30 หุ้น กลุ่ม SETHD กำไรสุทธ Q3 และ 9 เดือน ปี 66 เช็คอัตราปันผลล่าสุด และผลตอบแทนราคาปี 66

30 หุ้น กลุ่ม SETHD กำไรสุทธ Q3 และ 9 เดือน ปี 66 เช็คอัตราปันผลล่าสุด และผลตอบแทนราคาปี 66

โดยกำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 3 ปี 66 ของทั้ง 30 หุ้น SETHD เท่ากับ 94,876 ลบ. ลดลง 1,250 ลบ. หรือลดลง -1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 96,124 ลบ. ในขณะที่กำไรสุทธิ 9 เดือนปี 66 รวมเท่ากับ 2.72 แสน ลบ. ลดลง 69,000 ลบ. หรือลดลง -20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 3.41 แสน ลบ.

.

ในขณะที่หุ้นที่กำไรสุทธิ 9 เดือนปี 66 เพิ่มขึ้นมากสุด 5 อันดับแรกคือ

.

1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 63,702 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2566 เท่ากับ 5,854.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 2,946.45 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 18/12/2566 อยู่ที่ 121.00 บาท ลดลง -29.86% จากต้นปี 66 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 22.54 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.51 เท่า และ อัตราปันผลที่ 5.42%

2. SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,841 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2566 เท่ากับ 4,760.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 2,488.42 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 18/12/2566 อยู่ที่ 1.69 บาท ลดลง -3.98% จากต้นปี 66 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 4.44 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.59 เท่า และ อัตราปันผลที่ 8.11%

3. WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 78,471 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2566 เท่ากับ 2,011.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 1,204.27 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 18/12/2566 อยู่ที่ 5.25 บาท เพิ่มขึ้น 28.68% จากต้นปี 66 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 17.48 เท่า, P/B อยู่ที่ 2.45 เท่า และ อัตราปันผลที่ 3.10%

4. TASCO : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,412 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2566 เท่ากับ 2,073.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 1,312.62 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 18/12/2566 อยู่ที่ 16.10 บาท ลดลง -4.73% จากต้นปี 66 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.4 เท่า, P/B อยู่ที่ 1.53 เท่า และ อัตราปันผลที่ 7.81%

5. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 166,609 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2566 เท่ากับ 13,595.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 10,347.87 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 18/12/2566 อยู่ที่ 1.72 บาท เพิ่มขึ้น 21.99% จากต้นปี 66 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.15 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.74 เท่า และ อัตราปันผลที่ 4.31%

.

ส่วนหุ้นที่ทำกำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 66 ลดลงมากสุด 5 อันดับแรก คือ

.

1. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,232 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ 9 เดือน ปี 2566 เท่ากับ -613.01 ล้านบาท ลดลง -148.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 1,278.02 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 18/12/2566 อยู่ที่ 22.80 บาท ลดลง -44.05% จากต้นปี 66 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 189.45 เท่า, P/B อยู่ที่ 1.85 เท่า และ อัตราปันผลที่ 4.92%

2. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 178,253 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ -5,328.42 ล้านบาท ลดลง -143.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 12,157.91 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 18/12/2566 อยู่ที่ 20.70 บาท ลดลง -16.53% จากต้นปี 66 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 50.15 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.71 เท่า และ อัตราปันผลที่ 3.80%

3. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,579 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ -12.32 ล้านบาท ลดลง -100.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 3,807.03 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 18/12/2566 อยู่ที่ 14.70 บาท ลดลง -30.33% จากต้นปี 66 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.88 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.44 เท่า และ อัตราปันผลที่ 13.79%

4. IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 145,978 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 1,629.99 ล้านบาท ลดลง -96.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 42,484.87 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 18/12/2566 อยู่ที่ 26.00 บาท ลดลง -36.20% จากต้นปี 66 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.77 เท่า และ อัตราปันผลที่ 6.21%

5. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,067 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 2,073.58 ล้านบาท ลดลง -90.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 22,008.77 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 18/12/2566 อยู่ที่ 21.80 บาท ลดลง -29.11% จากต้นปี 66 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 1.72 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.4 เท่า และ อัตราปันผลที่ 31.67%

.

ไปลองเช็คทั้ง 30 หุ้น กลุ่ม SETHD ว่ามีผลการดำเนินงานทั้ง Q3 และ 9 เดือนปี 66 เป็นอย่างไร และไปเช็คอัตราปันผลล่าสุดและผลตอบแทนราคาปี 2566

.

.

.

❗ หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นปันผลสูง #หุ้นพื้นฐานดี #หุ้นsethd #ราคาหุ้น #หุ้นน่าลงทุนปี66 #การลงทุน #iYomBizInspiration

————————————–

ติดตาม iYom Biz Inspiration ในช่องทางอื่นๆ

Youtube : https://www.youtube.com/@iYomStocks

TikTok : https://www.tiktok.com/@iyom_bizinspiration

Facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Website : http://iyom-bizinspiration.com

Blockdit : https://www.blockdit.com/iyombizinspiration

และอย่าลืมกดติดตาม subscribe เพื่อไม่พลาด Content ดี เกี่ยวกับหุ้นและการลงทุนนะครับ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *