สำรวจราคาหุ้น และอัตราปันผล 30 หุ้น กลุ่ม SETHD ก่อนเข้าฤดูกาลปันผล ณ วันที่ 06/2/2566 เทียบกับสิ้นปี 2565

สำรวจราคาหุ้น และอัตราปันผล 30 หุ้น กลุ่ม SETHD ก่อนเข้าฤดูกาลปันผล ณ วันที่ 06/2/2566 เทียบกับสิ้นปี 2565

หุ้นในกลุ่ม SETHD เป็นกลุ่มที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก เป็นการรวมของหุ้นใหญ่ ฐานะมั่นคง ผลการดำเนินงานดี และจ่ายปันผลในระดับสูง

.

โพสนี้จึงได้สำรวจราคาหุ้น และอัตราปันผล ณ วันที่ 6/02/2566 เทียบกับสิ้นปี 2565 ที่ผ่านมา ทั้ง 30 หุ้น เพื่อเป็นตรวจเช็คว่าราคาหุ้นตัวไหน ปรับขึ้นหรือปรับลง และไปดูอัตราปันผล ก่อนจะเข้าฤดูกาลปันผล ที่แต่ละหุ้นน่าจะมีการเริ่มประกาศวันขึ้้น XD เร็วๆ นี้แล้ว

.

.

1. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,909 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 63.25 บาท เพิ่มขึ้น 11.75 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 22.8% จาก 51.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 52.48เท่า, P/B เท่ากับ 2.14 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

2. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 77,583 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 56.50 บาท เพิ่มขึ้น 7.75 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 15.9% จาก 48.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 17.61เท่า, P/B เท่ากับ 3.17 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.12%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

3. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 307,324 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 161.00 บาท เพิ่มขึ้น 13 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 8.8% จาก 148.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 10.96เท่า, P/B เท่ากับ 0.6 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.17%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

4. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,120 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 3.92 บาท เพิ่มขึ้น 0.24 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 6.5% จาก 3.68 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 10.01เท่า, P/B เท่ากับ 5.94 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.10%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

5. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 53,117 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 21.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.8 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 3.9% จาก 20.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 10.12เท่า, P/B เท่ากับ 4.36 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.58%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

6. TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 82,466 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 103.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 3.8% จาก 99.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 11.44เท่า, P/B เท่ากับ 2.01 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.04%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Rc4db

.

7. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 140,326 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 1.45 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 2.8% จาก 1.41 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 10.67เท่า, P/B เท่ากับ 0.65 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.62%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w89dJv

.

8. QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,286 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 2.36 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 2.6% จาก 2.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 11.31เท่า, P/B เท่ากับ 0.93 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.20%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oJioNN

.

9. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,122 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 11.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.2 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 1.7% จาก 11.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 6.49เท่า, P/B เท่ากับ 1.04 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.17%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

10. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,263 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 43.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 1.2% จาก 42.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 7.64เท่า, P/B เท่ากับ 0.67 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jnOcbb

.

.

11. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 585,919 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 197.00 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 1% จาก 195.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 22.97เท่า, P/B เท่ากับ 7.5 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.87%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

12. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 84,856 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 28.25 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง จาก 28.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 34.66เท่า, P/B เท่ากับ 4.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.86%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

.

13. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,981 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 42.75 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง  จาก 42.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 11.41เท่า, P/B เท่ากับ 0.87 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

14. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 90,815 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 172.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง  จาก 172.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 23.4เท่า, P/B เท่ากับ 0.7 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

15. SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,264 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 24.20 บาท ลดลง -0.1 บาท  หรือ ลดลง -0.4% จาก 24.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 5.32เท่า, P/B เท่ากับ 1.06 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38DPPvC

.

16. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 117,705 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 9.85 บาท ลดลง -0.05 บาท  หรือ ลดลง -0.5% จาก 9.90 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 14.13เท่า, P/B เท่ากับ 2.37 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

.

17. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,332 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 4.12 บาท ลดลง -0.04 บาท  หรือ ลดลง -1% จาก 4.16 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 12.59เท่า, P/B เท่ากับ 1.94 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twoBPy

.

18. BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 109,291 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 8.30 บาท ลดลง -0.1 บาท  หรือ ลดลง -1.2% จาก 8.40 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 37.99เท่า, P/B เท่ากับ 1.78 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lo658V

.

19. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 935,438 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 32.75 บาท ลดลง -0.5 บาท  หรือ ลดลง -1.5% จาก 33.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 9.28เท่า, P/B เท่ากับ 0.87 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

20. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 243,183 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 17.40 บาท ลดลง -0.3 บาท  หรือ ลดลง -1.7% จาก 17.70 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 7.97เท่า, P/B เท่ากับ 0.67 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

.

21. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 403,200 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 336.00 บาท ลดลง -6 บาท  หรือ ลดลง -1.8% จาก 342.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 13.65เท่า, P/B เท่ากับ 1.02 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.37%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

22. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,077 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 10.00 บาท ลดลง -0.2 บาท  หรือ ลดลง -2% จาก 10.20 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 11.31เท่า, P/B เท่ากับ 0.98 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

23. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,713 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 11.70 บาท ลดลง -0.4 บาท  หรือ ลดลง -3.3% จาก 12.10 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 8.09เท่า, P/B เท่ากับ 1.76 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.50%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

24. WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 58,592 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 3.92 บาท ลดลง -0.16 บาท  หรือ ลดลง -3.9% จาก 4.08 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 18.09เท่า, P/B เท่ากับ 1.94 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3drZTtY

.

25. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 77,303 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 16.20 บาท ลดลง -0.7 บาท  หรือ ลดลง -4.1% จาก 16.90 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 9.63เท่า, P/B เท่ากับ 1.24 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.90%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rVXyfT

.

26. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 203,225 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 23.60 บาท ลดลง -1.2 บาท  หรือ ลดลง -4.8% จาก 24.80 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 10.46เท่า, P/B เท่ากับ 0.77 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rW1xZT

.

27. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,235 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 4.98 บาท ลดลง -0.27 บาท  หรือ ลดลง -5.1% จาก 5.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 13.29เท่า, P/B เท่ากับ 3.02 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.60%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

28. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 233,287 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 72.75 บาท ลดลง -4.5 บาท  หรือ ลดลง -5.8% จาก 77.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 22.73เท่า, P/B เท่ากับ 6.2 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.84%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

29. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 651,078 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 164.00 บาท ลดลง -12.5 บาท  หรือ ลดลง -7.1% จาก 176.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 9.87เท่า, P/B เท่ากับ 1.32 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.57%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

30. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 58,002 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 6/2/2566 ปิดที่ 68.50 บาท ลดลง -5.25 บาท  หรือ ลดลง -7.1% จาก 73.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 7.08เท่า, P/B เท่ากับ 1.08 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.32%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

.

#หุ้นSETHD #หุ้นน่าสนใจ #หุ้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #ตลาดหุ้นไทย #การลงทุน #ผลการดำเนินงาน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

website : https://iyom-bizinspiration.com/

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *