94 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 3-6 พ.ค. 2565

94 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 3-6 พ.ค. 2565

นี่ก็ใกล้ช่วงโค้งสุดท้ายของหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ในงวดดำเนินงานประจำปี 2564 กันแล้วนะครับ และสำหรับสัปดาห์แรกของเดือน พ.ค.2565 นี้ แม้ตลาดหุ้นจะมีวันทำการแต่เพียง 3 วัน เท่านั้น คือ วันที่ 3, 5 และ 6 เนื่องจากติดวันหยุดถึง 2 วัน (วันที่ 2 ชดเชยวันแรงงาน และวันที่ 4 วันฉัตรมงคล)
.
แต่เพียงแค่ 3 วันทำการ กลับมีหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ถึง 94 ตัวด้วยกัน ซึ่งจะมีหุ้นอะไรบ้าง และสำหรับใครที่ถือหุ้นอยู่และยังไม่ได้ปันผล ลองไปเช็คดูครับว่ามีหุ้นเราอยู่ในลิสบ้างไหม
.
(ข้อมูลเรียงลำดับตามวันขึ้น XD)
.

.

📣 XD วันที่ 3 พ.ค. 2565

.

1. ALUCON : บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,618 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 10 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 ALUCON มีราคาปิดที่ 199.5 บาท, PE 12.33 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.01 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.01 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hiqJHa

.

2. BFIT : บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,746 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.82 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 BFIT มีราคาปิดที่ 26.75 บาท, PE 16 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.07 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.07 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qFRo2j

.

3. CIVIL : บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.02 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 CIVIL มีราคาปิดที่ 5.2 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.38 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3k8ztA9

.

4. HTC : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,531 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.96 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 HTC มีราคาปิดที่ 32.5 บาท, PE 12.11 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.51 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.95 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3t1dhvo

.

5. ICC : บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,646 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.35 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 ICC มีราคาปิดที่ 29.75 บาท, PE 71.14 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.19 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.18 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38fBHe6

.

6. IIG : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,575 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 IIG มีราคาปิดที่ 35.75 บาท, PE 43.18 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.12 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.12 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38T1UvR

.

7. KISS : บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,460 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 KISS มีราคาปิดที่ 9.1 บาท, PE 49.09 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.7 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.1 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dW8wvP

.

8. MFEC : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,547 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 MFEC มีราคาปิดที่ 10.3 บาท, PE 17.35 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.88 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.88 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fpfn2E

.

9. OCC : บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 714 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 OCC มีราคาปิดที่ 11.9 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.42 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.42 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3EH7QYh

.

10. PIMO : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,132 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.045 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 PIMO มีราคาปิดที่ 3.36 บาท, PE 20.88 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.86 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.34 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gbLSBX

.

11. PL : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,658 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.11 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 PL มีราคาปิดที่ 2.78 บาท, PE 13.9 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.96 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.96 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sratG7

.

12. PRAKIT : บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 695 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 PRAKIT มีราคาปิดที่ 11.5 บาท, PE 30.9 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.22 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.22 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38jQO6B

.

.

📣 XD วันที่ 3 พ.ค. 2565 (ต่อ)

.

13. PREB : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,732 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 PREB มีราคาปิดที่ 8.85 บาท, PE 11.5 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.52 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.52 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rHmRUP

.

14. RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,824 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.35 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 RS มีราคาปิดที่ 17.3 บาท, PE 130.82 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.02 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.02 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rGNoPx

.

15. SABUY : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,269 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SABUY มีราคาปิดที่ 27.25 บาท, PE 166.62 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.19 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.11 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x4gScy

.

16. SAUCE : บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,340 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.6 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SAUCE มีราคาปิดที่ 31.5 บาท, PE 18.17 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.08 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.08 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3OzIbW8

.

17. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 76,210 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.8 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SAWAD มีราคาปิดที่ 55.5 บาท, PE 15.99 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.24 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.24 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

18. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,877 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.061 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SCG มีราคาปิดที่ 5.05 บาท, PE 57.82 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.21 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.21 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Y9l7bd

.

19. SRICHA : บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,090 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SRICHA มีราคาปิดที่ 13.2 บาท, PE 11.98 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.92 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.89 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QqlMkm

.

20. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,794 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.006 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SUPER มีราคาปิดที่ 0.87 บาท, PE 9.88 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.69 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.69 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

21. TPA : บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 808 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.45 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 TPA มีราคาปิดที่ 6.65 บาท, PE 44.36 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.67 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.77 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3y7Iz64

.

22. TPCS : บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,268 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.75 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 TPCS มีราคาปิดที่ 21 บาท, PE 21.86 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.57 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.57 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3v7SwAP

.

23. TRT : บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,460 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 TRT มีราคาปิดที่ 4.74 บาท, PE 19.68 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.53 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.53 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Oxgs8f

.

24. TRUBB : บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,666 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 TRUBB มีราคาปิดที่ 3.26 บาท, PE 4.44 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.6 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.6 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3i2i8IH

.

.

📣 XD วันที่ 5 พ.ค. 2565

.

25. ABICO : บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,356 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.045 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 ABICO มีราคาปิดที่ 5.55 บาท, PE 29.67 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.81 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.81 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3k5tyMk

.

26. ACG : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,464 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.013 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 ACG มีราคาปิดที่ 2.44 บาท, PE 52.36 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.55 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.55 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AA8uUV

.

27. AKP : บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,600 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 AKP มีราคาปิดที่ 3.96 บาท, PE 33.63 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.26 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.26 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/37xOSHD

.

28. APP : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,232 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 APP มีราคาปิดที่ 4.4 บาท, PE 20.59 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.55 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.55 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fnPeSr

.

29. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,220 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.17 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 CHG มีราคาปิดที่ 4.02 บาท, PE 10.68 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.98 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.23 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

30. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,053 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 CKP มีราคาปิดที่ 5.05 บาท, PE 18.84 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.58 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.58 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

31. COLOR : บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,190 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 COLOR มีราคาปิดที่ 2.02 บาท, PE 21.14 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.48 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.48 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3LeNqZa

.

32. COMAN : บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 817 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.088 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 13 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 COMAN มีราคาปิดที่ 6.1 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.44 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.44 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hy8FsZ

.

33. CPANEL : บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,425 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.018 บาทและปันผลเป็นหุ้น 15 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 CPANEL มีราคาปิดที่ 9.5 บาท, PE 43.88 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.19 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.19 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3k6DoNH

.

34. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 204,086 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 CPF มีราคาปิดที่ 23.7 บาท, PE 15.42 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.74 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.05 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rW1xZT

.

35. EKH : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,410 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.13 บาทและปันผลเป็นหุ้น 25 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 EKH มีราคาปิดที่ 8.45 บาท, PE 14.27 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.96 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.54 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3comWGf

.

36. FPI : บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,144 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.07 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 FPI มีราคาปิดที่ 3.06 บาท, PE 13.79 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.92 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.29 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3y0sg9V

.

37. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 54,183 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 GUNKUL มีราคาปิดที่ 5.95 บาท, PE 23.71 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.03 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.02 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

38. HFT : บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,432 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.425 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 HFT มีราคาปิดที่ 8.2 บาท, PE 11.71 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.18 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.18 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jPOcAV

.

39. HPT : บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 609 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.02 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 HPT มีราคาปิดที่ 0.9 บาท, PE 39.65 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.13 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.22 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nK0AnS

.

40. HUMAN : บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,568 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 HUMAN มีราคาปิดที่ 11.9 บาท, PE 48.45 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.34 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.84 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pK1iQq

.

41. ICHI : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,210 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 ICHI มีราคาปิดที่ 12 บาท, PE 28.05 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.17 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.17 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Mlp7j2

.

.

📣 XD วันที่ 5 พ.ค. 2565 (ต่อ)

.

42. ILM : บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,868 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 ILM มีราคาปิดที่ 22.6 บาท, PE 25.51 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.43 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.77 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3CwsQj7

.

43. KUN : บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,840 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 KUN มีราคาปิดที่ 2.6 บาท, PE 11.46 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.08 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vCvYqP

.

44. KWM : บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,831 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.096 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 KWM มีราคาปิดที่ 3.6 บาท, PE 19.97 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.67 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.67 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fXseds

.

45. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 113,522 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 LH มีราคาปิดที่ 9.4 บาท, PE 16.19 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.32 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.66 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

.

46. LPH : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,140 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 LPH มีราคาปิดที่ 6.25 บาท, PE 9.3 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.8 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.6 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35EGYrf

.

47. MGT : บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,968 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 MGT มีราคาปิดที่ 4.9 บาท, PE 18.54 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.06 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.45 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tATwul

.

48. MODERN : บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,910 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.07 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 MODERN มีราคาปิดที่ 3.9 บาท, PE 32.87 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.08 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.79 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kWYIHk

.

49. NETBAY : บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,850 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.795 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 NETBAY มีราคาปิดที่ 34 บาท, PE 40.77 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.34 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.34 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cvw0IN

.

50. NYT : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,828 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.16 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 NYT มีราคาปิดที่ 4.8 บาท, PE 24.53 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.33 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.33 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ThGmot

.

51. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 112,641 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.65 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 OSP มีราคาปิดที่ 34.75 บาท, PE 32.07 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.17 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.87 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

.

52. PACO : บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,920 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 PACO มีราคาปิดที่ 2.88 บาท, PE 26.75 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.78 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.74 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3deQoOb

.

53. PAF : บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,210 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.015 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 PAF มีราคาปิดที่ 2.18 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.69 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.69 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iP0zLs

.

54. PLE : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,171 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.019 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 PLE มีราคาปิดที่ 0.8 บาท, PE 7.11 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.38 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.38 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3id4O4Z

.

55. PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,357 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.14 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 PR9 มีราคาปิดที่ 13.6 บาท, PE 42.29 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.03 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.03 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iTixMv

.

56. PRAPAT : บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 530 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.006 บาทและปันผลเป็นหุ้น 10 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 PRAPAT มีราคาปิดที่ 1.53 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.39 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.39 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vFiudT

.

57. RICHY : บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,991 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.008 บาทและปันผลเป็นหุ้น 16 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 RICHY มีราคาปิดที่ 1.18 บาท, PE 8.68 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.64 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.64 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3uRna1R

.

58. SABINA : บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,541 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.44 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SABINA มีราคาปิดที่ 21.4 บาท, PE 27.17 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.97 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.06 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AWxBku

.

.

📣 XD วันที่ 5 พ.ค. 2565 (ต่อ)

.

59. SALEE : บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,749 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.015 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SALEE มีราคาปิดที่ 1.18 บาท, PE 2335.82 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.27 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.27 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Oz3BT0

.

60. SCM : บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,320 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.17 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SCM มีราคาปิดที่ 6.9 บาท, PE 19.43 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.2 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.46 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iMvwjo

.

61. SCN : บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,784 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.055 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SCN มีราคาปิดที่ 2.8 บาท, PE 48.19 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.96 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.96 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vFizhH

.

62. SELIC : บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,337 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.005 บาทและปันผลเป็นหุ้น 10.41 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SELIC มีราคาปิดที่ 2.76 บาท, PE 15.39 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.19 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.19 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39duxru

.

63. SMT : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,955 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SMT มีราคาปิดที่ 5.1 บาท, PE 20.27 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.98 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.98 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXXp8A

.

64. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,109 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.011 บาทและปันผลเป็นหุ้น 10 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SSP มีราคาปิดที่ 11 บาท, PE 14.55 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.1 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.1 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

65. STHAI : บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 160 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.11 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 STHAI มีราคาปิดที่ 0.01 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1100 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3i1eLSm

.

66. SVI : บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,450 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.23 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SVI มีราคาปิดที่ 8.4 บาท, PE 12.7 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.74 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.74 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/39JHLZE

.

67. TEAMG : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,026 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 TEAMG มีราคาปิดที่ 11.9 บาท, PE 72.55 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.52 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.26 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/34PuNdX

.

68. TFMAMA : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 70,227 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.9 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 TFMAMA มีราคาปิดที่ 202 บาท, PE 18.64 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.94 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oVinqT

.

69. TNL : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,028 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 TNL มีราคาปิดที่ 16.9 บาท, PE 32.38 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.96 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.96 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3MnVOWq

.

70. TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 58,841 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.19 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 TOA มีราคาปิดที่ 29.25 บาท, PE 30.1 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.71 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.65 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/392luXr

.

71. TVT : บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 904 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 TVT มีราคาปิดที่ 1.29 บาท, PE 45.39 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.33 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.33 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rPyDwj

.

72. WACOAL : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,320 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 WACOAL มีราคาปิดที่ 35.25 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.42 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.42 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Mh7Q3U

.

73. WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,819 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.074 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 WHA มีราคาปิดที่ 3.34 บาท, PE 19.62 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.2 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3drZTtY

.

74. WIIK : บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,826 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.09 บาท วันที่ขึ้น XD 5 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 WIIK มีราคาปิดที่ 2.14 บาท, PE 19.79 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.21 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.21 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xP1qmc

.

.

📣 XD วันที่ 6 พ.ค. 2565

.

75. AHC : บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,444 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.603 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 AHC มีราคาปิดที่ 20.1 บาท, PE 11.54 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pjxiuw

.

76. BBIK : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,950 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.375 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 BBIK มีราคาปิดที่ 64 บาท, PE 96.63 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.59 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.59 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3249eW0

.

77. CHOTI : บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 893 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 3.18 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 CHOTI มีราคาปิดที่ 126 บาท, PE 23.69 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.52 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.52 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/37Frrft

.

78. CPR : บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 780 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.11 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 CPR มีราคาปิดที่ 3.96 บาท, PE 11.42 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.78 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.78 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rKApPa

.

79. DEMCO : บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,673 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 DEMCO มีราคาปิดที่ 3.5 บาท, PE 25.34 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.86 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.86 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Mtxdjc

.

80. IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 252,655 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 IVL มีราคาปิดที่ 47.25 บาท, PE 10.04 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.12 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.53 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wzL3Jt

.

81. KUMWEL : บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,290 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 KUMWEL มีราคาปิดที่ 2.92 บาท, PE 21.91 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.05 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.05 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rNh53R

.

82. MATI : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,659 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.45 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 MATI มีราคาปิดที่ 9 บาท, PE 7.66 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rNIQcB

.

83. MITSIB : บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 780 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.015 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 MITSIB มีราคาปิดที่ 1.05 บาท, PE 60.83 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.43 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.43 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3EFOIKi

.

84. NNCL : บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,162 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 NNCL มีราคาปิดที่ 2.44 บาท, PE 10.81 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.91 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.46 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3EJi0HR

.

.

📣 XD วันที่ 6 พ.ค. 2565 (ต่อ)

.

85. PRM : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,375 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.18 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 PRM มีราคาปิดที่ 6.15 บาท, PE 11.41 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.23 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.93 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2P0leRJ

.

86. ROJNA : บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,133 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 ROJNA มีราคาปิดที่ 6.25 บาท, PE 6.57 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.2 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.2 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lG4nBA

.

87. S&J : บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.2 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 S&J มีราคาปิดที่ 24.7 บาท, PE 12.46 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.86 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.86 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vBeHhL

.

88. SAPPE : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,622 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.1 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SAPPE มีราคาปิดที่ 30.5 บาท, PE 23.57 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.61 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.61 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NV3c2H

.

89. SICT : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,540 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.043 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SICT มีราคาปิดที่ 5.95 บาท, PE 36.55 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.72 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.72 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Mtxtia

.

90. SORKON : บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,585 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SORKON มีราคาปิดที่ 5.1 บาท, PE 11.35 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.94 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.94 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3MqU5j7

.

91. SPI : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,601 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SPI มีราคาปิดที่ 63.25 บาท, PE 10.37 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.26 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.95 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nGpBjr

.

92. SSF : บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,565 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.519 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SSF มีราคาปิดที่ 10.3 บาท, PE 13.55 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.03 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.03 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rMg8Jc

.

93. SST : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,738 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 SST มีราคาปิดที่ 5.4 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.56 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.56 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3e6h1q9

.

94. TVI : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,090 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.7 บาท วันที่ขึ้น XD 6 พ.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 22/4/2565 TVI มีราคาปิดที่ 17.1 บาท, PE 10.91 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.09 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.09 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3zuaUDp

.


📌 ! ฝากให้คิด !
หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ราคาจะปรับตัวลดลง (ส่วนใหญ่จจะปรับตัวลดลงประมาณอัตราปันผลที่ได้รับ) จากความต้องการหุ้นนั้นลดลง เนืองจากไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน
.
❗หมายเหตุ :
1. ย้ำอีกครั้งครับ วันทื่ขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ใช่วันที่จ่ายปันผลนะครับ
2.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ
3.%ปันผลที่นำมาแสดง เป็น %ปันผลที่นำมาจากเว็ปตลาดหลักทรัพย์ (set.or.th) ซึ่งเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้ไม่ตรงกับอัตราปันผ่ที่จะได้ในรอบนี้
..
Reference– https://www.set.or.th /
.
#หุ้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #การลงทุน #iYomBizInspiration
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.comfacebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspirationyoutube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *