20 อันดับแรก หุ้นดิ่งกลุ่ม SET100
ปรับตัวลงแรงมากสุด จากต้นปี 2565 (ณ วันที่ 30/11/2565)

20 อันดับแรก หุ้นดิ่งกลุ่ม SET100ปรับตัวลงแรงมากสุด จากต้นปี 2565 (ณ วันที่ 30/11/2565)

โพสนี้จะมา Update หุ้นในกลุ่ม SET100 ณ สิ้นเดือน พ.ย.65 หรือวันที่ 30/11/2565 ที่ปรับตัวลงแรงมากสุด 20 อันดับแรก (ลงแรงมากสุดถึง 70%) เมื่อเทียบกับต้นปี 2565 ที่ผ่านมา

.

โดยเมื่อมาดูภาพรวมดัชนี SET100 วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 2,233.03 จุด ปรับตัวลดลง -1.4% เมื่อเทียบกับต้นปี ที่อยู่ที่ 2,265.16 จุด ตอนนี้ไปดูกันดีกว่าครับว่า ทั้ง 20 หุ้นใน SET100 ที่ปรับตัวลงแรง จะทำให้เราจุกกันขนาดไหน

.

.

1. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,652 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 10.00 บาท ลดลง -20.25 บาท  หรือ ลดลง -66.9% จาก 30.25 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (ต.ค.) ยังปรับตัวลดลง -9.9%

– PE เท่ากับ 8.12เท่า, P/B เท่ากับ 0.77 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 46.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/351eVlX

.

2. SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,083 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 17.80 บาท ลดลง -18.7 บาท  หรือ ลดลง -51.2% จาก 36.50 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ต.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 16.3%

– PE เท่ากับ 16.77เท่า, P/B เท่ากับ 3.87 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.93%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AA9Qit

.

3. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,400 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 12.20 บาท ลดลง -10.3 บาท  หรือ ลดลง -45.8% จาก 22.50 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ต.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.9%

– PE เท่ากับ 49.62เท่า, P/B เท่ากับ 5.65 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MpLJie

.

4. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 57,026 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 48.25 บาท ลดลง -39.75 บาท  หรือ ลดลง -45.2% จาก 88.00 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ต.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.9%

– PE เท่ากับ 22.65เท่า, P/B เท่ากับ 4.43 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.37%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

5. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,652 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 51.75 บาท ลดลง -36.75 บาท  หรือ ลดลง -41.5% จาก 88.50 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ต.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 48.9%

– PE เท่ากับ 42.93เท่า, P/B เท่ากับ 1.75 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

6. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,404 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 13.90 บาท ลดลง -9.4 บาท  หรือ ลดลง -40.3% จาก 23.30 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ต.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.8%

– PE เท่ากับ 34.88เท่า, P/B เท่ากับ 3.47 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.

7. SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,107 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 31.75 บาท ลดลง -21.25 บาท  หรือ ลดลง -40.1% จาก 53.00 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (ต.ค.) ยังปรับตัวลดลง -12.4%

– PE เท่ากับ 27.35เท่า, P/B เท่ากับ 1.73 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qxPHDy

.

8. KEX : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,889 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 18.30 บาท ลดลง -11.95 บาท  หรือ ลดลง -39.5% จาก 30.25 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ต.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.0%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 4.34 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.10%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QXM66c

.

9. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,863 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 30.00 บาท ลดลง -19.25 บาท  หรือ ลดลง -39.1% จาก 49.25 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ต.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.2%

– PE เท่ากับ 0.83เท่า, P/B เท่ากับ 0.51 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 20.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z0TAp8

.

10. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,184 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 19.00 บาท ลดลง -12 บาท  หรือ ลดลง -38.7% จาก 31.00 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (ต.ค.) ยังปรับตัวลดลง -1.0%

– PE เท่ากับ 5.38เท่า, P/B เท่ากับ 0.58 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 21.84%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dL9fQJ

.

.

11. VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,345 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 4.14 บาท ลดลง -2.46 บาท  หรือ ลดลง -37.3% จาก 6.60 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ต.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.7%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 1.67 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.87%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Qzav1o

.

12. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 78,440 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 37.00 บาท ลดลง -21.75 บาท  หรือ ลดลง -37% จาก 58.75 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ต.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.1%

– PE เท่ากับ 15.5เท่า, P/B เท่ากับ 2.8 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

13. TIPH : บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,457 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 51.25 บาท ลดลง -25.75 บาท  หรือ ลดลง -33.4% จาก 77.00 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (ต.ค.) ยังปรับตัวลดลง -5.5%

– PE เท่ากับ 31.24เท่า, P/B เท่ากับ 3.55 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wuiK1n

.

14. STARK : บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,437 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 3.24 บาท ลดลง -1.5 บาท  หรือ ลดลง -31.6% จาก 4.74 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ต.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.3%

– PE เท่ากับ 13.9เท่า, P/B เท่ากับ 3.06 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3kZtX2r

.

15. BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,481 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 15.00 บาท ลดลง -6.6 บาท  หรือ ลดลง -30.6% จาก 21.60 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (ต.ค.) ยังปรับตัวลดลง -2.0%

– PE เท่ากับ 17.04เท่า, P/B เท่ากับ 1.13 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.55%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YQS0tn

.

16. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,051 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 0.66 บาท ลดลง -0.29 บาท  หรือ ลดลง -30.5% จาก 0.95 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (ต.ค.) ยังปรับตัวลดลง -5.7%

– PE เท่ากับ 18.05เท่า, P/B เท่ากับ 0.9 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

17. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 62,135 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 45.25 บาท ลดลง -16.5 บาท  หรือ ลดลง -26.7% จาก 61.75 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ต.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.4%

– PE เท่ากับ 14.1เท่า, P/B เท่ากับ 2.54 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.98%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

18. BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 21,000 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 10.50 บาท ลดลง -3.6 บาท  หรือ ลดลง -25.5% จาก 14.10 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ต.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.8%

– PE เท่ากับ 27.87เท่า, P/B เท่ากับ 3.44 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dFil1b

.

19. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 68,677 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 27.50 บาท ลดลง -9 บาท  หรือ ลดลง -24.7% จาก 36.50 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ต.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.8%

– PE เท่ากับ 18.98เท่า, P/B เท่ากับ 2.79 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oL6QKY

.

20. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 66,318 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 30/11/2565 ปิดที่ 46.50 บาท ลดลง -11 บาท  หรือ ลดลง -19.1% จาก 57.50 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (ต.ค.) ยังปรับตัวลดลง -10.6%

– PE เท่ากับ 25.35เท่า, P/B เท่ากับ 3.91 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36zYSMQ

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นSET100 #หุ้นราคาต่ำ #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *