84 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD สัปดาห์หน้า (วันที่ 5-7 พ.ค. 2564)

84 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD สัปดาห์หน้า (วันที่ 5-7 พ.ค. 2564)

เริ่มต้นสัปดาห์แรกของเดือน พ.ค. แม้จะมีวันเปิดทำการของตลาดแค่ 3 วัน (5-7 พ.ค. 2564) แต่มีหุ้นที่จ่อขึ้น XD ถึง 84 ตัว

.

โพสนี้จึงจะมาสรุปให้ดูกันว่า มีหุ้นตัวไหนขึ้น XD และจ่ายปันผลเท่าไหร่กันบ้าง เผื่อไว้ทำการบ้านเพิ่มเติมช่วงวันหยุดยาวในสุดสัปดาห์นี้กัน

.

ส่วนหุ้นปันผลที่น่าสนใจในรอบนี้ เช่น

.

MFEC : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 MFEC มีราคาปิดที่ 7.25 บาท, PE 13.17 เท่า และอัตราปันผล 5.52 %

.

TPA : บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.45 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 TPA มีราคาปิดที่ 7.1 บาท, PE 15 เท่า และอัตราปันผล 6.34 %

.

ASEFA : บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.28 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 ASEFA มีราคาปิดที่ 5 บาท, PE 12.49 เท่า และอัตราปันผล 5.6 %

.

GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.182 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 GUNKUL มีราคาปิดที่ 3.92 บาท, PE 10.09 เท่า และอัตราปันผล 4.64 %

.

NYT : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 NYT มีราคาปิดที่ 4.08 บาท, PE 23.65 เท่า และอัตราปันผล 4.9 %

.

🎯 วันที่ 5 พ.ค. 2564

.

1. BFIT : บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.4 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 BFIT มีราคาปิดที่ 49.25 บาท, PE 18.46 เท่า และอัตราปันผล 2.84 %

.

2. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.9 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 CPALL มีราคาปิดที่ 62 บาท, PE 34.59 เท่า และอัตราปันผล 1.45 %

.

3. EASTW : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.24 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 EASTW มีราคาปิดที่ 10 บาท, PE 21.77 เท่า และอัตราปันผล 4 %

.

4. HTC : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.12 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 HTC มีราคาปิดที่ 37.75 บาท, PE 13.31 เท่า และอัตราปันผล 5.03 %

.

5. ICC : บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 ICC มีราคาปิดที่ 31.75 บาท, PE NA และอัตราปันผล 0.79 %

.

6. LHFG : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 LHFG มีราคาปิดที่ 1.17 บาท, PE 12.06 เท่า และอัตราปันผล 3.44 %

.

7. LPH : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 LPH มีราคาปิดที่ 5.4 บาท, PE 26.45 เท่า และอัตราปันผล 2.78 %

.

8. MFEC : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 MFEC มีราคาปิดที่ 7.25 บาท, PE 13.17 เท่า และอัตราปันผล 5.52 %

.

9. MGT : บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.07 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 MGT มีราคาปิดที่ 3.44 บาท, PE 13.72 เท่า และอัตราปันผล 2.91 %

.

10. NETBAY : บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.782 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 NETBAY มีราคาปิดที่ 26.25 บาท, PE 33.56 เท่า และอัตราปันผล 2.98 %

.

11. NNCL : บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.11 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 NNCL มีราคาปิดที่ 2.58 บาท, PE 14.48 เท่า และอัตราปันผล 4.26 %

.

12. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.65 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 OSP มีราคาปิดที่ 34.25 บาท, PE 29.57 เท่า และอัตราปันผล 3.21 %

🎯 วันที่ 5 พ.ค. 2564

.

13. PIMO : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.034 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 PIMO มีราคาปิดที่ 5.05 บาท, PE 37.72 เท่า และอัตราปันผล 1.03 %

.

14. PRAPAT : บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.02 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 PRAPAT มีราคาปิดที่ 1.92 บาท, PE 107.43 เท่า และอัตราปันผล 1.04 %

.

15. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.8 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 SAWAD มีราคาปิดที่ 84.25 บาท, PE 25.28 เท่า และอัตราปันผล 2.14 %

.

16. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.061 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 SCG มีราคาปิดที่ 3.78 บาท, PE 34.01 เท่า และอัตราปันผล 1.61 %

.

17. THIP : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.075 บาท และปันผลเป็นหุ้น 8:1 วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 THIP มีราคาปิดที่ 37.75 บาท, PE 8.68 เท่า และอัตราปันผล 4.17 %

.

18. TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.26 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 TOA มีราคาปิดที่ 32.75 บาท, PE 33.47 เท่า และอัตราปันผล 1.62 %

.

19. TPA : บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.45 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 TPA มีราคาปิดที่ 7.1 บาท, PE 15 เท่า และอัตราปันผล 6.34 %

.

🎯 วันที่ 6 พ.ค. 2564

.

20. AKP : บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.023 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 AKP มีราคาปิดที่ 1.44 บาท, PE 17.84 เท่า และอัตราปันผล 1.6 %

.

21. AQUA : บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 AQUA มีราคาปิดที่ 0.44 บาท, PE 11.3 เท่า และอัตราปันผล 2.27 %

.

22. ASEFA : บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.28 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 ASEFA มีราคาปิดที่ 5 บาท, PE 12.49 เท่า และอัตราปันผล 5.6 %

.

23. BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.513 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 BAM มีราคาปิดที่ 20.3 บาท, PE 35.47 เท่า และอัตราปันผล 2.52 %

.

24. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 CHG มีราคาปิดที่ 3.34 บาท, PE 40.91 เท่า และอัตราปันผล 1.5 %

🎯 วันที่ 6 พ.ค. 2564

.

25. D : บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.011 บาท ปละปันผลเป็นหุ้น 5:1 วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 D มีราคาปิดที่ 4.34 บาท, PE NA และอัตราปันผล 0.26 %

.

26. EKH : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.11 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 EKH มีราคาปิดที่ 6.55 บาท, PE 52.42 เท่า และอัตราปันผล 1.68 %

.

27. FPI : บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 FPI มีราคาปิดที่ 2.02 บาท, PE 161.85 เท่า และอัตราปันผล 1.98 %

.

28. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.182 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 GUNKUL มีราคาปิดที่ 3.92 บาท, PE 10.09 เท่า และอัตราปันผล 4.64 %

.

29. ICHI : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 ICHI มีราคาปิดที่ 13.2 บาท, PE 33.29 เท่า และอัตราปันผล 3.79 %

.

30. IIG : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 IIG มีราคาปิดที่ 26.5 บาท, PE 43.02 เท่า และอัตราปันผล 0.57 %

.

31. ILINK : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.14 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 ILINK มีราคาปิดที่ 4.92 บาท, PE 13.38 เท่า และอัตราปันผล 2.85 %

.

32. ILM : บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.27 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 ILM มีราคาปิดที่ 13.5 บาท, PE 16.66 เท่า และอัตราปันผล 3.11 %

.

33. IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.175 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 IVL มีราคาปิดที่ 44.75 บาท, PE 105.23 เท่า และอัตราปันผล 1.56 %

.

34. KAMART : บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 KAMART มีราคาปิดที่ 4.38 บาท, PE 28.75 เท่า และอัตราปันผล 3.2 %

.

35. KEX : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.22 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 KEX มีราคาปิดที่ 43.75 บาท, PE 53.56 เท่า และอัตราปันผล 0.5 %

.

36. KUMWEL : บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.09 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 KUMWEL มีราคาปิดที่ 2.18 บาท, PE 19.9 เท่า และอัตราปันผล 4.13 %

🎯 วันที่ 6 พ.ค. 2564

.

37. KWM : บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.072 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 KWM มีราคาปิดที่ 4.7 บาท, PE 44.6 เท่า และอัตราปันผล 1.53 %

.

38. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 LH มีราคาปิดที่ 8.35 บาท, PE 13.97 เท่า และอัตราปันผล 5.99 %

.

39. MATI : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 MATI มีราคาปิดที่ 5.7 บาท, PE 38.16 เท่า และอัตราปันผล 3.51 %

.

40. MITSIB : บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.046 บาท และปันผลเป็นหุ้น 20:1 วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 MITSIB มีราคาปิดที่ 1.57 บาท, PE 46 เท่า และอัตราปันผล 2.94 %

.

41. MODERN : บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 MODERN มีราคาปิดที่ 3.5 บาท, PE 18.54 เท่า และอัตราปันผล 5.71 %

.

42. OCC : บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 OCC มีราคาปิดที่ 10.4 บาท, PE 118.43 เท่า และอัตราปันผล 1.44 %

.

43. PAF : บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.015 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 PAF มีราคาปิดที่ 1.97 บาท, PE 11.7 เท่า และอัตราปันผล 0.76 %

.

44. PREB : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 PREB มีราคาปิดที่ 9.15 บาท, PE 17.05 เท่า และอัตราปันผล 4.37 %

.

45. RICHY : บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.005 บาท และปันผลเป็นหุ้น 27:1 วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 RICHY มีราคาปิดที่ 1.25 บาท, PE 14.7 เท่า และอัตราปันผล 0.39 %

.

46. RPH : บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 RPH มีราคาปิดที่ 5.45 บาท, PE 31.42 เท่า และอัตราปันผล 2.39 %

.

47. SABINA : บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 SABINA มีราคาปิดที่ 21 บาท, PE 26.36 เท่า และอัตราปันผล 3.81 %

.

48. SCN : บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.043 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 SCN มีราคาปิดที่ 2.36 บาท, PE 75.26 เท่า และอัตราปันผล 1.8 %

🎯 วันที่ 6 พ.ค. 2564

.

49. SORKON : บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 SORKON มีราคาปิดที่ 4.94 บาท, PE 14.53 เท่า และอัตราปันผล 4.05 %

.

50. SSF : บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.327 บาท และปันผลเป็นหุ้น 20:1 วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 SSF มีราคาปิดที่ 8.8 บาท, PE 15.91 เท่า และอัตราปันผล 3.72 %

.

51. SST : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.006 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 SST มีราคาปิดที่ 3.88 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผล 0.14 %

.

52. SVI : บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.11 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 SVI มีราคาปิดที่ 4.98 บาท, PE 15.62 เท่า และอัตราปันผล 2.21 %

.

53. SWC : บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 SWC มีราคาปิดที่ 6.1 บาท, PE 27.79 เท่า และอัตราปันผล 6.11 %

.

54. TFMAMA : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 2.07 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 TFMAMA มีราคาปิดที่ 192.5 บาท, PE 15.52 เท่า และอัตราปันผล 2.48 %

.

55. TNL : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.07 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 TNL มีราคาปิดที่ 16.5 บาท, PE 184.06 เท่า และอัตราปันผล 0.42 %

.

56. TNPC : บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.013 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 TNPC มีราคาปิดที่ 1.72 บาท, PE 303.1 เท่า และอัตราปันผล 0.73 %

.

57. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.11 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 TPCH มีราคาปิดที่ 14.2 บาท, PE 22.54 เท่า และอัตราปันผล 1.39 %

.

58. TPOLY : บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.011 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 TPOLY มีราคาปิดที่ 2.6 บาท, PE 95.75 เท่า และอัตราปันผล 0.41 %

.

59. UPOIC : บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 UPOIC มีราคาปิดที่ 5.5 บาท, PE 14.25 เท่า และอัตราปันผล 3.64 %

.

60. WACOAL : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 WACOAL มีราคาปิดที่ 43 บาท, PE NA และอัตราปันผล 1.16 %

🎯 วันที่ 6 พ.ค. 2564

.

61. WICE : บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.14 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 WICE มีราคาปิดที่ 6.35 บาท, PE 20.43 เท่า และอัตราปันผล 2.2 %

.

🎯 วันที่ 7 พ.ค. 2564

.

62. AHC : บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 AHC มีราคาปิดที่ 14.2 บาท, PE 29.48 เท่า และอัตราปันผล 1.76 %

.

63. APCS : บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 APCS มีราคาปิดที่ 4.74 บาท, PE 222.31 เท่า และอัตราปันผล 1.27 %

.

64. AU : บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 AU มีราคาปิดที่ 10.2 บาท, PE 149.98 เท่า และอัตราปันผล 0.59 %

.

65. BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 BEM มีราคาปิดที่ 8 บาท, PE 58.87 เท่า และอัตราปันผล 1.25 %

.

66. CHAYO : บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.004 บาท และปันผลเป็นหุ้น 15: 1 วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 CHAYO มีราคาปิดที่ 14.7 บาท, PE 73.73 เท่า และอัตราปันผล 0.04 %

.

67. COLOR : บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 COLOR มีราคาปิดที่ 1.54 บาท, PE 16.41 เท่า และอัตราปันผล 3.25 %

.

68. CSS : บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 CSS มีราคาปิดที่ 2.26 บาท, PE 28.66 เท่า และอัตราปันผล 2.65 %

.

69. ESTAR : บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 ESTAR มีราคาปิดที่ 0.56 บาท, PE 15.72 เท่า และอัตราปันผล 1.79 %

.

70. MILL : บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.003 บาท และปันผลเป็นหุ้น 15: 1 วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 MILL มีราคาปิดที่ 2.16 บาท, PE NA และอัตราปันผล 0.15 %

.

71. MOONG : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.18 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 MOONG มีราคาปิดที่ 5.2 บาท, PE 14.9 เท่า และอัตราปันผล 3.46 %

.

72. NPK : บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 NPK มีราคาปิดที่ 14.8 บาท, PE 15.14 เท่า และอัตราปันผล 0.68 %

🎯 วันที่ 7 พ.ค. 2564

.

73. NYT : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 NYT มีราคาปิดที่ 4.08 บาท, PE 23.65 เท่า และอัตราปันผล 4.9 %

.

74. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.39 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 ORI มีราคาปิดที่ 8.95 บาท, PE 8.2 เท่า และอัตราปันผล 5.47 %

.

75. RJH : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.45 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 RJH มีราคาปิดที่ 29.75 บาท, PE 22 เท่า และอัตราปันผล 3.36 %

.

76. ROJNA : บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 ROJNA มีราคาปิดที่ 6.65 บาท, PE 10.74 เท่า และอัตราปันผล 3.01 %

.

77. S & J : บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 S&J มีราคาปิดที่ 25 บาท, PE NA และอัตราปันผล 0 %

.

78. SCM : บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.034 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 SCM มีราคาปิดที่ 4 บาท, PE 37.3 เท่า และอัตราปันผล 0.85 %

.

79. SICT : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.043 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 SICT มีราคาปิดที่ 4.58 บาท, PE 53.04 เท่า และอัตราปันผล 0.94 %

.

80. TOPP : บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 6.33 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 TOPP มีราคาปิดที่ 199 บาท, PE 9.12 เท่า และอัตราปันผล 3.01 %

.

81. TPAC : บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.292 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 TPAC มีราคาปิดที่ 16.5 บาท, PE 16.73 เท่า และอัตราปันผล 1.77 %

.

82. TVI : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 TVI มีราคาปิดที่ 5.1 บาท, PE 19.65 เท่า และอัตราปันผล 3.92 %

.

83. VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 VIBHA มีราคาปิดที่ 2.32 บาท, PE 68.21 เท่า และอัตราปันผล 1.72 %

.

84. WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.064 บาท วันที่ขึ้น XD 7 พ.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 27/4/2564 WHA มีราคาปิดที่ 3.24 บาท, PE 19.19 เท่า และอัตราปันผล 3.09 %

.

📌 ! ฝากให้คิด !

หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ส่วนใหญ่ราคาจะปรับตัวลดลง ไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะความต้องการหุ้นนั้นลดลง จากที่ไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน

.

❗หมายเหตุ :

1.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

2. โปรดระวังการดู %ปันผล ของบริษัทที่มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ซึ่ง %ปันผลที่นำมาจาก set นั้นเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้อาจสูงกว่าความเป็นจริงที่จะได้

เช่น EASTW ประกาศจ่ายปันผล 0.24 บาท จากงวดดำเนินงานครึ่งปี 2563 (1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563) ซึ่งจากการคำนวนปกติ %ปันผลที่จะได้รับ เท่ากับ 2.40% เท่านั้น แต่จากข้อมูล SET เท่ากับ 4% จากการรวมปันผลระหว่างกาลก่อนหน้าที่ 0.16 บาท รวมปันผลทั้งปี 0.40 (0.40/10 = 4%)

.
.

Reference
– https://www.set.or.th /

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *