20 อันดับแรก หุ้นดิ่งกลุ่ม SET100 ณ วันที่ 6/5/2565 ที่ปรับตัวลงแรงมากสุด เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565

20 อันดับแรก หุ้นดิ่งกลุ่ม SET100 ณ วันที่ 6/5/2565 ที่ปรับตัวลงแรงมากสุด เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565

หลังจากที่เมื่อวานก่อนเราได้สำรวจ 20 อันดับหุ้นกลุ่ม SET100 ที่มีผลตอบแทนราคาสุงสุด (Top Gainer) เมื่อเทียบกับต้นปี 2565 กันไปแล้ว วันนี้จะมาดู 20 อันดับหุ้นที่ราคาลดลงมากสุด (Top Loser) ในกลุ่ม SET100 กันบ้าง
.
โดย ณ วันที่ 06/5/2565 หุ้นกลุ่ม SET100 มีปิดปรับตัวลดลงถึง 63 ตัว ซึ่งหุ้นที่ปิดปรับตัวลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ
1. HANA ราคาปิดที่ 45.50 บาท ปรับตัวลดลง -48.6% เมื่อเทียบกับต้นปี
2. SYNEX ราคาปิดที่ 23.00 บาท ปรับตัวลดลง -37.0% เมื่อเทียบกับต้นปี
3. STGT ราคาปิดที่ 20.40 บาท ปรับตัวลดลง -32.6% เมื่อเทียบกับต้นปี
.
ไปดูกันครับว่าทั้ง 20 หุ้นในกลุ่ม SET100 ที่ปิดปรับตัวลดลงมากสุด จะมีอะไรบ้าง
.

.

1. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,622 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 45.5 บาท ลดลง -43 บาท หรือ ลดลง -48.6% จาก 88.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 23.7เท่า, P/B เท่ากับ 1.59 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.30%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

2. SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 19,489 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 23 บาท ลดลง -13.5 บาท หรือ ลดลง -37% จาก 36.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 22.65เท่า, P/B เท่ากับ 4.97 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AA9Qit

.

3. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 58,411 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 20.4 บาท ลดลง -9.85 บาท หรือ ลดลง -32.6% จาก 30.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 2.46เท่า, P/B เท่ากับ 1.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 20.84%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/351eVlX

.

4. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 72,384 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 61.25 บาท ลดลง -26.75 บาท หรือ ลดลง -30.4% จาก 88.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 29.83เท่า, P/B เท่ากับ 5.41 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.57%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

5. KEX : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,943 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 21.2 บาท ลดลง -9.05 บาท หรือ ลดลง -29.9% จาก 30.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 787.39เท่า, P/B เท่ากับ 3.97 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.37%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QXM66c

.

6. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,485 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 21.8 บาท ลดลง -9.2 บาท หรือ ลดลง -29.7% จาก 31.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 2.11เท่า, P/B เท่ากับ 0.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 17.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dL9fQJ

.

7. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 177,643 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 63 บาท ลดลง -25.75 บาท หรือ ลดลง -29% จาก 88.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 24.28เท่า, P/B เท่ากับ 1.64 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.29%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

8. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,400 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 16.2 บาท ลดลง -6.3 บาท หรือ ลดลง -28% จาก 22.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 77.13เท่า, P/B เท่ากับ 7.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.90%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MpLJie

.

9. RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,657 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 16.1 บาท ลดลง -5.6 บาท หรือ ลดลง -25.8% จาก 21.70 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 121.05เท่า, P/B เท่ากับ 7.22 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.12%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rGNoPx

.

10. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,750 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 43.75 บาท ลดลง -15 บาท หรือ ลดลง -25.5% จาก 58.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 18.76เท่า, P/B เท่ากับ 3.73 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.83%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.


.

11. VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 55,077 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 4.92 บาท ลดลง -1.68 บาท หรือ ลดลง -25.5% จาก 6.60 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 193.95เท่า, P/B เท่ากับ 2.7 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.95%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Qzav1o

.

12. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 223,232 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 52 บาท ลดลง -17.25 บาท หรือ ลดลง -24.9% จาก 69.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 26.92เท่า, P/B เท่ากับ 2.3 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.19%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

13. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 80,814 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 31 บาท ลดลง -9.5 บาท หรือ ลดลง -23.5% จาก 40.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 35.51เท่า, P/B เท่ากับ 2.74 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.31%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

14. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 70,031 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 51 บาท ลดลง -10.75 บาท หรือ ลดลง -17.4% จาก 61.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 14.83เท่า, P/B เท่ากับ 2.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

15. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 78,258 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 16.4 บาท ลดลง -3.1 บาท หรือ ลดลง -15.9% จาก 19.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.53เท่า, P/B เท่ากับ 1.29 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rVXyfT

.

16. PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 223,188 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 49.5 บาท ลดลง -9.25 บาท หรือ ลดลง -15.7% จาก 58.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 4.96เท่า, P/B เท่ากับ 0.7 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.44%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MGUJja

.

17. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,717 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 19.7 บาท ลดลง -3.6 บาท หรือ ลดลง -15.5% จาก 23.30 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 31.49เท่า, P/B เท่ากับ 5.27 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.

18. CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,031 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 19.5 บาท ลดลง -3.4 บาท หรือ ลดลง -14.8% จาก 22.90 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 35.7เท่า, P/B เท่ากับ 1.26 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rwkepr

.

19. BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 60,116 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 18.6 บาท ลดลง -3 บาท หรือ ลดลง -13.9% จาก 21.60 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 23.12เท่า, P/B เท่ากับ 1.41 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YQS0tn

.

20. STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 19,369 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 06/05/2565 ปิดที่ 12.7 บาท ลดลง -2 บาท หรือ ลดลง -13.6% จาก 14.70 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 27.25เท่า, P/B เท่ากับ 1.13 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.95%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fOKqpq

.

❗ หมายเหตุ :
โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂
.
Reference– https://www.set.or.th /
.
#ตลาดหุ้นไทย #ผลตอบแทน #SET100 #การลงทุน #iYomBizInspiration
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.comfacebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspirationyoutube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *