34 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 18-22 เม.ย.65

34 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 18-22 เม.ย.65

ช่วงนี้เรากำลังเข้าสู่วันหยุดยาว ในเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ทำให้ตลาดหุ้นก็อาจไม่ได้คึกคักเท่าที่ควร เพราะหลายคนอาจะเก็บเงิน เก็บตังค์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปพักผ่อน กลับบ้าน ในช่วงวันหยุดยาวนี้
.
แต่ถึงอย่างนั้น หลังจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ในสัปดาห์ที่เปิดมาคือ 18-22 เม.ย. 65 ก็มีหุ้นปันผลที่เตรียมขึ้น XD ถึง 35 ตัวด้วยกัน
.
โพสนี้จึงจะมาสรุปให้ดูกันก่อนว่า หุ้นที่กำลังจะขึ้น XD ในช่วงนั้น มีออะไรบ้าง
.
(ข้อมูลเรียงลำดับตามวันขึ้น XD)
.

.

📣 XD วันที่ 18 เม.ย. 2565

.

1. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 382,646 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 2.75 บาท วันที่ขึ้น XD 18 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 KBANK มีราคาปิดที่ 161.5 บาท, PE 10.05 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.02 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.7 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

2. KGI : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,345 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.55 บาท วันที่ขึ้น XD 18 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 KGI มีราคาปิดที่ 6.7 บาท, PE 7.13 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 8.27 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 8.21 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nfzaTc

.

3. KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 156,634 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 18 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 KTC มีราคาปิดที่ 60.75 บาท, PE 26.75 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.63 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.65 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sODcpJ

.

4. PJW : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,129 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 18 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 PJW มีราคาปิดที่ 5.45 บาท, PE 18.46 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.23 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.47 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oRIiQT

.

5. SFLEX : บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,756 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.045 บาท วันที่ขึ้น XD 18 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 SFLEX มีราคาปิดที่ 4.58 บาท, PE 25.13 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.83 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.98 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xR3Hx5

.

6. TMT : บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,927 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.7 บาท วันที่ขึ้น XD 18 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 TMT มีราคาปิดที่ 11.4 บาท, PE 6.49 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 11.21 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.14 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rAuvy2

.

📣 XD วันที่ 19 เม.ย. 2565
.

7. AUCT : บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,225 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.28 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 AUCT มีราคาปิดที่ 9.5 บาท, PE 20.4 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.71 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.95 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3J7nwEQ

.

8. J : บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,692 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 J มีราคาปิดที่ 5.05 บาท, PE 29.07 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.67 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.59 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36VjgHY

.

9. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 84,775 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.06 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 JMART มีราคาปิดที่ 60.75 บาท, PE 34.36 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.41 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.74 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36zYSMQ

.

10. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 109,268 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.42 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 JMT มีราคาปิดที่ 79.75 บาท, PE 78.02 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.94 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.53 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3uKtFke

.

11. JP : บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,821 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.013 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 29 เม.ย. 65

– วันที่ 5/4/2565 JP มีราคาปิดที่ 6.2 บาท, PE 95.01 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.21 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.21 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3LN9eLw

.

12. NER : บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,589 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.36 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 NER มีราคาปิดที่ 7.15 บาท, PE 6.8 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.95 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.03 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YWN42I

.

13. PCSGH : บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,854 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 PCSGH มีราคาปิดที่ 5.15 บาท, PE 15.58 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.83 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.91 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rtrek9

.

.

📣 XD วันที่ 19 เม.ย. 2565 (ต่อ)

.

14. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,472 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.65 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 STA มีราคาปิดที่ 27 บาท, PE 2.62 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 15.37 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.41 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dL9fQJ

.

15. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 74,445 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.65 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 STGT มีราคาปิดที่ 26 บาท, PE 3.14 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 17.87 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.5 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/351eVlX

.

16. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,836 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.8 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 TCAP มีราคาปิดที่ 43.5 บาท, PE 8.63 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.9 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.14 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jnOcbb

.

17. TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,802 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.58 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 TIPCO มีราคาปิดที่ 9.95 บาท, PE 11.2 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.7 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.83 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3q8OfHq

.

18. TOG : บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,553 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.35 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 TOG มีราคาปิดที่ 9.6 บาท, PE 14.68 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.83 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.65 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3BHEqaq

.

19. TPS : บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,142 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 TPS มีราคาปิดที่ 3.4 บาท, PE 29.49 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.35 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.35 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36QJS0t

.

20. YUASA : บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,647 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.291 บาท วันที่ขึ้น XD 19 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 YUASA มีราคาปิดที่ 15.3 บาท, PE 16.86 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.89 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.9 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3K8iKbv

.

📣 XD วันที่ 20 เม.ย. 2565
.

21. HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 213,049 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 20 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 HMPRO มีราคาปิดที่ 16.2 บาท, PE 39.16 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.23 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra6AEy

.

22. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 191,472 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.418 บาท วันที่ขึ้น XD 20 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 KTB มีราคาปิดที่ 13.7 บาท, PE 8.94 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.03 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.05 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

23. SO : บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,924 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.022 บาทและปันผลเป็นหุ้น 5 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 20 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 SO มีราคาปิดที่ 21.3 บาท, PE 47.09 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.04 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.1 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3uct4cT

.

24. TPLAS : บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,080 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 20 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 TPLAS มีราคาปิดที่ 4 บาท, PE 31.85 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.69 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.5 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3KhkkI3

.


.

📣 XD วันที่ 21 เม.ย. 2565

.

25. AIT : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,582 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 AIT มีราคาปิดที่ 7.35 บาท, PE 14.38 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.91 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.08 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/390HDV5

.

26. AMATAV : บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,153 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 AMATAV มีราคาปิดที่ 7.65 บาท, PE 10.42 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.65 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.65 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lEhVgU

.

27. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 264,375 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 2.5 บาท วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 BBL มีราคาปิดที่ 138.5 บาท, PE 9.97 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.55 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.81 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

28. BIZ : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,080 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.428 บาทและปันผลเป็นหุ้น 2 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 BIZ มีราคาปิดที่ 10.2 บาท, PE 9.71 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.64 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.19 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w4s2i2

.

29. CSP : บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,469 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 CSP มีราคาปิดที่ 2.96 บาท, PE 3.35 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 10.14 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.76 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nP4slS

.

30. MAJOR : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,267 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 MAJOR มีราคาปิดที่ 19.3 บาท, PE 10.98 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 8.25 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.11 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39LBKfB

.

31. MBAX : บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,065 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 MBAX มีราคาปิดที่ 5.55 บาท, PE 17.07 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.41 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.41 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3r7KpBT

.

32. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 127,542 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.038 บาท วันที่ขึ้น XD 21 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 11 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 TTB มีราคาปิดที่ 1.32 บาท, PE 12.18 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.88 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.88 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w89dJv

.

📣 XD วันที่ 22 เม.ย. 2565
.

33. CIMBT : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,947 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาท วันที่ขึ้น XD 22 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 CIMBT มีราคาปิดที่ 0.86 บาท, PE 12.27 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.18 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.16 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2R1EWNK

.

34. SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,694 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 22 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 พ.ค. 65

– วันที่ 5/4/2565 SKR มีราคาปิดที่ 13.9 บาท, PE 20.5 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.86 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.86 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fAsEV4

.

📌 ! ฝากให้คิด !
หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ราคาจะปรับตัวลดลง (ส่วนใหญ่จจะปรับตัวลดลงประมาณอัตราปันผลที่ได้รับ) จากความต้องการหุ้นนั้นลดลง เนืองจากไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน
.
❗หมายเหตุ :
1. ย้ำอีกครั้งครับ วันทื่ขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ใช่วันที่จ่ายปันผลนะครับ
2.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ
3.%ปันผลที่นำมาแสดง เป็น %ปันผลที่นำมาจากเว็ปตลาดหลักทรัพย์ (set.or.th) ซึ่งเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้ไม่ตรงกับอัตราปันผ่ที่จะได้ในรอบนี้
..
Reference– https://www.set.or.th /.
#ห้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #การลงทุน #iYomBizInspiration
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.comfacebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspirationyoutube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *