51 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 25-29 เม.ย. 2565

51 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 25-29 เม.ย. 2565

หลังจากหยุดสงกรานต์กันไป หุ้นที่กำลังจะขึ้น XD ก็ยังต่อแถวเข้าคิวมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จะเป็นการสำรวจหุ้นที่กำลังจะขึ้น XD ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เม.ย. หรือวันที่ 25-29 เม.ย. 2565
.
ซึ่งรอบนี้มีจำนวนถึง 51 หุ้น ด้วยกัน จะมีหุ้นอะไรบ้างนั้น ลองไปดูกันครับ
.
(ข้อมูลเรียงลำดับตามวันขึ้น XD)
.

.

📣 XD วันที่ 25 เม.ย. 2565

.

1. AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,645 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 25 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 11 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 AMATA มีราคาปิดที่ 22.3 บาท, PE 18.29 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.83 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.35 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qeJFJE

.

2. JR : บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,624 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.14 บาท วันที่ขึ้น XD 25 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 JR มีราคาปิดที่ 7.4 บาท, PE 25.92 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.9 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.89 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3uOlohs

.

3. KWC : บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,602 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 9.5 บาท วันที่ขึ้น XD 25 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 KWC มีราคาปิดที่ 267 บาท, PE 17.23 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.61 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.56 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xKITXz

.

4. PDG : บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,112 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาทและปันผลเป็นหุ้น 10 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 25 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 PDG มีราคาปิดที่ 4.12 บาท, PE 20.14 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.37 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.94 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3muUBjA

.

5. TM : บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,090 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.085 บาท วันที่ขึ้น XD 25 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 TM มีราคาปิดที่ 3.54 บาท, PE 35.75 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.46 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.4 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rxvWzi

.

📣 XD วันที่ 26 เม.ย. 2565
.

6. APCO : บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,300 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.123 บาท วันที่ขึ้น XD 26 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 APCO มีราคาปิดที่ 5.5 บาท, PE 48.04 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.2 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.24 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ryeCsR

.

7. IHL : บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,241 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 26 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 IHL มีราคาปิดที่ 3.78 บาท, PE 15.92 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.29 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.65 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xqL6qY

.

8. III : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,690 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 26 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 III มีราคาปิดที่ 14 บาท, PE 23.03 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.77 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.14 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3euipSz

.

9. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,400 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 26 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 11 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 RBF มีราคาปิดที่ 15.7 บาท, PE 74.74 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.97 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.96 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MpLJie

.

10. SAMCO : บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,085 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 26 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 SAMCO มีราคาปิดที่ 1.69 บาท, PE 25.74 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.35 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.37 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3EfUmkL

.

.

📣 XD วันที่ 27 เม.ย. 2565

.

11. ADB : บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,198 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 ADB มีราคาปิดที่ 1.65 บาท, PE 15.83 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.36 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.03 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sy69s3

.

12. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,315 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 EP มีราคาปิดที่ 5.7 บาท, PE 5.27 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.46 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.39 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZMMmJ2

.

13. LHFG : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,022 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 LHFG มีราคาปิดที่ 1.37 บาท, PE 20.97 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.91 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.73 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Nu0p0

.

14. MENA : บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,226 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 MENA มีราคาปิดที่ 1.67 บาท, PE 37.69 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.8 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.8 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3K2znFK

.

15. PDJ : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,596 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 PDJ มีราคาปิดที่ 2.96 บาท, PE 11.55 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.38 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.38 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3zOhWTN

.

16. SAK : บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,759 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.116 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 SAK มีราคาปิดที่ 8.95 บาท, PE 30.88 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.3 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.3 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/382TZwJ

.

17. SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,219 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.75 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 SPALI มีราคาปิดที่ 22.5 บาท, PE 6.2 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.58 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.33 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38DPPvC

.

18. SUN : บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,870 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.115 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 SUN มีราคาปิดที่ 6 บาท, PE 18.53 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.17 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.92 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3q3QsVy

.

19. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,172 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.056 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 TPCH มีราคาปิดที่ 10.4 บาท, PE 30.81 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.77 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.54 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cA5bU4

.

.

📣 XD วันที่ 28 เม.ย. 2565

.

20. AWC : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 156,802 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.011 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 AWC มีราคาปิดที่ 4.9 บาท, PE 182.01 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.22 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.22 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f25Ejt

.

21. BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,400 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 BEC มีราคาปิดที่ 16.2 บาท, PE 42.53 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.52 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.54 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dFil1b

.

22. BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 142,277 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.51 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 BJC มีราคาปิดที่ 35.5 บาท, PE 39.69 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.85 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.44 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ugLje8

.

23. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 606,359 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 CPALL มีราคาปิดที่ 67.5 บาท, PE 46.7 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.9 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.89 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

24. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 58,426 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 2.2 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 KKP มีราคาปิดที่ 69 บาท, PE 9.25 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.26 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.19 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

25. MICRO : บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,732 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.077 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 MICRO มีราคาปิดที่ 7.2 บาท, PE 35.91 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.06 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.07 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2MbbthZ

.

26. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 106,000 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.37 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 MTC มีราคาปิดที่ 50 บาท, PE 21.44 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.73 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.74 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

27. NRF : บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,569 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.041 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 NRF มีราคาปิดที่ 6.75 บาท, PE 43.34 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.59 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.61 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38NPk0U

.

28. NSL : บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,740 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 NSL มีราคาปิดที่ 15.8 บาท, PE 24.8 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.23 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.58 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jjPXWS

.

29. PORT : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,579 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.025 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 PORT มีราคาปิดที่ 2.6 บาท, PE 57.15 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.95 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.96 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ib00LR

.

30. QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,429 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.07 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 QH มีราคาปิดที่ 2.28 บาท, PE 14.63 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.39 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.07 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oJioNN

.

31. RPC : บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,905 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 RPC มีราคาปิดที่ 1.46 บาท, PE 2.74 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.9 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.85 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Zu2OOj

.

32. SMART : บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 927 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 SMART มีราคาปิดที่ 0.89 บาท, PE 23.25 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.49 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.49 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3On2XIy

.

33. SNNP : บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,648 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.14 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 SNNP มีราคาปิดที่ 16.3 บาท, PE 35.8 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.52 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.86 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2U8ybM9

.

34. TACC : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,378 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.18 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 TACC มีราคาปิดที่ 7.2 บาท, PE 20.44 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.55 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.5 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39zdf5D

.

35. THIP : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,465 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.75 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 THIP มีราคาปิดที่ 37.75 บาท, PE 8.87 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.61 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.64 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3h66cFO

.

36. THREL : บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,240 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล

– วันที่ 12/4/2565 THREL มีราคาปิดที่ 5.35 บาท, PE 32.59 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.24 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.24 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3N7zSjD

.

37. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 89,281 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.274 บาทและปันผลเป็นหุ้น 13 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 TIDLOR มีราคาปิดที่ 36.5 บาท, PE 26.71 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.75 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.75 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oL6QKY

.

38. WGE : บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,104 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 WGE มีราคาปิดที่ 1.78 บาท, PE 76.09 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.79 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.81 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3g2nYru

.

.

📣 XD วันที่ 29 เม.ย. 2565

.

39. ASIAN : บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,618 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 ASIAN มีราคาปิดที่ 14.8 บาท, PE 11.54 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.39 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.7 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3r87v9x

.

40. BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 66,580 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.55 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 BAM มีราคาปิดที่ 19.9 บาท, PE 24.74 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.75 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.76 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YQS0tn

.

41. GLORY : บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,015 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.02 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 GLORY มีราคาปิดที่ 3.66 บาท, PE 65.54 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.54 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.55 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Oh2AyV

.

42. HTECH : บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,446 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 HTECH มีราคาปิดที่ 4.72 บาท, PE 10.47 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.03 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.69 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3eWJqyf

.

43. L&E : บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,053 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.085 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 L&E มีราคาปิดที่ 2.16 บาท, PE 24.25 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.94 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.94 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jPKXZ0

.

44. MFC : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,611 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 2.15 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 MFC มีราคาปิดที่ 28.25 บาท, PE 11.59 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.41 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 7.61 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fu0Bab

.

45. RSP : บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,006 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 RSP มีราคาปิดที่ 2.64 บาท, PE 66.33 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.91 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.68 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3LhcI8G

.

46. SC : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,000 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 SC มีราคาปิดที่ 3.88 บาท, PE 7.92 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.22 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.15 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2LlBzPs

.

47. SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,797 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.55 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 SINGER มีราคาปิดที่ 56.75 บาท, PE 65.69 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.19 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.97 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qxPHDy

.

48. TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 80,465 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 7.15 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 TISCO มีราคาปิดที่ 99.75 บาท, PE 11.77 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.15 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 7.17 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Rc4db

.

49. TNPC : บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 907 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาทและปันผลเป็นหุ้น 15 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 TNPC มีราคาปิดที่ 2.96 บาท, PE 10.95 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.77 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.69 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qTnR6M

.

50. TWPC : บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,987 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.216 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 TWPC มีราคาปิดที่ 6.7 บาท, PE 18.26 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.2 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.22 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Y89hx

.

51. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,683 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.16 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 12/4/2565 WHAUP มีราคาปิดที่ 4.14 บาท, PE 21.53 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.16 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.86 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.


📌 ! ฝากให้คิด !
หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ราคาจะปรับตัวลดลง (ส่วนใหญ่จจะปรับตัวลดลงประมาณอัตราปันผลที่ได้รับ) จากความต้องการหุ้นนั้นลดลง เนืองจากไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน
.
❗หมายเหตุ :
1. ย้ำอีกครั้งครับ วันทื่ขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ใช่วันที่จ่ายปันผลนะครับ
2.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ
3.%ปันผลที่นำมาแสดง เป็น %ปันผลที่นำมาจากเว็ปตลาดหลักทรัพย์ (set.or.th) ซึ่งเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้ไม่ตรงกับอัตราปันผ่ที่จะได้ในรอบนี้
..
Reference– https://www.set.or.th /
.
#ห้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #การลงทุน #iYomBizInspiration
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.comfacebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspirationyoutube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *