้น 2.35 บาท หรือเพิ่มขึ้น 39.5 % จากราคา 5.95 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 17.03 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.72 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 15.33%

.

 1. PPPM : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,466 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 PPPM มีราคาปิดที่ 0.71 เพิ่มขึ้น 0.2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 39.2 % จากราคา 0.51 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 19.10 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 11.83 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 31.23%

.

 1. HENG : บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 HENG มีราคาปิดที่ 3.82 เพิ่มขึ้น 1 บาท หรือเพิ่มขึ้น 35.5 % จากราคา 2.82 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 643.76 ล้านบาท

VALUE!

.

 1. IT : บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,067 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 IT มีราคาปิดที่ 11.1 เพิ่มขึ้น 2.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 32.9 % จากราคา 8.35 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 37.07 ล้านบาท
 • มีค่า PE 49.92 เท่า และ PB 3.63 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 2.23%

.

 1. PICO : บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,042 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 PICO มีราคาปิดที่ 4.84 เพิ่มขึ้น 1.14 บาท หรือเพิ่มขึ้น 30.8 % จากราคา 3.7 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 0.38 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 3.16 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 8.26%

.

 1. KK : บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 952 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 KK มีราคาปิดที่ 4.14 เพิ่มขึ้น 0.96 บาท หรือเพิ่มขึ้น 30.2 % จากราคา 3.18 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 147.10 ล้านบาท
 • มีค่า PE 37.64 เท่า และ PB 5.59 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 2.81%

.

 1. TEAM : บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,249 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 TEAM มีราคาปิดที่ 5.1 เพิ่มขึ้น 1.04 บาท หรือเพิ่มขึ้น 25.6 % จากราคา 4.06 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 107.48 ล้านบาท
 • มีค่า PE 15.67 เท่า และ PB 3.57 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 8.57%

.

 1. TCC : บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,896 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 TCC มีราคาปิดที่ 1.48 เพิ่มขึ้น 0.29 บาท หรือเพิ่มขึ้น 24.4 % จากราคา 1.19 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 637.64 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.47 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 0.2%

.

 1. MORE : บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,801 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 MORE มีราคาปิดที่ 1.96 เพิ่มขึ้น 0.38 บาท หรือเพิ่มขึ้น 24.1 % จากราคา 1.58 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 261.53 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 39.20 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 23.24%

.

 1. GSC : บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 585 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 GSC มีราคาปิดที่ 2.34 เพิ่มขึ้น 0.43 บาท หรือเพิ่มขึ้น 22.5 % จากราคา 1.91 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 149.32 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.75 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 27.14%

.

 1. JTS : บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 57,046 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 JTS มีราคาปิดที่ 80.75 เพิ่มขึ้น 13.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 20.5 % จากราคา 67 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 64.16 ล้านบาท
 • มีค่า PE 342.69 เท่า และ PB 93.90 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 14.95%

.

 1. PRECHA : บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 601 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 PRECHA มีราคาปิดที่ 1.79 เพิ่มขึ้น 0.29 บาท หรือเพิ่มขึ้น 19.3 % จากราคา 1.5 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 9.86 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.50 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 75.13%

.

 1. SNC : บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,085 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 SNC มีราคาปิดที่ 16.8 เพิ่มขึ้น 2.7 บาท หรือเพิ่มขึ้น 19.1 % จากราคา 14.1 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 69.18 ล้านบาท
 • มีค่า PE 10.81 เท่า และ PB 1.32 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 4.2%

.

 1. SA : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,042 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 SA มีราคาปิดที่ 11 เพิ่มขึ้น 1.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 18.9 % จากราคา 9.25 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 11.86 ล้านบาท
 • มีค่า PE 28.71 เท่า และ PB 3.68 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 5.7%

.

 1. TVI : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,212 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 TVI มีราคาปิดที่ 10.6 เพิ่มขึ้น 1.65 บาท หรือเพิ่มขึ้น 18.4 % จากราคา 8.95 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 26.61 ล้านบาท
 • มีค่า PE 8.46 เท่า และ PB 2.02 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 10.62%

.

 1. BROOK : บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,345 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 BROOK มีราคาปิดที่ 0.89 เพิ่มขึ้น 0.13 บาท หรือเพิ่มขึ้น 17.1 % จากราคา 0.76 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 165.04 ล้านบาท
 • มีค่า PE 21.92 เท่า และ PB 2.41 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 35.85%

.

 1. CCET : บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,176 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 CCET มีราคาปิดที่ 3.06 เพิ่มขึ้น 0.44 บาท หรือเพิ่มขึ้น 16.8 % จากราคา 2.62 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 304.83 ล้านบาท
 • มีค่า PE 71.34 เท่า และ PB 0.88 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 0.17%

.

 1. SABUY : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,979 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 SABUY มีราคาปิดที่ 12.3 เพิ่มขึ้น 1.7 บาท หรือเพิ่มขึ้น 16 % จากราคา 10.6 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 335.04 ล้านบาท
 • มีค่า PE 82.90 เท่า และ PB 5.44 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 10.42%

.

 1. TR : บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,844 ล้านบาท]
 • วันที่ 12/11/2564 TR มีราคาปิดที่ 58.75 เพิ่มขึ้น 7.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 14.6 % จากราคา 51.25 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 18.05 ล้านบาท
 • มีค่า PE 6.08 เท่า และ PB 0.43 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 50.65%

.
.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th

.

หุ้นเก็งกำไร #หุ้นซิ่ง #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *