26 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 1-3 มี.ค. ปี 2566 มีอัตราปันผลรอบนี้สูงเกือบ 7% (ณ ราคาวันที่ 24/02/2566)

26 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 1-3 มี.ค. ปี 2566 มีอัตราปันผลรอบนี้สูงเกือบ 7% (ณ ราคาวันที่ 24/02/2566)

สำหรับช่วงต้นเดือน มี.ค.2566 ที่จะถึงนี้ (วันที่ 1-3 มี.ค.66) มีหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ทั้งหมด 26 ตัว โดยอัตราปันผลรอบนี้สูงสุดเกือบ 7%

ซี่งจากหุ้นทั้งหมดในรอบนี้ แอดได้มีทำสรุป 9 อันดับหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ที่มีอัตราปันผลที่จ่ายในรอบนี้สูงสุดไว้แล้ว สามารถตามไปฟังวิเคราะห์ผลการดำเนินงานล่าสุด และข้อมูลรายละเอียดการจ่ายปันผลได้ที่

.

.

XD วันที่ 1 มี.ค.2566

.

1. BBGI : บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,110 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 1 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66

– วันที่ 24/2/2566 BBGI มีราคาปิดที่ 6.30 บาท, PE 446.18 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.88 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.79 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38DHNFJ

 . 

2. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 613,057 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 1 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 66

– วันที่ 24/2/2566 GULF มีราคาปิดที่ 52.25 บาท, PE 53.69 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.13 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.15 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

 . 

3. KDH : บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,842 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.75 บาท วันที่ขึ้น XD 1 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 66

– วันที่ 24/2/2566 KDH มีราคาปิดที่ 95.00 บาท, PE 22.72 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.79 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.79 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36pTbnR

 . 

4. LPN : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,311 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 1 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 เม.ย. 66

– วันที่ 24/2/2566 LPN มีราคาปิดที่ 4.34 บาท, PE 10.31 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.07 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.76 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qkEM0t

 . 

5. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,879 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.17 บาท วันที่ขึ้น XD 1 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 66

– วันที่ 24/2/2566 THANI มีราคาปิดที่ 4.04 บาท, PE 13.06 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.19 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.21 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twoBPy

 . 

XD วันที่ 2 มี.ค.2566

.

6. CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 100,000 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.75 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 66

– วันที่ 24/2/2566 CBG มีราคาปิดที่ 100.00 บาท, PE 43.74 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.49 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.75 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NOmfLP

 . 

7. HENG : บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,735 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.067 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 66

– วันที่ 24/2/2566 HENG มีราคาปิดที่ 3.08 บาท, PE 25.44 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.07 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.16 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3JGJHSY

 . 

8. IFS : บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,490 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.163 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 15 พ.ค. 66

– วันที่ 24/2/2566 IFS มีราคาปิดที่ 3.02 บาท, PE 9.5 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.41 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.41 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gBCU0t

 . 

9. INSET : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,731 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66

– วันที่ 24/2/2566 INSET มีราคาปิดที่ 3.64 บาท, PE 25.88 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.42 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.37 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3K176i3

 . 

10. KSL : บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,877 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 พ.ย.2564 – 31 ต.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.07 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 มี.ค. 66

– วันที่ 24/2/2566 KSL มีราคาปิดที่ 3.60 บาท, PE 12.02 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.61 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.94 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/383WkY2

 . 

11. MBAX : บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,046 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.38 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 2 พ.ค. 66

– วันที่ 24/2/2566 MBAX มีราคาปิดที่ 5.45 บาท, PE 8.53 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 9.26 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.97 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3r7KpBT

 . 

12. PHOL : บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 624 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 24/2/2566 PHOL มีราคาปิดที่ 3.08 บาท, PE 11.54 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.49 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.9 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2W9oTzV

 . 

13. PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,653 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.28 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 16 พ.ค. 66

– วันที่ 24/2/2566 PM มีราคาปิดที่ 9.45 บาท, PE 18.45 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.53 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.96 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2XdpU7E

 . 

14. PT : บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,030 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.35 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 24/2/2566 PT มีราคาปิดที่ 7.15 บาท, PE 12.47 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.8 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.9 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2VMhtT1

 . 

15. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 928,297 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.7 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 66

– วันที่ 24/2/2566 PTT มีราคาปิดที่ 32.50 บาท, PE 10.18 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.2 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.15 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

 . 

.

XD วันที่ 2 มี.ค.2566 (ต่อ)

.

16. SNC : บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,216 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 66

– วันที่ 24/2/2566 SNC มีราคาปิดที่ 14.40 บาท, PE 7.17 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.29 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.78 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YU1IYz

 . 

17. SPVI : บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,080 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.175 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 เม.ย. 66

– วันที่ 24/2/2566 SPVI มีราคาปิดที่ 5.20 บาท, PE 16.43 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.37 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.37 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MBx7wE

 . 

18. TASCO : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,252 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 เม.ย. 66

– วันที่ 24/2/2566 TASCO มีราคาปิดที่ 19.80 บาท, PE 13.21 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.41 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.05 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YU86PD

 . 

19. TFM : บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,825 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 เม.ย. 66

– วันที่ 24/2/2566 TFM มีราคาปิดที่ 9.65 บาท, PE 44.05 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.32 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.83 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36le1UM

 . 

20. XO : บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,575 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.21 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 66

– วันที่ 24/2/2566 XO มีราคาปิดที่ 13.10 บาท, PE 16.39 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.02 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.6 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tcPTds

 . 

XD วันที่ 3 มี.ค.2566

.

21. DRT : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,054 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.26 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 66

– วันที่ 24/2/2566 DRT มีราคาปิดที่ 8.25 บาท, PE 11.28 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.06 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.15 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2St4RPh

 . 

22. MST : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,736 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.61 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 เม.ย. 66

– วันที่ 24/2/2566 MST มีราคาปิดที่ 11.80 บาท, PE 10.72 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.97 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.17 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3GD10TQ

 . 

23. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 75,872 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.44 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 66

– วันที่ 24/2/2566 TU มีราคาปิดที่ 15.90 บาท, PE 10.37 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.19 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.77 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rVXyfT

 . 

24. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,127 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 เม.ย. 66

– วันที่ 24/2/2566 BCP มีราคาปิดที่ 33.50 บาท, PE 3.64 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.69 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.99 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

 . 

25. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,350 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.16 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 เม.ย. 66

– วันที่ 24/2/2566 BCPG มีราคาปิดที่ 9.75 บาท, PE 10.78 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.65 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.64 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

 . 

26. CTW : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,268 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66

– วันที่ 24/2/2566 CTW มีราคาปิดที่ 5.70 บาท, PE 92.76 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.86 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.88 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38tBVvI

 . 

❗ หมายเหตุ :

1. ข้อมูลราคาตลาดในคลิปทั้ง 9 หุ้นเป็นข้อมูลวันที่ 22/02/2566

2. หน้าสรุปหุ้นปันผลทั้งหมดที่อยู่ในคลิปมีเพียง 23 ตัว แต่จากการ update ข้อมูลล่าสุดมีหุ้นเพิ่มเข้ามาใหม่ในวันที่ 3 มี.ค.อีก 6 ตัว

3. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

.

#หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นขึ้นXD #ฤดูกาลปันผล #วิเคราะห์หุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

website : https://iyom-bizinspiration.com/

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiratio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *