หุ้นดิ่ง 20 อันดับแรก กลุ่ม SET100 ปรับตัวลงแรงมากสุดจากต้นปี 2565 (ณ วันที่ 3/10/2565)

หุ้นดิ่ง 20 อันดับแรก กลุ่ม SET100 ปรับตัวลงแรงมากสุดจากต้นปี 2565 (ณ วันที่ 3/10/2565)

ช่วงนี้ SET บ้านเราลงดุ เหมือนโกรธใครมา โดยลงมาอย่างต่อเนื่อง 7-8 วันแล้ว ติดลบไปกว่า 90 จุด หรือประมาณกว่า 5% เหตุที่เป็นแบบนี้ จากความกังวลภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก ที่ได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้น

.

มาดูหุ้นในกลุ่มใหญ่อย่างกลุ่ม SET100 ที่ดัชนี SET100 ณ วันที่ 3/10/65 ปิดที่ 2,110.51 จุด ลดลงเกือบ -7% หรือลดลงเกือบ 155 จุดเมือ่เทียบกับต้นปี 65 ที่อยู่ที่ 2,265.16 จุด

.

โพสนี้จึงได้ทำการสำรวจหุ้นในกลุ่ม SET100 ที่ Grand Sale ปรับตัวลดลงมากกว่า 25% ขึ้นไป เมือ่เทียบกับต้นปี ซึ่งมีทั้หมด 20 อันดับ จะมีหุ้นอะไรไปดูกัน

.

.

1. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,517 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 03/10/2565 ปิดที่ 11 บาท ลดลง -19.25 บาท  หรือ ลดลง -63.6% จาก 30.25 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -3.5%

– PE เท่ากับ 3.92เท่า, P/B เท่ากับ 0.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 40.74%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/351eVlX

.

2. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,573 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 35.5 บาท ลดลง -53 บาท  หรือ ลดลง -59.9% จาก 88.50 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -3.4%

– PE เท่ากับ 25.57เท่า, P/B เท่ากับ 1.25 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.44%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

3. SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,473 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 15.9 บาท ลดลง -20.6 บาท  หรือ ลดลง -56.4% จาก 36.50 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -5.4%

– PE เท่ากับ 15.34เท่า, P/B เท่ากับ 3.51 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.17%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AA9Qit

.

4. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,639 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 42 บาท ลดลง -46 บาท  หรือ ลดลง -52.3% จาก 88.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -2.9%

– PE เท่ากับ 20.12เท่า, P/B เท่ากับ 3.71 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.70%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

5. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,600 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 11.8 บาท ลดลง -10.7 บาท  หรือ ลดลง -47.6% จาก 22.50 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -4.8%

– PE เท่ากับ 45.8เท่า, P/B เท่ากับ 5.62 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MpLJie

.

6. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,206 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 12.8 บาท ลดลง -10.5 บาท  หรือ ลดลง -45.1% จาก 23.30 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -4.5%

– PE เท่ากับ 25.69เท่า, P/B เท่ากับ 3.2 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.

7. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,998 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 27.75 บาท ลดลง -21.5 บาท  หรือ ลดลง -43.7% จาก 49.25 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -4.3%

– PE เท่ากับ 0.84เท่า, P/B เท่ากับ 0.56 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 20.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z0TAp8

.

8. VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,435 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 3.88 บาท ลดลง -2.72 บาท  หรือ ลดลง -41.2% จาก 6.60 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -3.0%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 1.56 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Qzav1o

.

9. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 73,670 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 34.75 บาท ลดลง -24 บาท  หรือ ลดลง -40.9% จาก 58.75 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -4.1%

– PE เท่ากับ 14.57เท่า, P/B เท่ากับ 2.74 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.02%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

10. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,877 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 18.8 บาท ลดลง -12.2 บาท  หรือ ลดลง -39.4% จาก 31.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -3.6%

– PE เท่ากับ 3.86เท่า, P/B เท่ากับ 0.6 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 21.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dL9fQJ

.

11. KEX : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,238 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 18.5 บาท ลดลง -11.75 บาท  หรือ ลดลง -38.8% จาก 30.25 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -3.6%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 4.01 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.86%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QXM66c

.

12. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 56,643 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 41.25 บาท ลดลง -20.5 บาท  หรือ ลดลง -33.2% จาก 61.75 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -4.1%

– PE เท่ากับ 13.08เท่า, P/B เท่ากับ 2.34 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.19%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

13. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 66,000 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 27.5 บาท ลดลง -13.38 บาท  หรือ ลดลง -32.7% จาก 40.88 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -5.2%

– PE เท่ากับ 22.8เท่า, P/B เท่ากับ 12.73 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.73%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tvdBlQ

.

14. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 172,708 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 61.25 บาท ลดลง -27.5 บาท  หรือ ลดลง -31% จาก 88.75 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -3.9%

– PE เท่ากับ 42.75เท่า, P/B เท่ากับ 1.62 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

15. CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 83,000 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 83 บาท ลดลง -36.5 บาท  หรือ ลดลง -30.5% จาก 119.50 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -2.6%

– PE เท่ากับ 31.72เท่า, P/B เท่ากับ 7.85 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.23%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NOmfLP

.

16. SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,535 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 37.25 บาท ลดลง -15.75 บาท  หรือ ลดลง -29.7% จาก 53.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -3.9%

– PE เท่ากับ 35.56เท่า, P/B เท่ากับ 2.03 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.65%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qxPHDy

.

17. PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 187,117 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 41.5 บาท ลดลง -17.25 บาท  หรือ ลดลง -29.4% จาก 58.75 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง 0.0%

– PE เท่ากับ 11.8เท่า, P/B เท่ากับ 0.61 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 9.01%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MGUJja

.

18. TIPH : บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,389 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 54.5 บาท ลดลง -22.5 บาท  หรือ ลดลง -29.2% จาก 77.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -2.7%

– PE เท่ากับ 36.13เท่า, P/B เท่ากับ 3.79 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wuiK1n

.

19. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 65,555 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 26.25 บาท ลดลง -10.25 บาท  หรือ ลดลง -28.1% จาก 36.50 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -2.8%

– PE เท่ากับ 18.57เท่า, P/B เท่ากับ 2.77 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oL6QKY

.

20. BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,800 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 07/09/2565 ปิดที่ 10.4 บาท ลดลง -3.7 บาท  หรือ ลดลง -26.2% จาก 14.10 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับต้นเดือน ก.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -25.7%

– PE เท่ากับ 26.5เท่า, P/B เท่ากับ 3.46 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.45%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dFil1b

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นSET100 #หุ้นน่าสนใจ #วิเคราะห์หุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจ ง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website http://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *