60 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD 9-12 พฤษภาคม ปี 2565 (ชุดสุดท้ายในงวดดำเนินงานปี 2564)

60 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD 9-12 พฤษภาคม ปี 2565 (ชุดสุดท้ายในงวดดำเนินงานปี 2564)

และแล้วก็มาถึงหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ชุดสุดท้ายในรอบดำเนินงาน ปี 2564 ที่จะขึ้น XD กันในวันที่ 9-12 พ.ค. 2565 ที่จะถึงนี้
.
โดยในรอบนี้มีถึง 60 หุ้น ซึ่งจะมีหุ้นอะไรบ้างนั้น ไปดูกกันครับ
.
(ข้อมูลเรียงลำดับตามวันขึ้น XD)
.

.

📣 XD วันที่ 9 พ.ค. 2565

.

1. A5 : บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,967 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 A5 มีราคาปิดที่ 3.28 บาท, PE 30.35 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.3 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.3 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kyYzIF

.

2. AMR : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,450 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 AMR มีราคาปิดที่ 5.75 บาท, PE 19.3 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.78 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.39 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3FMHMu4

.

3. ASEFA : บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,431 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.22 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 ASEFA มีราคาปิดที่ 4.42 บาท, PE 17.44 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.02 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.98 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vyOGks

.

4. CCP : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,439 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.013 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 CCP มีราคาปิดที่ 0.52 บาท, PE 58.69 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.5 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.5 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33e6dQ7

.

5. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 238,225 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 CRC มีราคาปิดที่ 39.5 บาท, PE 4012.56 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.75 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.76 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

6. CSR : บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,240 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.75 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 CSR มีราคาปิดที่ 60.5 บาท, PE 49.37 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.25 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.24 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/378OKy0

.

7. CSS : บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,728 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 CSS มีราคาปิดที่ 2.32 บาท, PE 11.09 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.75 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.31 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38G5vki

.

8. EASTW : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,561 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.24 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 EASTW มีราคาปิดที่ 7.55 บาท, PE 11.83 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.75 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.18 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3f7wlBq

.

9. FE : บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,480 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 5.5 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 FE มีราคาปิดที่ 188 บาท, PE 25.23 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.24 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.93 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38JpM8U

.

10. INET : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,550 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.042 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 INET มีราคาปิดที่ 7.1 บาท, PE 21.8 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.59 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.59 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3flWBZJ

.

11. JUBILE : บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,113 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.37 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 JUBILE มีราคาปิดที่ 23.6 บาท, PE 18.26 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.21 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.57 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3IKXZkx

.

12. KAMART : บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,488 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 KAMART มีราคาปิดที่ 5.1 บาท, PE 15.33 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.36 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.18 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3j9jWP5

.

13. LEO : บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,352 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.18 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 LEO มีราคาปิดที่ 13.6 บาท, PE 21.89 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.84 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.32 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36DiZcA

.

14. MILL : บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,370 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาทและปันผลเป็นหุ้น 10 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 MILL มีราคาปิดที่ 1.16 บาท, PE 14.27 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.85 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.86 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3spR20d

.

15. MOONG : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 903 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.21 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 MOONG มีราคาปิดที่ 5.35 บาท, PE 10.97 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.89 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.93 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3KDWtSi

.

.

📣 XD วันที่ 9 พ.ค. 2565 (ต่อ)

.

16. NOBLE : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,847 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 NOBLE มีราคาปิดที่ 5 บาท, PE 7.35 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 8.67 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.6 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mm2Vmt

.

17. ONEE : บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,623 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.069 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 ONEE มีราคาปิดที่ 11.6 บาท, PE 33.35 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.59 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.59 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vvJRZd

.

18. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,995 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.42 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 ORI มีราคาปิดที่ 11 บาท, PE 8.45 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.86 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.82 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

19. PB : บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,600 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.06 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 PB มีราคาปิดที่ 68 บาท, PE 18.13 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.79 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.56 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gMg6vq

.

20. PROEN : บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,907 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 เม.ย.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.058 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 PROEN มีราคาปิดที่ 9.2 บาท, PE 99.7 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.72 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.63 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3h2xjjm

.

21. RJH : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,050 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 RJH มีราคาปิดที่ 33.5 บาท, PE 9.91 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 8.01 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.99 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oedqHH

.

22. SECURE : บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,825 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 เม.ย.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.18 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 SECURE มีราคาปิดที่ 27.5 บาท, PE 46.23 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.66 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.65 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2VDhN6P

.

23. SITHAI : บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,414 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 SITHAI มีราคาปิดที่ 1.26 บาท, PE 18.84 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.36 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.38 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3toknIW

.

24. SK : บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 534 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.025 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 SK มีราคาปิดที่ 1.16 บาท, PE 21.46 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.14 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.16 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vAoJRI

.

25. SPC : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 21,203 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 SPC มีราคาปิดที่ 64.25 บาท, PE 12.04 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.39 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.56 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3FEDyoh

.

26. SSSC : บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,125 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.23 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 SSSC มีราคาปิดที่ 3.32 บาท, PE 9.04 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.06 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.93 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tB0mQ4

.

27. TC : บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,475 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 TC มีราคาปิดที่ 7.5 บาท, PE 16.11 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.97 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ck6q8i

.

28. TOPP : บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 978 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 4.05 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 TOPP มีราคาปิดที่ 163 บาท, PE 11.11 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.44 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.48 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nRFsdC

.

29. TPAC : บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,029 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.141 บาท วันที่ขึ้น XD 9 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 TPAC มีราคาปิดที่ 15.4 บาท, PE 32.88 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.92 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.92 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38FRBie

.

.

📣 XD วันที่ 10 พ.ค. 2565

.

30. ALLA : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 948 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 ALLA มีราคาปิดที่ 1.58 บาท, PE 28.16 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.18 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.16 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iLj2sk

.

31. AMARIN : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,139 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.19 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 AMARIN มีราคาปิดที่ 6.15 บาท, PE 19.61 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.11 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.09 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3BvO1Bc

.

32. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,122 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 AP มีราคาปิดที่ 11.8 บาท, PE 8.17 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.2 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.24 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

33. APCS : บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,894 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 30 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 APCS มีราคาปิดที่ 5.9 บาท, PE 18.49 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.03 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.02 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3F6UbKb

.

34. ARROW : บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,145 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.35 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 ARROW มีราคาปิดที่ 8.35 บาท, PE 16.66 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.39 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.19 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3DO7ZYI

.

35. BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 259,291 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.45 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 BAY มีราคาปิดที่ 34.25 บาท, PE 7.45 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.45 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.31 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra0KTG

.

36. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 51,371 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 BCH มีราคาปิดที่ 21.5 บาท, PE 7.83 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.48 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.65 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

37. BGC : บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,083 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 BGC มีราคาปิดที่ 10 บาท, PE 13.27 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.8 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.2 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3DFdMzI

.

38. BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 73,852 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.56 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 BLA มีราคาปิดที่ 44 บาท, PE 23.51 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.53 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.27 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x5ezFU

.

39. BRR : บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,304 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.07 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 BRR มีราคาปิดที่ 5.6 บาท, PE 35.17 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.35 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.25 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2O9JqR4

.

40. FNS : บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,605 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 FNS มีราคาปิดที่ 4.58 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 11.01 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 10.92 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Y3x9iY

.

41. ILINK : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,974 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.38 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 ILINK มีราคาปิดที่ 10.1 บาท, PE 15.55 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.73 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.76 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3C8xhQW

.

42. JWD : บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,462 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 JWD มีราคาปิดที่ 16.2 บาท, PE 28.91 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.56 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.54 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kkhfNl

.

43. M : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,497 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.8 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 M มีราคาปิดที่ 55 บาท, PE 386.69 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.44 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.45 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oe6GuY

.

44. PIN : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,385 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 PIN มีราคาปิดที่ 3.76 บาท, PE 30.28 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.99 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.99 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vx2BHE

.

45. PPM : บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,798 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.033 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 PPM มีราคาปิดที่ 4.12 บาท, PE 20.02 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.8 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.8 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3KCQDk2

.

46. STI : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,787 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.069 บาทและปันผลเป็นหุ้น 0.8 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 STI มีราคาปิดที่ 11.5 บาท, PE 21.34 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.59 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.6 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vz8T9P

.

47. TKC : บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 TKC มีราคาปิดที่ 26.25 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.14 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3KDWR3c

.

48. VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,397 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 10 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 VIBHA มีราคาปิดที่ 2.54 บาท, PE 19.1 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.94 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.97 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YgFjnW

.

📣 XD วันที่ 11 พ.ค. 2565

.

49. AKR : บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,545 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 11 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 AKR มีราคาปิดที่ 1.02 บาท, PE 16.7 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.94 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.94 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38MkB8g

.

50. AMC : บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,641 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.34 บาท วันที่ขึ้น XD 11 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 AMC มีราคาปิดที่ 5.3 บาท, PE 2.7 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.54 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.42 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3eQqGj8

.

51. PERM : บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,845 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 11 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 PERM มีราคาปิดที่ 2.22 บาท, PE 3.17 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.32 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.41 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xaq6Fs

.

52. PF : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,244 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.016 บาทและปันผลเป็นหุ้น 20 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 11 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 PF มีราคาปิดที่ 0.5 บาท, PE 9.05 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.11 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.11 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qSmVSb

.

53. PG : บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 754 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 11 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 PG มีราคาปิดที่ 7.5 บาท, PE 67.66 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.33 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.33 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kw4L4g

.

54. SENA : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,332 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.211 บาท วันที่ขึ้น XD 11 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 SENA มีราคาปิดที่ 4.46 บาท, PE 5.13 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.74 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.74 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33QXzrx

.

55. SIAM : บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,103 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาท วันที่ขึ้น XD 11 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 SIAM มีราคาปิดที่ 1.75 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.57 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.57 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3i2uFMk

.

56. SMIT : บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,597 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.22 บาท วันที่ขึ้น XD 11 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 SMIT มีราคาปิดที่ 4.92 บาท, PE 8.98 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.32 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.47 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nhjMpc

.

57. SYNTEC : บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,152 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 11 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 SYNTEC มีราคาปิดที่ 1.8 บาท, PE 22.87 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.35 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.67 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dknk8B

.

58. TRU : บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,858 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 11 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 TRU มีราคาปิดที่ 4.88 บาท, PE 37.07 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.06 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.05 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hHqzrD

.

📣 XD วันที่ 12 พ.ค. 2565

.

59. NEW : บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 483 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.35 บาท วันที่ขึ้น XD 12 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 NEW มีราคาปิดที่ 51.5 บาท, PE 58.85 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.71 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.68 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3DfWI48

.

60. WP : บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,593 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 12 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 29/4/2565 WP มีราคาปิดที่ 5 บาท, PE 26.23 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3F7pqF3

.


📌 ! ฝากให้คิด !
หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ราคาจะปรับตัวลดลง (ส่วนใหญ่จจะปรับตัวลดลงประมาณอัตราปันผลที่ได้รับ) จากความต้องการหุ้นนั้นลดลง เนืองจากไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน
.
❗หมายเหตุ :
1. ย้ำอีกครั้งครับ วันทื่ขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ใช่วันที่จ่ายปันผลนะครับ
2.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ
3.%ปันผลที่นำมาแสดง เป็น %ปันผลที่นำมาจากเว็ปตลาดหลักทรัพย์ (set.or.th) ซึ่งเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้ไม่ตรงกับอัตราปันผ่ที่จะได้ในรอบนี้
..
Reference– https://www.set.or.th /
.
#ห้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #การลงทุน #iYomBizInspiration
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.comfacebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspirationyoutube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *