EP 20 : 6 หุ้นปันผลจ่อขึ้น XD มกราคม 2565

EP 20 : 6 หุ้นปันผลจ่อขึ้น XD มกราคม 2565

กลับมาอีกครั้ง สำหรับหุ้นปันผลที่กำลังจ่อขึ้น XD ต้อนรับเดือนแรกของปี 2565 ซึ่ง EP ที่ 20 นี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องหุ้นที่จะขึ้น XD

.

ซึ่งในรอบนี้มีอยู่ 6 หุ้นด้วยกัน และนอกจากข้อมูลการจ่ายปันผล วันขึ้น XD รวมทั้งประวัติการจ่ายปันผลในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาของแต่ละหุ้นแล้ว

.

ผมก็ยังมาเล่าถึงผลการดำเนินงานในส่วนของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท ว่าเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไร ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 ที่ผานมาด้วย

.

ลองไปฟังกันครับวารอบนี้ มีบริษัทอะไรบ้าง

.

#หุ้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #การลงทุน #iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published.