22 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XDวันที่ 6-10 ก.ย. 2564

22 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XDวันที่ 6-10 ก.ย. 2564

ช่วงนี้เรากำลังอยู่ในฤดูกาลของหุ้นปันผล ที่ส่วนใหญ่เป็นการปันผลจากรอบดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย. 2564) ซึ่งขึ้นเดือนใหม่กันยายน ยังมีหุ้นปันผลจ่อขึ้น XD ในช่วงสัปดาห์แรก 6-10 ก.ย.64 ถึง 22 ตัว

.

โดยส่วนใหญ่หุ้นปันผลที่จ่อขึ้น XD ในรอบนี้ จะเป็นกลุ่มธนาคาร และกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และยังมีหุ้นขวัญใหญ่มหาชนอย่าง OR ที่ยังมีปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ยิ้มเล็ก ๆ (แอดมีตังค์ไปซื้อกาแฟอเมซอนกินได้บ้างละ)

.

และเมื่อสำรวจอัตราปันผลในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาของทั้ง 22 บริษัทในรอบนี้ สูงถึง 11.46% ต่ำสุด 0.33% ไปดูกันครับว่า หุ้นที่ขึ้น XD ในรอบนี้มีอะไรบ้างนะ

.

(ข้อมูลเรียงตามวันขึ้น XD)

.
.

.

📌 XD วันที่ 6 ก.ย. 2564

.

1. PB : บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,500 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 30 มิ.ย.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.84 บาท วันที่ขึ้น XD 6 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 PB มีราคาปิดที่ 70 บาท, PE 20.06 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.71 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.2 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gMg6vq

.

2. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 358,239 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.43 บาท วันที่ขึ้น XD 6 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 SCB มีราคาปิดที่ 105.5 บาท, PE 12.58 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.21 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.36 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

3. BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 231,706 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 6 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 BAY มีราคาปิดที่ 31.5 บาท, PE 10.29 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.12 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.27 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra0KTG

.

.

📌 XD วันที่ 7 ก.ย. 2564

.

4. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 39,328 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 30 มิ.ย.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.16 บาท วันที่ขึ้น XD 7 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 BCPG มีราคาปิดที่ 14.5 บาท, PE 18.98 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.94 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.1 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

5. IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 79,694 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 7 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 IRPC มีราคาปิดที่ 3.9 บาท, PE 5.98 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.54 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.05 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPlOLI

.

6. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 67,425 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.15 บาท วันที่ขึ้น XD 7 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 RATCH มีราคาปิดที่ 46.5 บาท, PE 8.36 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.19 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.47 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

.

📌 XD วันที่ 8 ก.ย. 2564

.

7. BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 52,776 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 30 มิ.ย.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 8 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 BANPU มีราคาปิดที่ 10.4 บาท, PE 37.51 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.14 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.92 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rv6M1n

.

8. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 224,289 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 8 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 BBL มีราคาปิดที่ 117.5 บาท, PE 13.65 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.17 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.85 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

9. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,144 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 8 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 BCP มีราคาปิดที่ 26.25 บาท, PE 9.76 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.61 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.81 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

.

10. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 226,988 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 8 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 GPSC มีราคาปิดที่ 80.5 บาท, PE 27.32 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.86 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.62 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

11. HTC : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,285 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 30 มิ.ย.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.83 บาท วันที่ขึ้น XD 8 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 HTC มีราคาปิดที่ 36.25 บาท, PE 12.38 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.39 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.29 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3t1dhvo

.

.

📌 XD วันที่ 8 ก.ย. 2564 (ต่อ)

.

12. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 291,427 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 8 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 KBANK มีราคาปิดที่ 123 บาท, PE 8.69 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.09 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.41 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

13. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,206 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 30 มิ.ย.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.75 บาท วันที่ขึ้น XD 8 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 KKP มีราคาปิดที่ 55.75 บาท, PE 9.25 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.07 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.35 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

14. NSI : บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,126 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 30 มิ.ย.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 3 บาท วันที่ขึ้น XD 8 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 NSI มีราคาปิดที่ 81 บาท, PE 9.41 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 11.46 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.7 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3eI7nJX

.

15. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 354,000 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.27 บาท วันที่ขึ้น XD 8 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 OR มีราคาปิดที่ 29.5 บาท, PE 26.03 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.33 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.92 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bUgXYl

.

16. TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,880 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 30 มิ.ย.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 8 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 TTW มีราคาปิดที่ 12 บาท, PE 15.07 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.5 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ltNiY7

.

.

📌 XD วันที่ 9 ก.ย. 2564

.

17. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 56,993 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 30 มิ.ย.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 9 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 BPP มีราคาปิดที่ 18.7 บาท, PE 13.55 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.46 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.6 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

18. SUSCO : บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,740 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 30 มิ.ย.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 9 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 SUSCO มีราคาปิดที่ 3.4 บาท, PE 10.3 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.28 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.35 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sYjXKA

.

19. TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 97,921 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 9 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 TOP มีราคาปิดที่ 48 บาท, PE 7.28 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.49 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.25 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dxPNIL

.

20. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,288 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 9 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 TPIPP มีราคาปิดที่ 4.32 บาท, PE 7.86 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.31 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.78 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

📌 XD วันที่ 10 ก.ย. 2564

.

21. EASTW : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,804 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 30 มิ.ย.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.18 บาท วันที่ขึ้น XD 10 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 EASTW มีราคาปิดที่ 10.1 บาท, PE 17.72 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.92 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.78 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3f7wlBq

.

22. LHFG : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,514 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 30 มิ.ย.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 10 ก.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 ก.ย. 64

– วันที่ 27/8/2564 LHFG มีราคาปิดที่ 1.11 บาท, PE 13.06 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.6 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.7 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Nu0p0

.

❗หมายเหตุ :

  1. ย้ำอีกครั้งครับ วันทื่ขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ใช่วันที่จ่ายปันผลนะครับ

2.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

  1. %ปันผลที่นำมาแสดง เป็น %ปันผลที่นำมาจาก set ซึ่งเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้อาจสูงกว่าความเป็นจริงที่จะได้

เช่น RATCH ประกาศจ่ายปันผล 1.15 บาท จากงวดดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2564 (1 ม.ค.2564 – 31 มิ.ย. 2564) ซึ่งการคำนวนปกติจากราคาตลาด ณ วันที่ 27/8/2564 %ปันผลที่จะได้รับ เท่ากับ 2.47% (1.15/46.5) เท่านั้น

แต่จากข้อมูล SET เท่ากับ 5.2% เพราะเป็นการคำนวนเงินปันผลในรอบเต็มปีที่ผ่านมา โดย RATCH มีปันผลในงวดก่อนหน้าที่ 1.25 บาทต่อหุ้น รวมปันผลแบบเต็มปี เท่ากับ 2.40 บาทต่อหุ้น ทำให้อัตราปันผลอยู่ที่ 5.2% (2.4/46.5)

.
.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

#ห้นปันผล

#หุ้นขึ้นXD

#การลงทุน
#iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *