21 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD 1-4 มีนาคม ปี 2565

21 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD 1-4 มีนาคม ปี 2565

——————————————————————–

UPDATE หุ้นขึ้น XD ในช่วงวันที่ 1-4 มีนาคม เพิ่มเติ

ASK : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,281 ล้านบาท]

 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.14 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65
 • วันที่ 22/02/2565 ASK มีราคาปิดที่ 46 บาท, PE 20.19 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.52 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.48 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gctM3o

.

MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 457,599 ล้านบาท]

 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.32 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65
 • วันที่ 22/02/2565 MAKRO มีราคาปิดที่ 43.25 บาท, PE 33.43 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.05 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.74 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wqQLfY

.

SVH : บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 39,400 ล้านบาท]

 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 7.5 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65
 • วันที่ 22/02/2565 SVH มีราคาปิดที่ 394 บาท, PE 27.71 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.3 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.9 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iMiodD

.

———————————————————————————

มากันต่อเนื่องสำหรับหุ้นปันผลที่กำลังจ่อขึ้น XD สำหรับคราวนี้ เป็นหุ้นที่จะขึ้น XD สัปดาห์แรกของเดือน มี.ค.2565 นี้ (วันที่ 1-4 มีนาคม) โดยมีทั้งหมด 21 ตัว (สำรวจ ณ วันที่ 22/2/2565)

.

ไปดูกันครับว่า 21 หุ้นปันผล ขึ้น XD รอบนี้มีอะไรบ้าง

.

(ข้อมูลเรียงลำดับตามวันขึ้น XD)

.

.

📣 XD วันที่ 1 มี.ค. 2565

.

 1. AMANAH : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,056 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.16 บาท วันที่ขึ้น XD 1 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 29 เม.ย. 65
 • วันที่ 18/02/2565 AMANAH มีราคาปิดที่ 4.88 บาท, PE 16.46 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.68 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.28 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL09pw

.

📣 XD วันที่ 2 มี.ค. 2565

.

 1. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 42,340 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 เม.ย. 65
 • วันที่ 18/02/2565 BCP มีราคาปิดที่ 30.75 บาท, PE 6.82 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.36 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.25 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

.

 1. SNC : บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,448 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.45 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 65
 • วันที่ 18/02/2565 SNC มีราคาปิดที่ 17.8 บาท, PE 11.46 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.48 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.53 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YU1IYz

.

.

📣 XD วันที่ 2 มี.ค. 2565 (ต่อ)

.

 1. SPVI : บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,760 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.175 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 เม.ย. 65
 • วันที่ 18/02/2565 SPVI มีราคาปิดที่ 6.9 บาท, PE 25.85 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.58 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.54 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MBx7wE

.

 1. TASCO : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,042 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.8 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 65
 • วันที่ 18/02/2565 TASCO มีราคาปิดที่ 18.4 บาท, PE 11.8 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 8.79 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.35 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YU86PD

.

 1. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,917 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.17 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 1965
 • วันที่ 18/02/2565 THANI มีราคาปิดที่ 4.4 บาท, PE 14.36 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.79 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.86 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twoBPy

.

 1. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,776 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.13 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 65
 • วันที่ 18/02/2565 TPIPP มีราคาปิดที่ 4.14 บาท, PE 7.99 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.52 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.14 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

.

📣 XD วันที่ 3 มี.ค. 2565

.

 1. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,912 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.17 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 เม.ย. 65
 • วันที่ 18/02/2565 BCPG มีราคาปิดที่ 13.1 บาท, PE 18.19 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.04 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.3 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

 1. KSL : บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,053 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 มี.ค. 65
 • วันที่ 18/02/2565 KSL มีราคาปิดที่ 3.64 บาท, PE 26.07 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.81 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.82 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/383WkY2

.

 1. PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,923 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65
 • วันที่ 18/02/2565 PM มีราคาปิดที่ 9.9 บาท, PE 15.57 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.95 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.03 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2XdpU7E

.

 1. PT : บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,760 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.41 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65
 • วันที่ 18/02/2565 PT มีราคาปิดที่ 6.2 บาท, PE 18.86 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 10.56 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.61 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2VMhtT1

.

.

📣 XD วันที่ 3 มี.ค. 2565 (ต่อ)

.

 1. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,128,238 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.8 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 29 เม.ย. 65
 • วันที่ 18/02/2565 PTT มีราคาปิดที่ 39.5 บาท, PE 12.01 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.5 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.03 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

 1. TFM : บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,400 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 เม.ย. 65
 • วันที่ 18/02/2565 TFM มีราคาปิดที่ 12.8 บาท, PE NA เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี NA โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.17 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36le1UM

.

 1. TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 108,631 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 2 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 เม.ย. 65
 • วันที่ 18/02/2565 TOP มีราคาปิดที่ 53.25 บาท, PE 8.64 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.31 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.76 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dxPNIL

.

.

📣 XD วันที่ 4 มี.ค. 2565

.

 1. AI : บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,795 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.42 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 29 เม.ย. 65
 • วันที่ 18/02/2565 AI มีราคาปิดที่ 6.85 บาท, PE 8.69 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 8.76 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.13 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2PQSZ8o

.

 1. AIE : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,285 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 29 เม.ย. 65
 • วันที่ 18/02/2565 AIE มีราคาปิดที่ 4.04 บาท, PE 10.11 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.88 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.19 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ps3RbV

.

 1. CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 101,000 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 พ.ค. 65
 • วันที่ 18/02/2565 CBG มีราคาปิดที่ 101 บาท, PE 32.15 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.35 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.99 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NOmfLP

.

 1. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 260,304 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65
 • วันที่ 18/02/2565 CPN มีราคาปิดที่ 58 บาท, PE 35.28 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.23 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.03 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

📣 XD วันที่ 4 มี.ค. 2565 (ต่อ)

.

 1. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 57,163 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.022 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65
 • วันที่ 18/02/2565 DOHOME มีราคาปิดที่ 23.6 บาท, PE 33.62 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.04 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.09 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.

 1. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 610,124 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.44 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 65
 • วันที่ 18/02/2565 GULF มีราคาปิดที่ 52 บาท, PE 94.29 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.74 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.85 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

 1. HENG : บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,459 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 65

วันที่ 18/02/2565 HENG มีราคาปิดที่ 4.36 บาท, PE 46.5 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี NA โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.23%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3JGJHSY

.

📌 ! ฝากให้คิด !

หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ส่วนใหญ่ราคาจะปรับตัวลดลง ไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะมีความต้องการหุ้นนั้นลดลง จากที่ไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน

.

❗หมายเหตุ :

 1. ย้ำอีกครั้งครับ วันทื่ขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ใช่วันที่จ่ายปันผลนะครับ

2.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

3.%ปันผลที่นำมาแสดง เป็น %ปันผลที่นำมาจากเว็ปตลาดหลักทรัพย์ (set.or.th) ซึ่งเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้อาจสูงกว่าความเป็นจริงที่จะได้ในรอบนี้

.
.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

ห้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *