32 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 7-8 มี.ค. ปี 2566 มีอัตราปันผลรอบนี้สูงเกือบ 6% (ณ ราคาวันที่ 28/02/2566)

32 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 7-8 มี.ค. ปี 2566 มีอัตราปันผลรอบนี้สูงเกือบ 6% (ณ ราคาวันที่ 28/02/2566)

ตามมาติดๆ กับหุ้นที่กำลังจะขึ้น XD วันที่ 7-8 มี.ค. ที่จะถึงนี้ ซึ่งรอบนี้ มีหุ้นทั้งหมด 32 ตัว และยังมีอัตราปันผลที่จ่ายในรอบนี้่ เทียบกับราคาวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา สูงสุดเกือบ 6%

.

และจากหุ้นทั้งหมดในรอบนี้ แอดได้คัดมา 10 อันดับหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ที่มีอัตราปันผลที่จ่ายในรอบนี้สูงสุดไว้แล้ว สามารถตามไปดูว่ามีหุ้นอะไรบ้าง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานล่าสุด และข้อมูลรายละเอียดการจ่ายปันผลได้ที่

.

.

XD วันที่ 7 มี.ค.2566

.

1. AMANAH : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,186 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 7 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 2 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 AMANAH มีราคาปิดที่ 4.04 บาท, PE 13.51 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.95 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL09pw

 . 

2. BIZ : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,643 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 7 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 เม.ย. 66

– วันที่ 28/2/2566 BIZ มีราคาปิดที่ 4.40 บาท, PE 19.81 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.59 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.55 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w4s2i2

 . 

3. DMT : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,947 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.38 บาท วันที่ขึ้น XD 7 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 มี.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 DMT มีราคาปิดที่ 13.50 บาท, PE 20.43 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 8.37 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.81 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xEOSNh

 . 

4. GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,297 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 7 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 66

– วันที่ 28/2/2566 GFPT มีราคาปิดที่ 12.20 บาท, PE 7.48 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.61 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.64 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3bThqKL

 . 

5. SA : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,826 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 7 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 SA มีราคาปิดที่ 7.40 บาท, PE 56.62 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.65 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.68 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35Wv6nL

 . 

XD วันที่ 8 มี.ค.2566

.

6. 2S : บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,815 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 2S มีราคาปิดที่ 3.30 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.02 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.06 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tFVVVE

 . 

7. AMA : บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,978 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 15 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 AMA มีราคาปิดที่ 5.75 บาท, PE 6.44 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.84 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.35 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/30s9JYM

 . 

8. ARIP : บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 531 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.022 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 เม.ย. 66

– วันที่ 28/2/2566 ARIP มีราคาปิดที่ 1.14 บาท, PE 43.89 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.82 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.89 %

#N/A

 . 

9. ASN : บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 610 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.027 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 เม.ย. 66

– วันที่ 28/2/2566 ASN มีราคาปิดที่ 3.26 บาท, PE 118.07 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.78 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.82 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Hw0yq2

 . 

10. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 444,976 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 เม.ย. 66

– วันที่ 28/2/2566 BDMS มีราคาปิดที่ 28.00 บาท, PE 35.3 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.11 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.07 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

 . 

11. BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 141,386 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 BEM มีราคาปิดที่ 9.25 บาท, PE 58.03 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.33 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.3 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3c4smFE

 . 

12. BROCK : บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,825 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 BROCK มีราคาปิดที่ 1.78 บาท, PE 76.43 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.56 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.56 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2N3e7XT

 . 

13. BUI : บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 573 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาทและปันผลเป็นหุ้น 10 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 BUI มีราคาปิดที่ 19.10 บาท, PE 9.53 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.5 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.62 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kQ3XIz

 . 

14. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 73,200 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.75 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 COM7 มีราคาปิดที่ 30.50 บาท, PE 23.95 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.4 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.46 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tvdBlQ

 . 

15. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 315,282 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 1.15 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 CPN มีราคาปิดที่ 70.25 บาท, PE 29.19 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.62 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.64 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

 . 

.

XD วันที่ 8 มี.ค.2566 (ต่อ)

.

16. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,601 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.007 บาทและปันผลเป็นหุ้น 16 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 DOHOME มีราคาปิดที่ 15.00 บาท, PE 56.33 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.12 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.05 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

 . 

17. ITNS : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 999 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 ITNS มีราคาปิดที่ 4.54 บาท, PE 18.07 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.61 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.64 %

#N/A

 . 

18. KIAT : บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,483 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.02 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 เม.ย. 66

– วันที่ 28/2/2566 KIAT มีราคาปิดที่ 0.48 บาท, PE 16.34 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.25 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.17 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39xEOg5

 . 

19. MEGA : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,106 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.85 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 เม.ย. 66

– วันที่ 28/2/2566 MEGA มีราคาปิดที่ 46.00 บาท, PE 17.89 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.46 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.85 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36sBgJG

 . 

20. NDR : บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 784 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.02 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 66

– วันที่ 28/2/2566 NDR มีราคาปิดที่ 2.26 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.88 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.88 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33X5jLE

 . 

21. NKI : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,467 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาทและปันผลเป็นหุ้น 36 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 NKI มีราคาปิดที่ 40.75 บาท, PE 59.05 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.48 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.45 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38qGxCu

 . 

22. OGC : บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 539 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.57 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 OGC มีราคาปิดที่ 25.25 บาท, PE 26.52 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.24 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.26 %

 . 

23. SAF : บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 552 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.035 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 SAF มีราคาปิดที่ 1.84 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.9 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.9 %

 . 

24. SAT : บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,759 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.12 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 SAT มีราคาปิดที่ 20.60 บาท, PE 9.32 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.21 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.44 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bWZA9g

 . 

25. SFT : บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,156 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.07 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 SFT มีราคาปิดที่ 4.90 บาท, PE 34.19 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.43 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.43 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pEN19I

 . 

26. SONIC : บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,142 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.11 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 SONIC มีราคาปิดที่ 2.82 บาท, PE 6.96 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.87 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.9 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3r7Neli

 . 

27. TEAM : บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,224 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 TEAM มีราคาปิดที่ 8.20 บาท, PE 16.98 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.01 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.44 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3paLlCJ

 . 

28. TK : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,025 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.42 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 TK มีราคาปิดที่ 8.05 บาท, PE 10.97 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.22 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.22 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twot2w

 . 

29. TPIPL : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,569 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.07 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 TPIPL มีราคาปิดที่ 1.72 บาท, PE 4.65 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.85 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.07 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tmFwTP

 . 

30. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,064 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 11 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 TPIPP มีราคาปิดที่ 3.46 บาท, PE 10.33 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.1 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.87 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

 . 

31. TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,307 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 เม.ย. 66

– วันที่ 28/2/2566 TTW มีราคาปิดที่ 9.35 บาท, PE 12.57 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.52 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.21 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ltNiY7

 . 

32. WICE : บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,780 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.44 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 15 พ.ค. 66

– วันที่ 28/2/2566 WICE มีราคาปิดที่ 10.40 บาท, PE 12.21 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.24 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.23 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kjvSQY

 . 

❗ หมายเหตุ :

1. ข้อมูลราคาตลาดในคลิปทั้ง 10 หุ้นเป็นข้อมูลวันที่ 24/02/2566

2. หน้าสรุปหุ้นปันผลทั้งหมดที่อยู่ในคลิปมีเพียง 29 ตัว แต่จากการ update ข้อมูลล่าสุดมีหุ้นเพิ่มเข้ามาใหม่อีก 3 ตัว

3. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

.

#หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นขึ้นXD #ฤดูกาลปันผล #วิเคราะห์หุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

website : https://iyom-bizinspiration.com/

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *