20 อันดับแรก หุ้นซิ่งกลุ่ม SET100 ปรับตัวเพิ่มมากสุด จากต้นปี 2565 (ณ วันที่ 15/12/2565)

20 อันดับแรก หุ้นซิ่งกลุ่ม SET100 ปรับตัวเพิ่มมากสุด จากต้นปี 2565 (ณ วันที่ 15/12/2565)

หลังจากที่โพสก่อนหน้า ได้มีการทำสรุปหุ้นลดลงมากสุด ของกลุ่ม SET100 มาให้เพื่อนๆ ได้ดูไปแล้ว มาโพสนี้ ถึงคราวของหุ้นที่ปรับตัวมากสุด เมื่อเทียบกับต้นปี 65 ในกลุ่ม SET100 กันบ้าง

.

ซึ่งแม้ในภาพรวมดัชนี SET100 ณ วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 2,201.69 จุด ลดลง -2.8% จากต้นปี ที่ 2,265.16 จุด แต่เมื่อมาส่องดูหุ้นรายตัวในกลุ่มจาก 100 ตัว มีหุ้นที่ยังมีผลตอบแทนราคาเป็นบวกอยู่ 30 ตัว

.

โพสนี้จึงได้หยิบเอา 20 อันดับแรก ของหุ้นในกลุ่ม SET100 ที่มีผลตอบแทนราคาเป็นบวก เมื่อเทียบกับต้นปี (สูงสุดถึง 64%)

.

.

1. ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,876 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 12.10 บาท เพิ่มขึ้น 4.75 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 64.6% จาก 7.35 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวลดลง 0.0%

– PE เท่ากับ 3.54เท่า, P/B เท่ากับ 1.46 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gnveQj

.

2. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 65,138 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 48.25 บาท เพิ่มขึ้น 17 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 54.4% จาก 31.25 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวลดลง -2.5%

– PE เท่ากับ 1237.39เท่า, P/B เท่ากับ 3.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jFwj60

.

3. FORTH : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,720 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 32.00 บาท เพิ่มขึ้น 10.8 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 50.9% จาก 21.20 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวลดลง -12.3%

– PE เท่ากับ 37.21เท่า, P/B เท่ากับ 15.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.34%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wgoTLU

.

4. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 166,926 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 210.00 บาท เพิ่มขึ้น 69 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 48.9% จาก 141.00 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวลดลง -7.5%

– PE เท่ากับ 41.73เท่า, P/B เท่ากับ 9.24 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

5. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 686,807 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 173.00 บาท เพิ่มขึ้น 55 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 46.6% จาก 118.00 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวลดลง -8.0%

– PE เท่ากับ 10.42เท่า, P/B เท่ากับ 1.39 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.87%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

6. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 260,841 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 43.25 บาท เพิ่มขึ้น 11.25 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 35.2% จาก 32.00 บาท เมื่อต้นปี / อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.6%

– PE เท่ากับ 41.83เท่า, P/B เท่ากับ 4.08 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.68%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

7. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 247,376 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 17.70 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 34.1% จาก 13.20 บาท เมื่อต้นปี / อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.6%

– PE เท่ากับ 8.1เท่า, P/B เท่ากับ 0.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

8. AWC : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 196,805 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 6.15 บาท เพิ่มขึ้น 1.51 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 32.5% จาก 4.64 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวลดลง -2.4%

– PE เท่ากับ 57.63เท่า, P/B เท่ากับ 2.42 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.17%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f25Ejt

.

9. BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 114,977 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 13.60 บาท เพิ่มขึ้น 3 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 28.3% จาก 10.60 บาท เมื่อต้นปี / อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.8%

– PE เท่ากับ 2.6เท่า, P/B เท่ากับ 0.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.34%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rv6M1n

.

10. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 311,916 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 69.50 บาท เพิ่มขึ้น 13 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 23% จาก 56.50 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวลดลง -4.1%

– PE เท่ากับ 31.81เท่า, P/B เท่ากับ 3.94 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.85%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

.

11. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 448,949 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 28.25 บาท เพิ่มขึ้น 5.25 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 22.8% จาก 23.00 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวลดลง -6.6%

– PE เท่ากับ 37.02เท่า, P/B เท่ากับ 5.22 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.59%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

12. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 42,685 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 31.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.75 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 22.8% จาก 25.25 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวลดลง -3.1%

– PE เท่ากับ 3.04เท่า, P/B เท่ากับ 0.67 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.40%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

.

13. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,046,428 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 73.25 บาท เพิ่มขึ้น 12.25 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 20.1% จาก 61.00 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวลดลง -2.3%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 10.33 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395cOQ1

.

14. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 60,119 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 71.00 บาท เพิ่มขึ้น 11.25 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 18.8% จาก 59.75 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวลดลง -0.7%

– PE เท่ากับ 7.34เท่า, P/B เท่ากับ 1.12 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.15%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

15. SPRC : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,296 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 11.60 บาท เพิ่มขึ้น 1.8 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 18.4% จาก 9.80 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวลดลง 0.0%

– PE เท่ากับ 5.43เท่า, P/B เท่ากับ 1.18 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.55%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39VSly0

.

16. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 273,919 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 143.50 บาท เพิ่มขึ้น 22 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 18.1% จาก 121.50 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวลดลง -0.3%

– PE เท่ากับ 9.76เท่า, P/B เท่ากับ 0.54 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.44%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

17. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,234 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 11.20 บาท เพิ่มขึ้น 1.65 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 17.3% จาก 9.55 บาท เมื่อต้นปี / อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10.9%

– PE เท่ากับ 6.16เท่า, P/B เท่ากับ 0.99 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

18. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 627,724 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 53.50 บาท เพิ่มขึ้น 7.75 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 16.9% จาก 45.75 บาท เมื่อต้นปี / อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.9%

– PE เท่ากับ 69.32เท่า, P/B เท่ากับ 5.87 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.82%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

19. BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 146,736 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 9.60 บาท เพิ่มขึ้น 1.15 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 13.6% จาก 8.45 บาท เมื่อต้นปี / อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.7%

– PE เท่ากับ 65.83เท่า, P/B เท่ากับ 3.89 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.83%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3c4smFE

.

20. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,977 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 15/12/2565 ปิดที่ 42.75 บาท เพิ่มขึ้น 5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 13.2% จาก 37.75 บาท เมื่อต้นปี / อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.2%

– PE เท่ากับ 7.59เท่า, P/B เท่ากับ 0.67 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.02%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jnOcbb

.

.

❗ หมายเหตุ :

  1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นSET100 #หุ้นเด้ง #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *