20 อันดับหุ้น SET100 ราคาร่วงมากสุดจากต้นปี

20 อันดับหุ้น SET100 ราคาร่วงมากสุดจากต้นปี

หลังจากที่เมื่อวาน นำสรุป 15 อันดับหุ้นเด่น กลุ่ม SET100 ที่ราคาปรับเพิ่มมากสุดเมื่อเทียบกับต้นปีมาให้ดูกัน วันนี้ก็ถึงคราวของหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากสุดในกลุ่ม SET100 กันบ้าง

.

ซึ่งโพสนี้คัดมาเฉพาะ 20 อันแรกที่ราคาปรับลดลงมากสุดเท่านั้น โดยลดลงสูงสุดถึง 55% ลองไปเช็คดูหน่อยครับว่า ทั้ง 20 หุ้นนี้มีอะไร และมีหุ้นเราเป็นหนึ่งในนั้นบ้างหรือเปล่า

.

1. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,994 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 39.75 บาท ลดลง -48.75 บาท หรือ ลดลง -55.1% จาก 88.50 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -7.0%

– PE เท่ากับ 28.64เท่า, P/B เท่ากับ 1.39 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

2. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,966 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 13.6 บาท ลดลง -16.65 บาท หรือ ลดลง -55% จาก 30.25 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -4.2%

– PE เท่ากับ 4.85เท่า, P/B เท่ากับ 1.03 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 34.40%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/351eVlX

.

3. SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,117 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 20.2 บาท ลดลง -16.3 บาท หรือ ลดลง -44.7% จาก 36.50 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -2.9%

– PE เท่ากับ 19.49เท่า, P/B เท่ากับ 4.46 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.48%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AA9Qit

.

4. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 58,205 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 49.25 บาท ลดลง -38.75 บาท หรือ ลดลง -44% จาก 88.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -9.2%

– PE เท่ากับ 23.59เท่า, P/B เท่ากับ 4.35 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

5. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,400 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 13.7 บาท ลดลง -8.8 บาท หรือ ลดลง -39.1% จาก 22.50 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -2.8%

– PE เท่ากับ 53.18เท่า, P/B เท่ากับ 6.52 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.10%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MpLJie

.

6. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,857 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 14.4 บาท ลดลง -8.9 บาท หรือ ลดลง -38.2% จาก 23.30 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -5.3%

– PE เท่ากับ 28.9เท่า, P/B เท่ากับ 3.6 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.

7. VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,256 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 4.4 บาท ลดลง -2.2 บาท หรือ ลดลง -33.3% จาก 6.60 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว เพิ่มขึ้น 0.5%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 1.77 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.80%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Qzav1o

.

8. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,556 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 33.25 บาท ลดลง -16 บาท หรือ ลดลง -32.5% จาก 49.25 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว เพิ่มขึ้น 2.3%

– PE เท่ากับ 1เท่า, P/B เท่ากับ 0.67 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 17.78%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z0TAp8

.

9. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,870 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 21.4 บาท ลดลง -9.6 บาท หรือ ลดลง -31% จาก 31.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -5.3%

– PE เท่ากับ 4.38เท่า, P/B เท่ากับ 0.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 19.48%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dL9fQJ

.

10. KEX : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,640 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 21.6 บาท ลดลง -8.65 บาท หรือ ลดลง -28.6% จาก 30.25 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -0.5%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 4.69 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.48%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QXM66c

.

11. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 90,100 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 42.5 บาท ลดลง -16.25 บาท หรือ ลดลง -27.7% จาก 58.75 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง 0.0%

– PE เท่ากับ 17.82เท่า, P/B เท่ากับ 3.36 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.87%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

12. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 187,512 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 66.5 บาท ลดลง -22.25 บาท หรือ ลดลง -25.1% จาก 88.75 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -2.2%

– PE เท่ากับ 46.41เท่า, P/B เท่ากับ 1.76 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.24%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

13. PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 200,644 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 44.5 บาท ลดลง -14.25 บาท หรือ ลดลง -24.3% จาก 58.75 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -6.3%

– PE เท่ากับ 12.66เท่า, P/B เท่ากับ 0.65 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 8.40%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MGUJja

.

14. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 70,550 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 28.25 บาท ลดลง -8.25 บาท หรือ ลดลง -22.6% จาก 36.50 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -1.7%

– PE เท่ากับ 19.99เท่า, P/B เท่ากับ 2.98 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.90%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oL6QKY

.

15. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 230,744 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 53.75 บาท ลดลง -15.5 บาท หรือ ลดลง -22.4% จาก 69.25 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -5.3%

– PE เท่ากับ 31.14เท่า, P/B เท่ากับ 2.34 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.20%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

16. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,239 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 0.74 บาท ลดลง -0.21 บาท หรือ ลดลง -22.1% จาก 0.95 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -2.6%

– PE เท่ากับ 12.59เท่า, P/B เท่ากับ 1 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

17. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 66,255 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 48.25 บาท ลดลง -13.5 บาท หรือ ลดลง -21.9% จาก 61.75 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -1.0%

– PE เท่ากับ 15.29เท่า, P/B เท่ากับ 2.74 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

18. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,882 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 2.74 บาท ลดลง -0.76 บาท หรือ ลดลง -21.7% จาก 3.50 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว เพิ่มขึ้น 1.5%

– PE เท่ากับ 18.76เท่า, P/B เท่ากับ 2.01 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

19. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 81,600 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 34 บาท ลดลง -6.88 บาท หรือ ลดลง -16.8% จาก 40.88 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -1.4%

– PE เท่ากับ 28.33เท่า, P/B เท่ากับ 15.81 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.48%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tvdBlQ

.

20. CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 99,500 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 99.5 บาท ลดลง -20 บาท หรือ ลดลง -16.7% จาก 119.50 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -1.5%

– PE เท่ากับ 38.03เท่า, P/B เท่ากับ 9.41 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NOmfLP

.
.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/

#ตลาดหุ้นไทย #outperform #หุ้นSET100 #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจ ง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *