29 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 16-23 เม.ย. 2564

29 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 16-23 เม.ย. 2564

มากันอีกแล้วครับ กับรายชื่อหุ้นปันผลที่จ่อขึ้น XD กันในช่วง 16-23 เม.ย. นี้ รอบนี้มีถึง 29 ตัว ที่มาให้เพื่อน ๆ ลองส่งอและทำการบ้านเพิ่มเติม ในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์นี้กันนะครับ

.

ส่วนหุ้นปันผลที่น่าสนใจในรอบนี้ เช่น

GC : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 16 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 GC มีราคาปิดที่ 7.75 บาท, PE 11.4 เท่า และอัตราปันผล 7.44 %

.

KGI : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 16 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 KGI มีราคาปิดที่ 4.6 บาท, PE 16.14 เท่า และอัตราปันผล 5.41 %

.

AIT : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.25 บาท วันที่ขึ้น XD 20 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 AIT มีราคาปิดที่ 22 บาท, PE 11.51 เท่า และอัตราปันผล 6.79 %

.

TMT : บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 30 เม.ย. 64

วันที่ 9/4/2564 TMT มีราคาปิดที่ 9.85 บาท, PE 15.95 เท่า และอัตราปันผล 5.08 %

.

PCSGH : บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 20 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 PCSGH มีราคาปิดที่ 5.25 บาท, PE 31.55 เท่า และอัตราปันผล 4.85 %

.

วันที่ 16 เม.ย.2564

.

1. FTE : บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 16 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 30 เม.ย. 64

วันที่ 9/4/2564 FTE มีราคาปิดที่ 1.8 บาท, PE 17.84 เท่า และอัตราปันผล 3.33 %

.

2. GC : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 16 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 GC มีราคาปิดที่ 7.75 บาท, PE 11.4 เท่า และอัตราปันผล 7.44 %

.

3. KGI : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 16 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 KGI มีราคาปิดที่ 4.6 บาท, PE 16.14 เท่า และอัตราปันผล 5.41 %

.

วันที่ 19 เม.ย.2564

.

4. KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.88 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 KTC มีราคาปิดที่ 78.5 บาท, PE 37.96 เท่า และอัตราปันผล 1.14 %

.

5. SFLEX : บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.045 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 SFLEX มีราคาปิดที่ 5.9 บาท, PE 33.88 เท่า และอัตราปันผล 1.43 %

.

6. TMT : บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 30 เม.ย. 64

วันที่ 9/4/2564 TMT มีราคาปิดที่ 9.85 บาท, PE 15.95 เท่า และอัตราปันผล 5.08 %

.

วันที่ 20 เม.ย.2564

.

7. AIT : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.25 บาท วันที่ขึ้น XD 20 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 AIT มีราคาปิดที่ 22 บาท, PE 11.51 เท่า และอัตราปันผล 6.79 %

.

8. AUCT : บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.23 บาท วันที่ขึ้น XD 20 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 AUCT มีราคาปิดที่ 10.2 บาท, PE 24.61 เท่า และอัตราปันผล 4.02 %

.

9. J : บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 20 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 J มีราคาปิดที่ 3.42 บาท, PE 48.1 เท่า และอัตราปันผล 0.84 %

.

10. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.24 บาท วันที่ขึ้น XD 20 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 JMART มีราคาปิดที่ 42.25 บาท, PE 48.95 เท่า และอัตราปันผล 1.59 %

.

วันที่ 20 เม.ย.2564

.

11. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.41 บาท วันที่ขึ้น XD 20 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 JMT มีราคาปิดที่ 44.5 บาท, PE 42.34 เท่า และอัตราปันผล 1.83 %

.

12. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 2.5 บาท วันที่ขึ้น XD 20 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 KBANK มีราคาปิดที่ 143 บาท, PE 11.49 เท่า และอัตราปันผล 1.75 %

.

13. PCSGH : บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 20 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 PCSGH มีราคาปิดที่ 5.25 บาท, PE 31.55 เท่า และอัตราปันผล 4.85 %

.

14. SAMCO : บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 20 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 SAMCO มีราคาปิดที่ 1.6 บาท, PE 25.32 เท่า และอัตราปันผล 1.88 %

.

15. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 2.3 บาท วันที่ขึ้น XD 20 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 SCB มีราคาปิดที่ 109.5 บาท, PE 13.68 เท่า และอัตราปันผล 2.1 %

.

16. TOG : บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 20 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 TOG มีราคาปิดที่ 4.66 บาท, PE 32.14 เท่า และอัตราปันผล 2.58 %

.

วันที่ 21 เม.ย.2564

.

17. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 2.5 บาท วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 BBL มีราคาปิดที่ 125.5 บาท, PE 13.94 เท่า และอัตราปันผล 1.99 %

.

18. BGC : บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 BGC มีราคาปิดที่ 10 บาท, PE 13.45 เท่า และอัตราปันผล 4.6 %

.

19. CIMBT : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.005 บาท วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 CIMBT มีราคาปิดที่ 0.88 บาท, PE 23.74 เท่า และอัตราปันผล 0.56 %

.

20. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.275 บาท วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 KTB มีราคาปิดที่ 11.7 บาท, PE 9.78 เท่า และอัตราปันผล 2.33 %

.

.

วันที่ 21 เม.ย.2564

.

21. MBAX : บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.56 บาท วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 MBAX มีราคาปิดที่ 7.9 บาท, PE 8.61 เท่า และอัตราปันผล 11.28 %

.

22. SO : บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.022 บาท และปันผลเป็นหุ้น 5:1 วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 SO มีราคาปิดที่ 10.9 บาท, PE 24.21 เท่า และอัตราปันผล 1.61 %

.

23. TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 TIPCO มีราคาปิดที่ 10.9 บาท, PE 10.92 เท่า และอัตราปันผล 8.62 %

.

วันที่ 22 เม.ย.2564

.

24. AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 22 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 AMATA มีราคาปิดที่ 17.9 บาท, PE 18.66 เท่า และอัตราปันผล 1.63 %

.

25. HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 22 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 HMPRO มีราคาปิดที่ 14.4 บาท, PE 36.74 เท่า และอัตราปันผล 2.08 %

.

26. MICRO : บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.055 บาท วันที่ขึ้น XD 22 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 MICRO มีราคาปิดที่ 9.05 บาท, PE 62.64 เท่า และอัตราปันผล 0.62 %

.

27. NER : บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 22 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 NER มีราคาปิดที่ 5.35 บาท, PE 10.06 เท่า และอัตราปันผล 3.93 %

.

28. TPLAS : บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 22 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 TPLAS มีราคาปิดที่ 2.08 บาท, PE 16.23 เท่า และอัตราปันผล 4.76 %

.

29. YGG : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.115 บาท วันที่ขึ้น XD 22 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 9/4/2564 YGG มีราคาปิดที่ 23.7 บาท, PE 75.41 เท่า และอัตราปันผล 0.74 %

.

📌 ! ฝากให้คิด !

หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ส่วนใหญ่ราคาจะปรับตัวลดลง ไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะความต้องการหุ้นนั้นลดลง จากที่ไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน

.

❗หมายเหตุ :

1.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

2. โปรดระวังการดู %ปันผล ของบริษัทที่มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ซึ่ง %ปันผลที่นำมาจาก set นั้นเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้อาจสูงกว่าความเป็นจริงที่จะได้

เช่น GC ประกาศจ่ายปันผล 0.40บาท จากงวดดำเนินงานครึ่งปี 2563 (1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563) ซึ่งจากการคำนวนปกติ %ปันผลที่จะได้รับ เท่ากับ 5.16% เท่านั้น แต่จากข้อมูล SET เท่ากับ 7.4% จากการรวมปันผลระหว่างกาลก่อนหน้าที่ 0.18 บาท รวมปันผลทั้งปี 0.58 (0.58/7.75 = 7.4%)

.
.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
blockdit : https://www.blockdit.com/iyombizinspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *