20 อันดับหุ้น ราคาเพิ่มมากสุด ในรอบเดือน พ.ย.2564

20 อันดับหุ้น ราคาเพิ่มมากสุด ในรอบเดือน พ.ย.2564

แม้ดัชนี SET ในภาพรวมของเดือน พ.ย.64 จะปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว (ต.ค.64) เนื่องจาก ความกังวลในเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธ์ใหม่ “โอไมครอน” ตามที่โพสที่แล้วได้สรุปกลุ่มธุรกิจที่ปรับตัวลดลงมากสุดกันไปแล้ว

.

แต่มาในโพสนี้ จะมาดูถึง 20 อันดับหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มมากสุดในรอบเดือน แม้ตลาดโดยรวมจะอยู่ในภาวะกดดันก็ตาม

.

โดยหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มมากสุดในรอบนี้ ปรับตัวได้สูงถึง 123% แต่ก็ขอเตือนเพื่อนๆ นักลงทุนสักนิด เนื่องจากหุ้นหลายตัวที่ปรับขึ้น บางหุ้นยังมีผลการดำเนินงานล่าสุดขาดทุน (ไม่มีค่า PE) บางหุ้นมี PE สูงเวอร์ จึงขอให้โปรดระมัดระวังในการลงทุนด้วยนะครับ

.

ส่วนทั้ง 20 บริษัทที่ว่ามานั้นมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

.

 1. GSC : บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,065 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 GSC มีราคาปิดที่ 4.26 เพิ่มขึ้น 2.35 บาท หรือเพิ่มขึ้น 123% จากราคา 1.91 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 18.76 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 5.01 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 14.46%

.

 1. CMO : บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,104 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 CMO มีราคาปิดที่ 4.32 เพิ่มขึ้น 2.2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 103.8% จากราคา 2.12 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 112.99 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.84 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 34.58%

.

 1. UT : บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,688 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 UT มีราคาปิดที่ 37.5 เพิ่มขึ้น 18.2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 94.3% จากราคา 19.3 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 0.39 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.18 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 105.9%

.

 1. HENG : บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 HENG มีราคาปิดที่ 4.78 เพิ่มขึ้น 1.96 บาท หรือเพิ่มขึ้น 69.5% จากราคา 2.82 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 386.84 ล้านบาท
 • มีค่า PE 57.59 เท่า และ PB – เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 105.9%

.

 1. YGG : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,615 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 YGG มีราคาปิดที่ 36.75 เพิ่มขึ้น 14.45 บาท หรือเพิ่มขึ้น 64.8% จากราคา 22.3 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 70.56 ล้านบาท
 • มีค่า PE 68.51 เท่า และ PB 17.58 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 35.67%

.

 1. ABM : บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 798 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 ABM มีราคาปิดที่ 2.66 เพิ่มขึ้น 1.02 บาท หรือเพิ่มขึ้น 62.2% จากราคา 1.64 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 232.22 ล้านบาท
 • มีค่า PE 32.35 เท่า และ PB 2.15 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 1.53%

.

 1. BYD : บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 19,819 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 BYD มีราคาปิดที่ 13.8 เพิ่มขึ้น 5.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 61.4% จากราคา 8.55 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 335.80 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 13.80 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 244.95%

.

 1. SABUY : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 19,735 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 SABUY มีราคาปิดที่ 16.7 เพิ่มขึ้น 6.1 บาท หรือเพิ่มขึ้น 57.5% จากราคา 10.6 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 293.33 ล้านบาท
 • มีค่า PE 117.04 เท่า และ PB 7.39 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 10.42%

.

 1. SVI : บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,776 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 SVI มีราคาปิดที่ 8.65 เพิ่มขึ้น 3.05 บาท หรือเพิ่มขึ้น 54.5% จากราคา 5.6 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 426.04 ล้านบาท
 • มีค่า PE 20.02 เท่า และ PB 4.05 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 7.09%

.

 1. IT : บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,690 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 IT มีราคาปิดที่ 12.8 เพิ่มขึ้น 4.45 บาท หรือเพิ่มขึ้น 53.3% จากราคา 8.35 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 13.64 ล้านบาท
 • มีค่า PE 57.56 เท่า และ PB 4.18 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 2.23%

.

 1. PPPM : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,548 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 PPPM มีราคาปิดที่ 0.75 เพิ่มขึ้น 0.24 บาท หรือเพิ่มขึ้น 47.1% จากราคา 0.51 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 12.76 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 25.00 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 17.04%

.

 1. CPW : บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,570 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 CPW มีราคาปิดที่ 5.95 เพิ่มขึ้น 1.89 บาท หรือเพิ่มขึ้น 46.6% จากราคา 4.06 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 110.67 ล้านบาท
 • มีค่า PE 48.15 เท่า และ PB 5.22 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 1.31%

.

 1. TVI : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,969 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 TVI มีราคาปิดที่ 13.1 เพิ่มขึ้น 4.15 บาท หรือเพิ่มขึ้น 46.4% จากราคา 8.95 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 24.30 ล้านบาท
 • มีค่า PE 7.88 เท่า และ PB 2.34 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 10.11%

.

 1. COMAN : บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,126 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 COMAN มีราคาปิดที่ 8.4 เพิ่มขึ้น 2.45 บาท หรือเพิ่มขึ้น 41.2% จากราคา 5.95 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 23.43 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.80 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 18.25%

.

 1. NEX : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 21,433 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 NEX มีราคาปิดที่ 12.8 เพิ่มขึ้น 3.65 บาท หรือเพิ่มขึ้น 39.9% จากราคา 9.15 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 438.66 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 7.62 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 15.94%

.

 1. ACC : บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,894 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 ACC มีราคาปิดที่ 1.41 เพิ่มขึ้น 0.4 บาท หรือเพิ่มขึ้น 39.6% จากราคา 1.01 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 51.43 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 3.62 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 39.16%

.

 1. TIPH : บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,429 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 TIPH มีราคาปิดที่ 56.25 เพิ่มขึ้น 15 บาท หรือเพิ่มขึ้น 36.4% จากราคา 41.25 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 569.00 ล้านบาท
 • มีค่า PE 15.30 เท่า และ PB 3.56 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 15.91%

.

 1. CHOTI : บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 840 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 CHOTI มีราคาปิดที่ 112 เพิ่มขึ้น 29.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 35.3% จากราคา 82.75 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 0.12 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.01 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 0.78%

.

 1. GIFT : บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,244 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 GIFT มีราคาปิดที่ 3.76 เพิ่มขึ้น 0.98 บาท หรือเพิ่มขึ้น 35.3% จากราคา 2.78 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 262.31 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.14 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 15.66%

.

 1. GJS : บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,744 ล้านบาท]
 • วันที่ 30/11/2564 GJS มีราคาปิดที่ 0.5 เพิ่มขึ้น 0.12 บาท หรือเพิ่มขึ้น 31.6% จากราคา 0.38 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 208.84 ล้านบาท
 • มีค่า PE 5.54 เท่า และ PB 0.86 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 16.02%

.
.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th

.

หุ้นเก็งกำไร #หุ้นซิ่ง #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *