EP 18 : 15 หุ้น SET100 ROE สูงมากกว่า 14% DE น้อยกว่า 1 เท่า

EP 18 : 15 หุ้น SET100 ROE สูงมากกว่า 14% DE น้อยกว่า 1 เท่า

สำหรับ EP ที่ 18 นี้ มีรายชื่อหุ้นพื้นฐานดี มาฝากกัน เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ลองไปทำการบ้านเป็นทางเลือกในการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งรายชื่อหุ้นที่ว่า ผมได้คัดกรองมาจากหุ้นในกลุ่ม SET100 ที่ได้ใช้เกณฑ์การคัดเลือกจาก

.

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือ Return on Equity หรือที่เราเรียกติดปากว่า ROE
ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สำคัญตัวหนึ่ง ที่จะใช้วัดคุณภาพของหุ้นที่เราต้องการลงทุน

.

หรือสามารถอธิบายได้ว่า เงิน 100 บาทของผู้ถือหุ้น บริษัทสามารถนำไปสร้างผลกำไรกลับมาได้กี่บาท

ทำให้เวลาเราดูอัตราส่วนนี้มักจะหา บริษัทที่มี ROE สูงและอย่างสม่ำเสมอไว้ก่อน เพราะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของธุรกิจที่ดีและสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นสม่ำเสมอ

โดยเกณฑที่ใช้ในครั้งนี้คือ หุ้นที่มี ROE ล่าสุดที่มากกว่า 14% และนอกจากเรื่องอัตราส่วน ROE ที่เราต้องพิจารณาแล้ว

.

สิ่งสำคัญในการดูอัตราส่วนนี้ ต้องเข้าใจในเรื่องโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ที่จะสะท้อนไปในความเสี่ยงของหนี้สินด้วย

.

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือที่เราเรียกติดปากว่า ROE เป็นอัตราส่วนที่สำคัญตัวหนึ่ง ที่จะใช้วัดคุณภาพของหุ้นที่เราต้องการลงทุน

.

ทำให้ ROE มักจะเป็นอัตราส่วนสำคัญ ที่นักลงทุนใช้ในการคัดเลือกหุ้นที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูง ๆ และตัวเลขที่มักจะใช้เป็นเกณฑ์เพื่อคัดเลือกหุ้นคุณภาพ คือ ROE ต้องมากกว่า 10%

.

แต่อย่างที่บอกไว้ว่า ROE ที่สูง ไม่ได้แปลว่า จะเป็นหุ้นที่มีคุณภาพเสมอไป เพราะบางครั้งกับดักของ ROE ที่สูง อาจจะเกิดจากการก่อหนี้ที่เพิ่มสูง (DE สูง) ทำให้นักลงทุนที่ไม่ทราบอาจจะตัดสินใจลงทุนไป โดยไม่ได้เข้าใจในตัวเลขของ ROE ที่แท้จริงว่า เกิดจากผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ดีขึ้น หรือจากการก่อร่างสร้างด้วยหนี้

.

ซึ่งลิสหุ้นชุดนี้ 15 หุ้น ผมได้ทำการคัดกรองหุ้นที่มี ROE สูงๆ (มากกว่า 14%) ในกลุ่ม SET100
และที่สำคัญยังต้องมีความเสี่ยงหนี้ต่ำ หรือมี อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนน้อยกว่า 1 เท่า

และยังทำการวิเคราะห์ ROE ยอ้นหลังปี 4 ปี โดยวิธีแบบแยกส่วนประกอบ เพื่อที่จะแสดงเห็นว่า ROE ที่สูงของกิจการเกิดจาก ความสามารถของธุรกิจ หรือใช้การก่อหนี้สินกันแน่

แล้วเจ้า ROE และความเสี่ยงของหนี้สิน มันจะมีความสัมพันธ์อย่างไร และเราจะมีวิธีดูอย่างไร เพื่อวิเคราะห์หุ้นที่ต้องการลงทุน คลิปนี้มีคำตอบครับ

.

ส่วนถ้าเพื่อน ๆ ท่านำกนอยากทำความเข้าใจ อัตราส่วน ROE ที่อธิบายถึงที่มา ที่ไปอย่างละเอียด ทั้งความหมาย การคำนวน และข้อควรระวัง
พร้อมตัวอย่างการคำนวนจากงบการเงินและการวิเคราะห์จริงจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ไปดูย้อนหลังได้ที่ EP14 : เฟ้นหาหุ้นคุณภาพ ด้วย ROE (อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น)

SET100 #ROE #DE #อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *