สำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุ เปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565 ณ วันที่ 9/12/2565

สำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุ เปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565 ณ วันที่ 9/12/2565

โพสนี้มาตรวจสุขภาพเหล่าหุ้นใหญ่ๆ ในตลาดบ้างว่า ผลตอบแทนราคาเมื่อเทียบกับต้นปีเป็นอย่างไร หลังจากที่ช่วงนี้ดัชนี SET แม้ในภาพรวมยังปรับตัวลดลงจากต้นปี ประมาณ 2% แต่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี หรือตั้งแต่เดือน ต.ค. เป็นต้นมา ดัชนีกลับมาปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

.

โดยมูลค่าตลาดของทั้ง 20 ตัว ณ วันที่ 9/12/2565 อยู่ที่ 9.44 ล้านล้านบาท คิดเป็น 48% ของมูลค่าตลาดรวม ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.9% จากต้นปี

.

แสดงให้เห็นว่าแม้ตลาดภาพรวมจะปรับตัวลดลง แต่ก็มีหุ้นใหญ่หลายตัวที่ยังสร้างผลตอบแทนได้ดี และมีบางตัวที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น (กลับมาช่วงท้ายปีอีกแล้ว)

.

ไปดูกันครับว่าทั้ง 20 หุ้นใหญ่ตอนนี้มีมูลค่าตลาดเท่าไหร่ และราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมา

.

.

1. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,049,999 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 73.50 บาท เพิ่มขึ้น 12.5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 20.5% จาก 61.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -2.0%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 10.37 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395cOQ1

.

2. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 914,016 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 32.00 บาท ลดลง -6 บาท  หรือ ลดลง -15.8% จาก 38.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -3.8%

– PE เท่ากับ 9.06เท่า, P/B เท่ากับ 0.85 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.30%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

3. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 873,167 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 700.00 บาท เพิ่มขึ้น 288 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 69.9% จาก 412.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว เพิ่มขึ้น 4.2%

– PE เท่ากับ 65.9เท่า, P/B เท่ากับ 16.96 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.25%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.

4. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 680,852 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 171.50 บาท เพิ่มขึ้น 53.5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 45.3% จาก 118.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -8.8%

– PE เท่ากับ 10.33เท่า, P/B เท่ากับ 1.38 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.90%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

5. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 633,590 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 54.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.25 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 18% จาก 45.75 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว เพิ่มขึ้น 1.9%

– PE เท่ากับ 69.97เท่า, P/B เท่ากับ 5.93 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.82%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

6. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 579,410 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 64.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 9.3% จาก 59.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -0.8%

– PE เท่ากับ 34.41เท่า, P/B เท่ากับ 5.87 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.93%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

7. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 556,177 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 187.00 บาท ลดลง -43 บาท  หรือ ลดลง -18.7% จาก 230.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -1.1%

– PE เท่ากับ 21.8เท่า, P/B เท่ากับ 7.12 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.12%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

8. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 448,949 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 28.25 บาท เพิ่มขึ้น 5.25 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 22.8% จาก 23.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -6.6%

– PE เท่ากับ 37.02เท่า, P/B เท่ากับ 5.22 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.59%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

9. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 400,800 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 334.00 บาท ลดลง -52 บาท  หรือ ลดลง -13.5% จาก 386.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -0.6%

– PE เท่ากับ 13.57เท่า, P/B เท่ากับ 1.01 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.59%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

10. MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 396,762 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 37.50 บาท ลดลง -4.5 บาท  หรือ ลดลง -10.7% จาก 42.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -3.2%

– PE เท่ากับ 27.71เท่า, P/B เท่ากับ 1.38 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.32%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wqQLfY

.

.

11. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 361,810 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 97.00 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 1% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว เพิ่มขึ้น 0.3%

– PE เท่ากับ 49.48เท่า, P/B เท่ากับ 0 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

12. SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 346,812 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 103.00 บาท ลดลง -24 บาท  หรือ ลดลง -18.9% จาก 127.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -1.9%

– PE เท่ากับ 8.56เท่า, P/B เท่ากับ 0.76 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

13. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 338,814 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 143.00 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 0.7% จาก 142.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -1.0%

– PE เท่ากับ 7.98เท่า, P/B เท่ากับ 0.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.29%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

14. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 318,648 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 71.00 บาท เพิ่มขึ้น 14.5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 25.7% จาก 56.50 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -2.1%

– PE เท่ากับ 32.49เท่า, P/B เท่ากับ 4.02 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.85%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

15. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 291,600 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 24.30 บาท ลดลง -2.7 บาท  หรือ ลดลง -10% จาก 27.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -0.4%

– PE เท่ากับ 21.65เท่า, P/B เท่ากับ 2.77 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bUgXYl

.

16. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 272,010 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 142.50 บาท เพิ่มขึ้น 21 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 17.3% จาก 121.50 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง -1.0%

– PE เท่ากับ 9.7เท่า, P/B เท่ากับ 0.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

17. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 262,349 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 43.50 บาท เพิ่มขึ้น 11.5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 35.9% จาก 32.00 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว เพิ่มขึ้น 1.2%

– PE เท่ากับ 42.08เท่า, P/B เท่ากับ 4.1 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

18. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 247,916 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 57.75 บาท ลดลง -11.5 บาท  หรือ ลดลง -16.6% จาก 69.25 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว เพิ่มขึ้น 4.5%

– PE เท่ากับ 33.2เท่า, P/B เท่ากับ 2.43 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.16%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

19. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 245,979 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 17.60 บาท เพิ่มขึ้น 4.4 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 33.3% จาก 13.20 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว ลดลง 0.0%

– PE เท่ากับ 8.06เท่า, P/B เท่ากับ 0.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

20. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 224,468 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 8/12/2565 ปิดที่ 70.00 บาท ลดลง -10.25 บาท  หรือ ลดลง -12.8% จาก 80.25 บาท เมื่อต้นปี / เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พ.ย.65 ราคาปิดปรับตัว เพิ่มขึ้น 0.4%

– PE เท่ากับ 21.1เท่า, P/B เท่ากับ 5.88 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.04%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

❗ หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นใหญ่ #มูลค่าตลาด #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *