เช็คผลตอบแทนราคา 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ประจำปี 2565

เช็คผลตอบแทนราคา 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า           ประจำปี 2565


แม้หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าปี 2565 ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะสร้างผลตอบแทนราคาในรอบปี ได้อย่างน่าผิดหวัง เพราะจากทั้ง 23 ตัว มีถึง 19 ตัว ที่ราคาปรับตัวลดลง โดยหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากสุด คือ CV ลดลงถึง 44%

.

มีเพียง 4 ตัว เท่านั้น ที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น คือ ETC (+32.4%), GULF (+20.8%), EA (+1.0%) และ WHAUP (+0.5%),

.

แต่ถึงกระนั้นหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า ก็ยังถูกมองว่าเป็นหุ้นในกลุ่ม Defensive Stock เพราะมีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการจ่ายปันผลที่ดีและอย่างต่อเนื่อง เพราะแม้ราคาหุ้นส่วนใหญ่ในปีนี้จะปรับตัวลดลง แต่เมื่อไปดูกำไรสุทธิในรอบ 9 เดือน ปี 2565 ยังปิดกำไรเกือบหมด และมีถึง 10 ตัวที่กำไรยังสามารปรับเพิ่มขึ้นด้วย

.

โพสนี้จึงมาสรุปผลตอบแทนราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ทั้ง 23 โรง ประจำปี 2565 ที่ผ่านมาว่า ใครบวกใครลบกันบ้าง

.

.

1. ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,781 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 3.92 บาท เพิ่มขึ้น 0.96 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 32.4% จาก 2.96 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 48.92เท่า, P/B เท่ากับ 3.04 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZS0nFS

.

2. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 648,257 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 55.25 บาท เพิ่มขึ้น 9.5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 20.8% จาก 45.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 71.59เท่า, P/B เท่ากับ 6.06 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.79%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

3. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 361,810 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 97 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 1% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 49.47เท่า, P/B เท่ากับ 9.89 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.31%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

4. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,683 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 4.1 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 0.5% จาก 4.08 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 33.9เท่า, P/B เท่ากับ 1.22 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

5. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 90,815 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 172.5 บาท ลดลง -3 บาท  หรือ ลดลง -1.7% จาก 175.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 23.4เท่า, P/B เท่ากับ 0.7 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

6. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 103,624 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 39.75 บาท ลดลง -0.75 บาท  หรือ ลดลง -1.9% จาก 40.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 3.29 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

7. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,983 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 16.4 บาท ลดลง -0.8 บาท  หรือ ลดลง -4.7% จาก 17.20 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 7.95เท่า, P/B เท่ากับ 0.97 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.96%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

8. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,981 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 42.75 บาท ลดลง -2.25 บาท  หรือ ลดลง -5% จาก 45.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 11.41เท่า, P/B เท่ากับ 0.87 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.90%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

9. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,633 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 5.25 บาท ลดลง -0.35 บาท  หรือ ลดลง -6.2% จาก 5.60 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 14.01เท่า, P/B เท่ากับ 3.18 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

10. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,070 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 4.56 บาท ลดลง -0.44 บาท  หรือ ลดลง -8.8% จาก 5.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 14.9เท่า, P/B เท่ากับ 1.45 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

11. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,955 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 2.34 บาท ลดลง -0.28 บาท  หรือ ลดลง -10.7% จาก 2.62 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.34เท่า, P/B เท่ากับ 0.77 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kqP4w1

.

12. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,658 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 10.2 บาท ลดลง -1.8 บาท  หรือ ลดลง -15% จาก 12.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 11.53เท่า, P/B เท่ากับ 1 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.12%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

.

13. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 205,840 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 73 บาท ลดลง -15.75 บาท  หรือ ลดลง -17.7% จาก 88.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 82.47เท่า, P/B เท่ากับ 1.92 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.04%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

14. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,560 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 3.4 บาท ลดลง -0.76 บาท  หรือ ลดลง -18.3% จาก 4.16 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.79เท่า, P/B เท่ากับ 0.92 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

15. SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,309 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 14.5 บาท ลดลง -3.9 บาท  หรือ ลดลง -21.2% จาก 18.40 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 6.8เท่า, P/B เท่ากับ 0.87 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.59%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Ktsw7T

.

16. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,489 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 10 บาท ลดลง -2.7 บาท  หรือ ลดลง -21.3% จาก 12.70 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.47เท่า, P/B เท่ากับ 1.59 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.10%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

17. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,632 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 4.84 บาท ลดลง -1.31 บาท  หรือ ลดลง -21.3% จาก 6.15 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 1.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.25%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Y9l7bd

.

18. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,475 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 2.7 บาท ลดลง -0.8 บาท  หรือ ลดลง -22.9% จาก 3.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 18.76เท่า, P/B เท่ากับ 1.93 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

19. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,935 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 4.22 บาท ลดลง -1.48 บาท  หรือ ลดลง -26% จาก 5.70 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 3.86เท่า, P/B เท่ากับ 1.03 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.90%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZMMmJ2

.

20. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,051 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 0.66 บาท ลดลง -0.29 บาท  หรือ ลดลง -30.5% จาก 0.95 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 18.06เท่า, P/B เท่ากับ 0.9 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

21. MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,093 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 4.4 บาท ลดลง -2.4 บาท  หรือ ลดลง -35.3% จาก 6.80 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 14.76เท่า, P/B เท่ากับ 0.47 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Wa4D6

.

22. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,989 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 7.45 บาท ลดลง -4.65 บาท  หรือ ลดลง -38.4% จาก 12.10 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 23.48เท่า, P/B เท่ากับ 0.99 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cA5bU4

.

23. CV : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,202 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 1.72 บาท ลดลง -1.36 บาท  หรือ ลดลง -44.2% จาก 3.08 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 24.91เท่า, P/B เท่ากับ 1.12 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.37%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZTZMTZ

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นโรงไฟฟ้า #กำไรสุทธิ #ไตรมาสที่3 #9เดือนปี65 #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *