56 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD7-11 มีนาคม ปี 2565

56 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD7-11 มีนาคม ปี 2565

มากันอย่างต่อเนื่องสำหรับหุ้นปันผลที่ จ่อขึ้น XD สำหรับรอบนี้ เป็นช่วงวันที่ 7-11 มีนาคม 2565 ซึ่งมีจำนวนถึง 56 หุ้นด้วยกัน

.

ไปดูกันเลยดีกว่าครับว่า หุ้นที่จะขึ้น XD ในรอบนี้มีอะไรบ้าง

.

(ข้อมูลเรียงลำดับตามวันขึ้น XD)

.

📌 ! ฝากให้คิด !

หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ราคาจะปรับตัวลดลง (ส่วนใหญ่จจะปรับตัวลดลงประมาณอัตราปันผลที่ได้รับ) จากความต้องการหุ้นนั้นลดลง เนืองจากไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน

.

.

📣 XD วันที่ 7 มี.ค. 2565

.

 1. BROCK : บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,886 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาท วันที่ขึ้น XD 7 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 BROCK มีราคาปิดที่ 1.84 บาท, PE 49.62 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.56 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.54 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2N3e7XT

.

 1. GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,425 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 7 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 65
 • วันที่ 28/02/2565 GFPT มีราคาปิดที่ 13.1 บาท, PE 78.46 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.76 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.76 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3bThqKL

.

 1. IFS : บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,648 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.158 บาท วันที่ขึ้น XD 7 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 13 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 IFS มีราคาปิดที่ 3.34 บาท, PE 10.78 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.67 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.73 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gBCU0t

.

 1. SAT : บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,972 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.1 บาท วันที่ขึ้น XD 7 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 SAT มีราคาปิดที่ 21.1 บาท, PE 9.42 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.04 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.21 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bWZA9g

.

 1. SONIC : บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,041 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.11 บาท วันที่ขึ้น XD 7 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 SONIC มีราคาปิดที่ 4.24 บาท, PE 13.45 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.58 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.59 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3r7Neli

.

 1. SPRC : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,590 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.179 บาท วันที่ขึ้น XD 7 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 SPRC มีราคาปิดที่ 8.9 บาท, PE 8.13 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.04 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.01 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39VSly0

.

 1. TEAM : บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,816 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.11 บาท วันที่ขึ้น XD 7 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 TEAM มีราคาปิดที่ 4.42 บาท, PE 13.89 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.64 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.49 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3paLlCJ

.

 1. TK : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,850 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 7 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 TK มีราคาปิดที่ 11.7 บาท, PE 12.4 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.55 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.27 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twot2w

.

 1. TKN : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,040 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.09 บาท วันที่ขึ้น XD 7 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 TKN มีราคาปิดที่ 8 บาท, PE 60.62 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.7 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.13 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fRy0vg

.

 1. XO : บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,773 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.41 บาท วันที่ขึ้น XD 7 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 XO มีราคาปิดที่ 18.3 บาท, PE 16.82 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.25 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.24 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tcPTds

.

📣 XD วันที่ 8 มี.ค. 2565

.

 1. BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 136,037 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 65
 • วันที่ 28/02/2565 BEM มีราคาปิดที่ 8.9 บาท, PE 134.68 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.9 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.9 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3c4smFE

.

 1. CMC : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,779 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 CMC มีราคาปิดที่ 1.73 บาท, PE 40.25 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.37 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.31 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3HFh5Jl

.

 1. CPW : บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,210 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 CPW มีราคาปิดที่ 5.35 บาท, PE 37.46 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.57 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.5 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rwhBlF

.

 1. DMT : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,466 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 DMT มีราคาปิดที่ 11.4 บาท, PE 33.31 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.78 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.19 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xEOSNh

.

 1. DRT : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,268 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.24 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 13 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 DRT มีราคาปิดที่ 8.5 บาท, PE 12.41 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.35 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.82 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2St4RPh

.

 1. MEGA : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,490 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.86 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 เม.ย. 65
 • วันที่ 28/02/2565 MEGA มีราคาปิดที่ 43 บาท, PE 19.26 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.19 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36sBgJG

.

 1. NDR : บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 999 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 29 เม.ย. 65
 • วันที่ 28/02/2565 NDR มีราคาปิดที่ 2.88 บาท, PE 23.99 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.03 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.04 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33X5jLE

.

 1. NKI : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,680 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.5 บาท และปันผลเป็นหุ้น 35 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 NKI มีราคาปิดที่ 48 บาท, PE 15.36 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.17 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.13 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38qGxCu

.

 1. TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 45,885 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 29 เม.ย. 65
 • วันที่ 28/02/2565 TTW มีราคาปิดที่ 11.5 บาท, PE 14.78 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.17 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.61 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ltNiY7

.

 1. UTP : บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,855 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.31 บาท วันที่ขึ้น XD 8 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 UTP มีราคาปิดที่ 16.7 บาท, PE 11.83 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.25 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.86 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wNvoXJ

.

.

📣 XD วันที่ 9 มี.ค. 2565

.

 1. ASN : บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 749 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 เม.ย. 65
 • วันที่ 28/02/2565 ASN มีราคาปิดที่ 4 บาท, PE 50.59 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.23 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Hw0yq2

.

 1. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 376,640 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 29 เม.ย. 65
 • วันที่ 28/02/2565 BDMS มีราคาปิดที่ 23.7 บาท, PE 47.46 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.9 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.84 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

 1. CPL : บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 853 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 CPL มีราคาปิดที่ 1.94 บาท, PE 12.36 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.01 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.58 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2UMrgZi

.

 1. GBX : บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,841 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.11 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 GBX มีราคาปิดที่ 1.69 บาท, PE 13.35 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.51 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.51 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3buUYHU

.

 1. INSET : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,357 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.17 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 INSET มีราคาปิดที่ 5.45 บาท, PE 19.69 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.09 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.12 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3K176i3

.

 1. KIAT : บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,762 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 มิ.ย.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 เม.ย. 65
 • วันที่ 28/02/2565 KIAT มีราคาปิดที่ 0.57 บาท, PE 22.39 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.51 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.75 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39xEOg5

.

 1. NCH : บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,192 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 NCH มีราคาปิดที่ 1.76 บาท, PE 8.7 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.49 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.55 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rz5RyF

.

 1. NVD : บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,866 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.014 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 NVD มีราคาปิดที่ 2.8 บาท, PE 9.47 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.51 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.5 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Bg18VG

.

 1. RWI : บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,583 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 RWI มีราคาปิดที่ 1.73 บาท, PE 8.8 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.78 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3CcxgMp

.

 1. SGP : บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,546 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.8 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 SGP มีราคาปิดที่ 13.9 บาท, PE 6.7 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.09 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.76 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3M24HFT

.

 1. SVT : บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,010 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 SVT มีราคาปิดที่ 4.3 บาท, PE 45.14 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.93 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.93 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ss6HiR

.

 1. SYMC : บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,971 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.075 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 SYMC มีราคาปิดที่ 6.85 บาท, PE 23.08 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.79 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.09 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YEheHZ

.

 1. TIGER : บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 920 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.055 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 TIGER มีราคาปิดที่ 2 บาท, PE 29.51 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.75 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.75 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36H19bL

.

 1. TPIPL : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,089 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 TPIPL มีราคาปิดที่ 1.73 บาท, PE 5.77 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.43 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.47 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tmFwTP

.

 1. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 97,345 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 เม.ย. 65
 • วันที่ 28/02/2565 TU มีราคาปิดที่ 20.4 บาท, PE 11.85 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.68 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.45 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rVXyfT

.

 1. VL : บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,537 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.015 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 VL มีราคาปิดที่ 1.59 บาท, PE 66.51 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.46 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.94 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36C145T

.

 1. WICE : บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,582 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.23 บาท วันที่ขึ้น XD 9 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 13 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 WICE มีราคาปิดที่ 19.3 บาท, PE 23.49 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.73 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.19 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kjvSQY

.

📣 XD วันที่ 10 มี.ค. 2565

.

 1. ASW : บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,448 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 10 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 ASW มีราคาปิดที่ 8.7 บาท, PE 7.83 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.6 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gYaRJt

.

 1. FMT : บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,632 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 2.625 บาท วันที่ขึ้น XD 10 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 FMT มีราคาปิดที่ 34 บาท, PE 7.43 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.78 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 7.72 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kUvXec

.

 1. ICN : บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,408 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 10 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 ICN มีราคาปิดที่ 5.35 บาท, PE 15.34 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.36 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.74 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cUKscZ

.

 1. PAP : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,488 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.84 บาท วันที่ขึ้น XD 10 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 PAP มีราคาปิดที่ 6.8 บาท, PE 8.09 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 12.54 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 12.35 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3tayr9j

.

 1. PHOL : บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 818 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.16 บาท วันที่ขึ้น XD 10 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 PHOL มีราคาปิดที่ 4.04 บาท, PE 9.99 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.96 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.96 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2W9oTzV

.

 1. PSH : บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,514 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.65 บาท วันที่ขึ้น XD 10 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 PSH มีราคาปิดที่ 14.4 บาท, PE 13.4 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.62 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.51 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bxSGrI

.

 1. PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,048 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 10 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 PTG มีราคาปิดที่ 14.4 บาท, PE 13.63 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.5 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.74 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qWVe6I

.

 1. RPH : บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,658 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 10 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 RPH มีราคาปิดที่ 6.7 บาท, PE 9.08 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.51 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.73 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lkhXKZ

.

 1. SKN : บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,600 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.28 บาท วันที่ขึ้น XD 10 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 SKN มีราคาปิดที่ 9.5 บาท, PE 9.78 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.94 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.95 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QO6HKa

.

 1. SNP : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,542 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.58 บาท วันที่ขึ้น XD 10 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 SNP มีราคาปิดที่ 16.7 บาท, PE 25.12 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.83 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.47 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3t8dUUc

.

 1. TNP : บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,200 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 10 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 TNP มีราคาปิดที่ 5.25 บาท, PE 21.87 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.94 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.95 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2VJfMpW

.

 1. TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,150 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 10 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 TQM มีราคาปิดที่ 45.25 บาท, PE 31.71 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.35 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.1 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/30RV4Dg

.

 1. UEC : บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,198 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 10 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 UEC มีราคาปิดที่ 2.1 บาท, PE 87.67 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.17 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.43 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iByb0r

.

 1. WFX : บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,806 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.245 บาท วันที่ขึ้น XD 10 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 WFX มีราคาปิดที่ 8.2 บาท, PE 10.6 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.71 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.99 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Jkld2B

.

 1. WINNER : บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,584 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 10 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 13 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 WINNER มีราคาปิดที่ 2.64 บาท, PE 14.57 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.97 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.55 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39otcMw

.

📣 XD วันที่ 11 มี.ค. 2565

.

 1. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 89,938 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.27 บาท วันที่ขึ้น XD 11 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 BGRIM มีราคาปิดที่ 34.5 บาท, PE 33.86 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.31 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.78 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

 1. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 121,969 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 2.05 บาท วันที่ขึ้น XD 11 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 BH มีราคาปิดที่ 153.5 บาท, PE 100.48 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.06 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.34 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

 1. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 354,350 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 11 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 EA มีราคาปิดที่ 95 บาท, PE 58.09 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.32 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.32 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

 1. TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 166,841 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.07 บาท วันที่ขึ้น XD 11 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65
 • วันที่ 28/02/2565 TRUE มีราคาปิดที่ 5 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.4 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.4 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3c86OYD

.

❗หมายเหตุ :

 1. ย้ำอีกครั้งครับ วันทื่ขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ใช่วันที่จ่ายปันผลนะครับ

2.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

3.%ปันผลที่นำมาแสดง เป็น %ปันผลที่นำมาจากเว็ปตลาดหลักทรัพย์ (set.or.th) ซึ่งเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้อาจสูงกว่าความเป็นจริงที่จะได้ในรอบนี้

.
.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ห้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #การลงทุน #iYomBizInspiration

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *